»
S
I
D
E
B
A
R
«
“สบู่ดำ” พร้อมลุย
September 24th, 2012 by pensiri 104 views

นอกจากปาล์มน้ำมันจะให้พลังงานทดแทนชั้นเลิศแล้ว พืชที่ปลูกกันตามหัวไร่ปลายนา อย่าง “สบู่ดำ” ก็เสนอตัวเป็นทางเลือกเช่นกัน

วิกฤติพลังงานทำให้คนหันมาสนใจพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่กำลังมองหาเชื้อเพลิงทดแทนจากพืชธรรมชาติ เป็นส่วนผสมที่เติมให้กับน้ำมันปิโตรเลียม ที่ถึงแม้จะมีสัดส่วนเพียงเล็กน้อยแต่ก็แสดงให้เห็นถึงโอกาสที่ดีในอนาคต
นอกจากปาล์มน้ำมันจะให้พลังงานทดแทนชั้นเลิศแล้ว พืชที่ปลูกกันตามหัวไร่ปลายนา อย่าง “สบู่ดำ” ก็มีศักยภาพในการหีบน้ำมันจากเมล็ดได้ไม่แพ้กัน เนื่องจากคุณภาพของน้ำมันจากสบู่ดำมีความใกล้เคียงกับน้ำมันไบโอดีเซลจากปาล์ม ไม่แข็งตัวในอุณหภูมิต่ำ และมีคุณสมบัติเด่นในการนำน้ำมันกลับมาใช้ใหม่ ปริทรรศน์ พันธุบรรยงค์ ที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าว

: สบู่ดำความหวังใหม่
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทำให้สบู่ดำเป็นที่สนใจ ในฐานะพืชพลังงานตัวใหม่ ที่มองว่าเป็นความท้าทายใหม่ของอุตสาหกรรมยานยนต์

ย้อนกลับไปเมื่อ 3  ปีก่อน ปริทรรศน์ในฐานะหัวหน้าทีมวิจัยสบู่ดำ จาก สวทช. ได้เริ่มต้นรวมกลุ่มนักวิจัยด้านพลังงานและวัสดุศาสตร์ ของประเทศไทย นำโดยนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วว.) ตลอดจนความร่วมมือจากทีมนักวิจัยจากสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น (AIST) เพื่อพิสูจน์ให้เห็นโดยข้อมูลทางวิชาการว่า สบู่ดำใช้ได้จริง และเป็นความหวังเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงปิโตรเลียมอย่างยั่งยืน

“ที่ผ่านมายังไม่มีข้อมูลทางวิจัยการเพียงพอที่จะยืนยันได้ว่าปริมาณน้ำมันสบู่ดำที่เติมลงในน้ำมันดีเซลปกติควรอยู่ในอัตราส่วนเท่าใดจึงจะปลอดภัย และไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องยนต์” นักวิจัยกล่าว และว่า นอกจากข้อมูลที่ต้องการแล้ว โครงการวิจัยยังได้เดินเครื่องพัฒนาเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิตเพื่อสังเคราะห์น้ำมันที่ได้บริสุทธิ์ มีความเสถียร พร้อมใช้งานในสภาวะจริง

: เดินเครื่องทดสอบ
แต่ก่อนที่จะมั่นใจได้นั้นต้องมีการทดสอบใช้งานจริง โดยค่ายรถปิคอัพยักษ์ใหญ่จากประเทศญี่ปุ่น ได้ให้ความสนใจ และเข้าร่วมในการทดสอบในครั้งนี้ด้วย

เอช นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอิซุซุเซลส์ จำกัด บอกว่า อีซุซุ จะเข้าร่วมในการทดสอบประสิทธิภาพของน้ำมันไบโอดีเซลจากสบู่ดำในครั้งนี้ด้วย โดยใช้รถกระบะอิซุซุรุ่นล่าสุดในการทดสอบวิ่งบนถนนจริง รวมระยะทางวิ่ง 5 หมื่นกิโลเมตร ในอัตราส่วนไบโอดีเซลล์ ที่ B10 คาดว่าใช้น้ำมัน 1 หมื่นลิตร พร้อมทั้งสนับสนุนเครื่องยนต์ขนาด 2,500 ซีซี ซุปเปอร์คอมมอนเรล ในการทดสอบรวมกับห้องปฏิบัติการด้วย

การทดสอบดังกล่าวจะเริ่มต้นขึ้นในเดือนสิงหาคม โดยใช้เวลา 6 เดือน เพื่อเก็บข้อมูลสมรรถนะการใช้งาน ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ รวมถึงค่ามลพิษที่ปลดปล่อยจากการเผาไหม้ ซึ่งผลการทดสอบที่ได้จะใช้เป็นข้อมูลต้นแบบการผลิตและใช้ไบโอดีเซลจากสบู่ดำในประเทศไทย และประเทศในแถบเอเชียตะวันออกทั้งหมด

: ปั้นสบู่ดำแทนปาล์มน้ำมัน
ปัจจุบันการใช้งานไบโอดีเซลของประเทศไทยอยู่ที่ 50 ล้านลิตรต่อวัน โดยมีสัดส่วนของน้ำมันปาล์ม อยู่ไม่เกิน 10% หรือราว 5 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งปริมาณดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันที่บริโภคตามปกติ เนื่องจากปาล์มน้ำมันเป็นได้ทั้งพืชอาหารและพืชพลังงาน

“เพื่อแก้ปัญหาความไม่มั่นคงพืชอาหาร การปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำให้ได้ผลิตผลิตต่อไร่สูง จะช่วยลดข้อจำกัดด้านกำลังการผลิต เมื่อเทียบกับพืชชนิดอื่น” หัวหน้าทีมวิจัยกล่าว และว่า ปัจจุบันสบู่ดำให้ผลผลิตอยู่ที่ 500 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งเก็บเกี่ยวขายได้ในราคากิโลกรัมละ 4 บาท อีกทั้งต้นทุนในการเก็บเกี่ยวค่อนข้างสูง จึงยังไม่คุ้มค่าหากเกษตรกรต้องการลงทุน

ปัญหาดังกล่าวกลายเป็นโจทย์ที่ทำให้นักวิจัยต้องเดินหน้าปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำ เพื่อให้ได้ผลผลิตในปริมาณมากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก และเพิ่มโอกาสในการใช้งานจริง ซึ่งจะทำให้ต้นทุนพลังงานลดลง เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เป็นความหวังของอุตสาหกรรมรถยนต์ นอกเหนือจากรถไฟฟ้า หรือเทคโนโลยีไฮบริด ผลพวงจากงานวิจัยที่เกิดขึ้นจริงแล้วบนท้องถนน ณ ปัจจุปัน

รายการอ้างอิง :

จุฑารัตน์ ทิพย์นำภา, “สบู่ดำ” พร้อมลุย, กรุงเทพธุรกิจ (ไอที-นวัตกรรม : วิทยาศาสตร์). วันที่ 16 กันยายน 2555.

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa