»
S
I
D
E
B
A
R
«
NSTDA Investors Day 2012
September 18th, 2012 by satapon 87 views

สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้าง พัฒนา และส่งเสริมให้เกิดธุรกิจเทคโนโลยีในประเทศอย่างแพร่หลายจึงได้จัดงาน NSTDA Investors Day ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเสนองานวิจัยและเทคโนโลยีของ สวทช. และของหน่วยงานพันธมิตร ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วว่ามีศักยภาพสูงในการลงทุนผลิตสินค้าหรือให้บริการ เพื่อให้นักลงทุนและนักอุตสาหกรรม ได้มีโอกาสเข้าถึงหรือเลือกซื้อผลงานวิจัยและเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อนำไปลง ทุนหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ

สำหรับ งาน NSTDA Investors’Day 2012 ในปีนี้ เป็นการจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด “นักวิจัยคิด นักธุรกิจลงทุน หมุนเศรษฐกิจไทย สู่ AEC” โดยสมาคมไทยผู้ประกอบการธุรกิจเงินร่วมลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพและตลาดหลัก ทรัพย์ (กลต.) ร่วมเป็นเจ้าภาพและสนับสนุนการจัดงานพร้อมด้วยหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ มหาวิทยาลัยเครือข่ายร่วมแสดงผลงานด้วย โดยภายในงานจะประกอบไปด้วยการแสดงนิทรรศการของผลงานวิจัยและเทคโนโลยี การนำเสนอผลงานในลักษณะ investment pitching การบรรยายและการเสวนาวิชาการ การบริการสนับสนุนภาคเอกชนในรูปแบบต่าง ๆ ของ สวทช. และเปิดให้มีการเจรจาธุรกิจ

การจัดกลุ่มผลงานน่าสนใจที่ร่วมจัดแสดง 22 ผลงาน และผลงานของหน่วยพันธมิตร

ผลงานของ สวทช.

อาหารและการเกษตร

 1. การเร่งกระบวนการหมักน้ำปลาโดยใช้กล้าเชื้อ
 2. ชุดตรวจสอบกรดบอริกและสารบอแรกซ์
 3. ฟิล์มที่มีรูเจาะระดับไมครอน
 4. ฟิล์มกำจัดก๊าซเอทิลีนเพื่อชะลอการสุกและการเสื่อมสภาพของผลิตผลสด

สุขภาพและการแพทย์

 1. ผลิตภัณฑ์กันยุงนาโนอิมัลชันที่บรรจุสารที่มีฤทธิ์ไล่ยุงจากสารสกัดสมุนไพร
 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลทำความสะอาดผิว
 3. ผ้าหนูสะอาด
 4. วัสดุปิดรักษาแผล Antibacterial Wound Gel

อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ

 1.  เครื่องตรวจสีเชิงคุณภาพ  (E-EYE)
 2. E-nose
 3. หัววัดค่าความชื้นในดิน แบบโพรงอากาศไม่ขึ้นกับชนิดและความเค็มของดิน — ทีแคปเซนเซอร์ (TCAPSensor)
 4. S – Sense
 5. NetHAM Nano (บริการดูแลสุขภาพเครือข่าย)
 6. ศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ TOPIC (Thailand Organic and Printed Electronics Innovation Center)
 7. InteRegS ระบบลงทะเบียนอัจฉริยะ
 8. เครื่องคั่วงา
 9. ชุดทดสอบคุณภาพไบโอดีเซล
 10. นาฬิกาเวลาตรง (Air-Time)

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

 1. ระบบรักษาความปลอดภัยภายในอาคารพักอาศัยขนาดเล็ก (Max Zafe)
 2. นวัตกรรมการนำกลับเนื้อยางและสารอนินทรีย์จากกากตะกอนของเสียในอุตสาหกรรมน้ำยางพารา
 3. สูตรเคลือบไร้สารตะกั่วสำหรับการเผาเคลือบเซรามิกที่อุณหภูมิต่ำ
 4. ชุดตรวจสอบปรอททั้งแบบสารละลายและแบบแผ่นจุ่ม

NSTDA Services

 1. งานบริการของหน่วยธุรกิจโครงการเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง (SBBU)
 2. ธนาคารจุลินทรีย์ให้บริการเพื่อการศึกษาวิจัยและการพาณิชย์ หรือ หน่วยเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์เฉพาะทาง (BIOTEC Culture Collection)
 3. บริการจากห้องปฏิบัติการเอนไซม์เทคโนโลยี
 4. บริการจากห้องปฏิบัติการผลิตโมโนโคนอลแอนติบอดี

ผลงานของหน่วยงานพันธมิตร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

 1. ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหาร (ผลงานเด่น)
 2. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากฝักข้าว
 3. เวชสำอางจากบอระเพ็ดพุงช้าง
 4. ผลิตภัณฑ์ยาเม็ดสมุนไพรจากเพชรสังฆาต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)

 1. เทคโนโลยีการผลิตโลหะกึ่งของแข็งด้วยการปล่อยฟองแก๊ส (ผลงานเด่น)
 2. Elbow Plate
 3. เครื่องมือวัดระดับของเหลวด้วยหลักการวัดค่าความจุไฟฟ้าผลิตจากแผ่นวงจรพิมพ์
 4. Pro biotic เพื่อเสริมสุขภาพในช่องปาก
 5. การสร้างสระเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรกรรมจากน้ำยางเข้มชนิดครีม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)

 1. คลังแอนติบอดี้มนุษย์ (ผลงานเด่น)
 2. บรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
 3. เครื่องบดยาไฟฟ้า
 4. อุปกรณ์ตรวจจับความชื้น
 5. เฟจแอนติบอดี้สำหรับตรวจสอบการปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อรา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)

 1. ครีมนวดสลายเซลลูไลท์ (ผลงานเด่น)
 2. สารผสมลดการอักเสบจากสิว

 

 

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa