»
S
I
D
E
B
A
R
«
น้ำแข็งในระบบสุริยะ
September 10th, 2012 by pornpan 78 views

น้ำแข็งในระบบสุริยะ : แหล่งที่มาของน้ำบนพื้นผิวโลก

นักวิทยาศาสตร์ต่างมีความเชื่อกันมานานแล้วว่าดาวหางหรือชนิดของอุกาบาตในยุคดึกดำบรรพ์ที่เรียกว่า carbonaceous chondrite นั้นเป็นแหล่งของแร่ธาตุที่ระเหยได้ได้โลกยุคต้นซึ่งรวมไปถึงธาตุไฮโดรเจน ไนโตรเจน และคาร์บอน และมีความเป็นไปได้ที่มันจะเป็นแหล่งของสารอินทรีย์อีกด้วย ความเข้าใจถึงแหล่งที่มาของแร่ธาตุเหล่านี้มีความสำคัญต่อการค้นหาความจริงว่า อะไรคือแหล่งกำเนิดของน้ำและสิ่งชีวิตต่าง ๆ บนพื้นโลกของเรา

Carnegie’s Conel Alexander จึงได้เริ่มทำงานวิจัย โดยมุ่งเน้นไปที่น้ำแช่แข็งซึ่งกระจายอยู่ทั่วไปในช่วงต้นของระบบสุริยะ แต่มันก็อาจไม่ใช่วัสดุที่รวมตัวกันเพื่อการก่อตัวของโลกใบนี้ขึ้น
จากผลการทดลอง ทีมนักวิจัยได้แนะนำว่าการก่อตัวของ carbonaceous chondrite เกิดขึ้นในแถบดาวเคราะห์น้อย (asteroid belt) ที่โคจรระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัส พวกเขาได้เสนอว่า ธาตุที่ระเหยได้บนพื้นผิวโลก ส่วนใหญ่มาจากอุกาบาตชนิดต่าง ๆ แต่ไม่ได้มาจากดาวหาง
Alexander กล่าวว่า ผลการวิจัยถือเป็นเงื่อนไขใหม่ที่มีความสำคัญสำหรับจุดกำเนิดของสารระเหยต่าง ๆ ในระบบสุริยะชั้นในรวมถึงโลกของเราด้วย และพวกมันมีความสำคัญต่อแบบจำลองต่าง ๆ ในปัจจุบันของวิวัฒนาการการก่อตัวและวิถีการโคจรของดาวเคราะห์ต่าง ๆ และวัตถุต่าง ๆ ที่มีขนาดเล็กกว่าระบบสุริยะของพวกเรา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/nstda-knowledge/8863—2555

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa