»
S
I
D
E
B
A
R
«
เรื่องเก่า…แต่สีสันใหม่ “QR Code” สร้างอย่างไรให้น่าสนใจและช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น
September 5th, 2012 by wanutwira 332 views

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)

“QR Code” หรือ “บาร์โคด 2 มิติ” หรือ “2D Barcode” (2 Dimension Barcode)เป็นรูปแบบหนึ่งของเทคโนโลยีรหัสแท่ง (Barcode technology) ซึ่งพัฒนาต่อยอดจากเทคโนโลยีรหัสแท่งแบบเดิม หรือบาร์โคด 1 มิติ (1 Dimension Barcode) โดยออกแบบให้บรรจุได้ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ทำให้สามารถบรรจุข้อมูลมากได้ประมาณ 4,000 ตัวอักษร สำหรับข้อมูลที่บรรจุลงใน QR Code นั้นสามารถใช้ภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษได้ เช่น ภาษาญี่ปุ่น จีน หรือเกาหลี เป็นต้น และนอกจากนี้ บาร์โคด 2 มิติสามารถถอดรหัสได้แม้ภาพบาร์โค้ดบางส่วนมีการเสียหาย อุปกรณ์ที่ใช้อ่านและถอดรหัสบาร์โคด 2 มิติมีตั้งแต่เครื่องอ่านแบบซีซีดีหรือเครื่องอ่านแบบเลเซอร์เหมือนกับของบาร์โค้ด 1 มิติจนถึงโทรศัพท์มือถือแบบมีกล้องถ่ายรูปในตัวซึ่งติดตั้งโปรแกรมถอดรหัสไว้ ซึ่งในปัจจุบันได้มีกานนำ QR Code มาใช้กันอย่างแพร่หลายไว้ว่าจะในเรียนของการให้บริการทางการศึกษา ธุรกิจ และข้อมูลส่วนตัว เช่น งานจัดทำสื่อโฆษณาเคลื่อนไหว การประชาสัมพันธ์ข้อมูล หรือกิจกรรมของผลิตภัณฑ์และสินค้าต่างๆ ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ งานบริการตัวเล่มหนังสือในห้องสมุด การแนะนำข้อมูลของตนเอง อย่าง การจัดทำ Resume เพื่อใช้ในการสมัครงานได้อย่างน่าสนใจ

สำหรับวันนี้อยากจะแนะนำการนำ QR Code มาประยุกต์ใช้เพื่อให้ชีวิตมีสีสัน และง่ายยิ่งขึ้น อย่างการจัดทำ Resume เพื่อสมัครงานได้อย่างน่าสนใจ ซึ่งที่นำมาแนะนำกันในวันนี้ เผื่อเทคนิคนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครอีกหลายๆ คนในการนำมาประยุกต์ใช้นอกเหนือจากแวดวงการศึกษาและธุรกิจ อย่างของนาย Victor Petit ชาวฝรั่งเศสในแนวคิดการใช้ QR Code กับ Resume ร่วมกันจนเกือบเป็นเรื่องสร้างสรรค์ที่ได้รับความสนใจมากในสังคมออนไลน์

 

 
 สามารถเข้าชมได้จาก http://vimeo.com/21228618 และ http://www.youtube.com/watch?v=Xs7tLBSENx4 ค่ะ

 

รายการอ้างอิง :

‘คิวอาร์ โค้ด’ กับ สื่อโฆษณาเคลื่อนไหว. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.nstda.or.th/news/2836-20101228-media-with-qr-code. (วันที่ค้นข้อมูล 5 กันยายน 2555).

แนะนำเทคโนโลยีบาร์โค้ด. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.nstda.or.th/nstda-knowledge/2866-2d-barcode. (วันที่ค้นข้อมูล 5 กันยายน 2555).

บุญเลิศ อรุณพิบูลย์. QR Code กับการใช้งานในห้องสมุด. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://stks.or.th/th/knowledge-bank/28-library-science/781-qr-code-library.html. (วันที่ค้นข้อมูล 5 กันยายน 2555).

วิชุตา ตรีอัจฉริยกุล. มาสร้าง Resume สุดฮิป เพื่อเพิ่มโอกาสได้งานกันดีกว่า :D . [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.arip.co.th/articles.php?id=407334&page=2. (วันที่ค้นข้อมูล 5 กันยายน 2555).

 

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa