»
S
I
D
E
B
A
R
«
ผู้นำ องค์กร เทคโน เรียนรู้ : ปัจจัย 4 ของความสำเร็จของ KM
February 1st, 2008 by supaporn 1,329 views

การจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตาม ถ้าผู้นำองค์กรไม่เห็น หรือไม่สนับสนุน ทุกอย่างก็เป็นอันจบ เหมือนกับการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในองค์กรโดยส่วนมาก ณ ขณะนี้ ปัจจัย 4 ที่เป็นเหมือนความจำเป็นพื้นฐานของการจัดการความรู้ ซึ่งถ้าไม่มีก็ไม่น่าจะสำเร็จได้ก็คือ

ผู้นำและภาวะผู้นำ (Leadership) ผู้บริหารต้องทำหน้าที่เป็นผู้สร้างและใช้กลยุทธ์ รวมถึงการสนับสนุนส่งเสริมด้านวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่สร้างไว้เป็นแนวทาง ผู้บริหารต้องมองเห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ ผู้บริหารต้องเห็นถึงการใช้ความรู้ที่องค์กรมีอยู่และมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เรียกได้ว่า พร้อมใช้ ถ้ามีระบบดีแล้วแต่ไม่รู้จักใช้ก็จบเหมือนกันค่ะ

องค์กร (Organization) การดำเนินงานขององค์กรและระบบบริหารจัดการต้องมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นเพียงพอไปสู่การปรับเปลี่ยนได้ค่ะ

เทคโนโลยี (Technology) มีความรู้อยู่เยอะ มากมาย มหาศาลในองค์กร แต่ไม่มีเทคโนโลยีเป็นตัวผลักดัน ให้เกิดเป็นคลังความรู้ เป็นเครื่องมือในการจัดการ การสื่อสาร การจัดการความรู้ในองค์กรนั้น ๆ ก็ออกจะเป็นเรื่องยากซักหน่อย

การเรียนรู้ (Learning) การเีรียนรู้เป็นกระบวนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีคลังความรู้อันมีค่า ไม่มีการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน การเก็บความรู้เข้าคลังก็ดูจะไร้ประโยชน์ไปเหมือนกันค่ะ มีแล้วใช้ไม่เป็น เพราะคนในองค์กรไม่มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ ซึ่งก็ต้องสร้างพยายามสร้างขึ้นมาค่ะ

Share

2 Responses  
Faci' writes:
February 3rd, 2008 at 08:00

ผมเห็นด้วยกับคุณสุภาพรครับ แต่ขอเสริมอีกข้อหนึ่งคือ “นโยบายที่ยั่งยืน” บ้านเราถึงแม้มีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีกลยุทธการไปสู่เป้าหมายที่ดีแต่เมื่อผู้นำเปลี่ยนไปนโยบายที่ดีมักจะถูกยกเลิกไป หรือไม่เข้าใจถึงแก่นแท้ของมัน ตั่งต้นนับหนึ่งใหม่ดีกว่าทำให้การพัฒนาและการส่งผ่านความรู้ขาดความต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วนโดยที่ผู้นำเหล่านั้นมิได้ตระหนักเลยแม้แต่น้อยก็มี

supaporn writes:
February 3rd, 2008 at 11:15

ขอบคุณ คุณ Faci’ มากเลยค่ะ ที่เปิดมุมมองให้กว้างขึ้นไปอีก ใช่เลยค่ะ เป็นแบบนี้ให้เห็นบ่อย ๆ เหมือนกัน ที่ผู้นำคนใหม่่มักจะเห็นว่านโยบาย (ที่ดี) ของผู้นำคนเดิมไม่เข้าท่า ยกเลิกไปซะอย่างนั้น โครงการดี ๆ สิ่งที่ดี ๆ ที่มีการริเริ่มเอาไว้แล้ว ก็หยุดชะงักไป เป็นวัฎจักรให้เห็นอยู่เสมอ จะทำอย่างไรดีคะ

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa