»
S
I
D
E
B
A
R
«
ผู้ป่วยเสมือนจริง
August 29th, 2012 by wanutwira 78 views

เป็นความยากลำบากในการเรียนวิชาแพทย์บางวิชา ซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของผู้ที่จะมาเป็นผู้ป่วยจำลองเพื่อให้นักศึกษาฝึกฝนการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลทำประวัติและการรักษาผู้ป่วย แต่วิธีการดังกล่าวมีต้นทุนสูง จึงมักไม่นิยมทำกัน และได้เปลี่ยนมาใช้นักศึกษาด้วยกันหรืออาจารย์ที่ปรึกษารับบทคนไข้แทน ล่าสุดวงการแพทย์จะก้าวไปอีกขั้น เมื่อนักวิจัย จากมหาวิทยาลัยเซาเทิร์น แคลิฟอร์เนีย (USC) สหรัฐอเมริกา พัฒนาเทคโนโลยี “ผู้ป่วยเสมือนจริง” ขึ้น เตรียมนำมาใช้งานในกองทัพ ด้วย “คนเสมือนจริง” จากเกมชื่อดังอย่าง “เดอะซิมส์”

ดร.อัลเบิร์ต ริสโซ่ จากห้องปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้ทุนสนับสนุนจากกระทรวงกลาโหม เปิดตัวโครงการผู้ป่วยเสมือนจริงนี้ในที่ประชุมสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองออร์ลันโด รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมา แสดงให้เห็นเทคโนโลยีใหม่ที่จะมาช่วยสร้างมนุษย์เสมือนจริงขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ป่วยคอยพูดคุยกับคุณหมอมือใหม่เพื่อช่วยรักษาอาการทางจิต ด้วยการจำลองอาการป่วยต่างๆ ขึ้นมา และพูดคุยกับคุณหมอผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้ป่วยเสมือนจริงในที่นี้ ก็เป็นตัวละครจาก “เดอะซิมส์” ที่มาขอพบจิตแพทย์ และด้วยซอฟต์แวร์จดจำเสียง ก็ช่วยให้ผู้ป่วยเสมือนจริง สามารถตอบคำถามที่คุณหมอสงสัยได้ เช่น อาการต่างๆ เพื่อให้คุณหมอสามารถวิเคราะห์อาการป่วยได้

จากการทดสอบเบื้องต้นโดยให้นักศึกษาแพทย์ 15 คน พูดคุยกับผู้ป่วยเสมือนจริง 15 นาที พบว่าซอฟต์แวร์สามารถรับรู้เสียงของผู้รักษาและตอบคำถามได้ ซึ่งช่วยให้ผู้รักษาสามารถวินิจฉัยโรคเบื้องต้นได้

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาผู้ป่วยเสมือนจริงอื่นๆ ที่มีอาการเศร้าซึม และคิดจะฆ่าตัวตาย ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการช่วยแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทหารที่อาจจะต้องเผชิญหน้ากับผู้คนที่มีความเสี่ยงที่จะฆ่าตัวตายหรือเผชิญกับความรุนแรง และในระยะยาว ริซโซหวังว่าจะได้สร้างห้องปฏิบัติการผู้ป่วยเสมือนจริงขึ้น ซึ่งจะมีผู้ป่วยเสมือนจริงที่ป่วยเป็นหลายโรคเพื่อช่วยฝึกจิตแพทย์ทั้งหลาย ที่ปัจจุบันจะต้องฝึกกับผู้ป่วยจริงเท่านั้น

เบื้องต้นให้หัดคุยกับคนที่ไม่ใช่คนไปก่อน แล้วค่อยมาคุยกับคนที่เป็นคนจริงๆ เพื่อความคล่องและมีประสบการณ์ในการรักษามากขึ้น

รายการอ้างอิง :

ข่าวสด. (2555).  มะกันสร้างผู้ป่วยเสมือนจริง.  ค้นเมื่อ 28 สิงหาคม 2555, จาก http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROMFpXTXdOVEUxTURnMU5RPT0=&sectionid=TURNeU5nPT0=&day=TWpBeE1pMHdPQzB4TlE9PQ==.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์. (2555).  ผู้ป่วย”เสมือนจริง” ช่วยฝึกคุณหมอมือใหม่.  ค้นเมื่อ 28 สิงหาคม 2555, จาก http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1344316529&grpid=&catid=12&subcatid=1200.

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa