»
S
I
D
E
B
A
R
«
สถิติโลก: วัสดุที่ผลิตขึ้นที่มีน้ำหนักเบาที่สุดในโลก
August 19th, 2012 by satapon 103 views
โครงสร้างของ Aerographite

โครงสร้างของ Aerographite

คณะนักวิทยาศาสตร์จาก Kiel University (KU) และ Hamburg University of Technology (TUHH) ได้ตั้งชื่อสิ่งที่พวกเขาร่วมกันคิดค้นว่า “Aerographite”  ซึ่งเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบาสุดที่ในโลกที่เกิดจากโครงข่ายท่อคาร์บอนนาโนและ   ไมโครที่มีรูพรุนที่ทักทอกันเป็นโครงสร้างสามมิติ  ทำให้วัสดุที่ได้นี้มีน้ำหนักเพียงแค่ 0.2 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรซึ่งมีน้ำหนักเบากว่าโฟม (Styrofoam) ถึง 75 เท่า  ถึงแม้ว่า Aerographite จะมีน้ำหนักที่เบา   แต่มันยังเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงมากอีกด้วย
ผลงานทางวิทยาศาสตร์นี้ได้รับการเผยแพร่ในนิตยสาร Advance Materials เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2555

คุณสมบัติของ Aerographite
Aerographite เป็นวัสดุทึบสีดำสนิท มีความเสถียร สามารถนำไฟฟ้าได้ สามารถหลอมขึ้นรูปได้ และความหนาแน่น ต่ำมาก และนี่คือคุณสมบัติเฉพาะตัวของ Aerographite  เป็น ผลให้ Aerographite ที่คิดค้นมาได้นี้มีคุณสมบัติดีกว่าวัสดุอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน  Matthias Mecklenburg ผู้ร่วมวิจัย และเป็น นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ TUHH กล่าวว่า Aerographite มีน้ำหนักเบากว่าวัสดุที่ได้รับการจดบันทึกว่ามีน้ำหนักเบาที่สุด ในโลกถึง 4 เท่า นั่นก็คือ Hitherto ซึ่งเป็นวัสดุที่ทำจากจากนิเกิล  ซึ่งได้มีการนำเสนอ Hitherto ต่อสาธารณะชนเมื่อประมาณ 6 เดือนที่แล้ว  Hitherto มีลักษณะโครงสร้างเป็นท่อขนาดเล็ก เช่นเดียวกับ Aerographite แต่เนื่องจากตัวนิเกิลเองมีมวล อะตอมมากกว่าคาร์บอนทำให้ Hitherto มีน้ำหนักที่มากกว่า Aerographite   นอกจากนี้ Arnim Schuchard ผู้ร่วมวิจัยและ นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ KU ยังกล่าวเสริมว่า นอกจาก คาร์บอนจะมีมวลอะตอมที่น้อยแล้ว พวกเขายังสามารถผลิต aerographite ให้มีผนังที่เป็นรูพรุน ที่ทำให้พวกมันมีน้ำหนัก เบามาก  ศาสตราจารย์ Lorenz Kienle และดร. Andriy Lotnyk สามารถถอดรหัสโครงสร้างอะตอมของวัสดุโดยใช้ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องผ่าน (transmission electron microscope: TEM) เป็นเครื่องช่วยได้
โดยทั่วไปแล้ววัสดุที่มีน้ำหนักเบาจะ ทนต่อแรงบีบอัด แต่จะไม่ทนต่อแรงดึง  แต่สำหรับ aerographite นั้นเป็นวัสดุ ที่มีความยืดหยุ่นสูง  มันจึงสามารถทนได้ทั้งแรงบีบอัดและ แรงดึงได้เป็นอย่างดี  ศาสตราจารย์ Rainer Adelung จาก KU กล่าวว่า aerographite สามารถทนต่อแรงบีบอัดได้ถึงร้อยละ 95 และสามารถกลับคืนรูปเดิมได้โดยไม่ได้รับความเสียหายใดๆ  นอกจากนี้ Adelung ยังชี้ให้เป็นว่า เมื่อมาถึงจุดๆ หนึ่ง Aerographite จะกลายสภาพเป็นมากกว่าของแข็ง  เนื่องจาก มันจะมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น  แต่สำหรับวัสดุชนิดอื่นๆ จะมีความแข็งแรงและมีความเสถียรน้อยลงเมื่อพวกมันอยู่ใน สภาวะความเครียดดังที่กล่าวมาข้างต้น  นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ Karl Schulte ยังกล่าวเสริมว่า นอกจาก คุณสมบัติของ Aerographite ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว  Aerographite ยังมีคุณสมบัติในการดูดซับรังสีแสงได้เกือบ สมบูรณ ์หรืออาจกล่าวได้ว่า aerographite มีสีที่ดำสนิทนั่นเอง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/nstda-knowledge/8725-science-and-technology-news

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa