»
S
I
D
E
B
A
R
«
ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี และคณะเดินทางเยือนสหรัฐฯ เพื่อประสานความร่วมมือกับสหรัฐฯ
August 14th, 2012 by satapon 43 views

ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รมว.วท.) พร้อมคณะผู้บริหารของ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางมาเยือนประเทศ สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2555 เพื่อศึกษาดูงานและประสานความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับหน่วยงานต่างๆ ของสหรัฐฯ ดังต่อไปนี้

  • ท่าน รมว.วท. และคณะหารือกับผู้บริหารขององค์กร บริหารอวกาศและการบินแห่งชาติสหรัฐฯ หรือนาซ่า   ในการสร้างความร่วมมือในการวิจัยโครงการศึกษาชั้นบรรยากาศบริเวณภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของนาซ่า ซึ่งถือเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ต่อประเทศไทยโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งทางผู้บริหารของนาซ่ายังคงยืนยันกับทางท่าน รมว.วท. ว่านาซ่าพร้อมที่จะดำเนินโครงการนี้ร่วมกับประเทศ ไทยต่อทันทีภายในปีนี้  หลังจากที่โครงการผ่านความเห็นชอบ จากรัฐสภาของไทย
  • ท่าน รมว.วท. และคณะหารือกับผู้บริหารสถาบัน Smithsonian ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยและสถาบันพัฒนาความรู้ของ ประชาชนโดยผ่านทางพิพิธภัณฑ์ของสหรัฐฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการวิจัย และการปรับปรุงการจัดแสดงต่างๆ กับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ (อพวช.) ของไทย เพื่อใช้เป็นแหล่งพัฒนาความรู้ที่สามารถจับต้องได้ และเพื่อดึงดูดให้คนไทยเข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้สถาบัน Smithsonian ยังยินดี ที่จะให้การสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์ของไทยเข้ามาทำงานวิจัย ร่วมกับสถาบัน Smithsonian เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างสองประเทศและของโลก  โดยเฉพาะด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย  ซึ่งประเทศไทยถือเป็นประเทศหนึ่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี และคณะเดินทางเยือนสหรัฐฯ เพื่อประสานความร่วมมือกับสหรัฐฯ
ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติให้แก่ท่าน รมว.วท.และคณะ ในระหว่างการเดินทางเยือนสหรัฐฯ  พร้อมกันนี้ ท่านเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญผู้บริหารระดับสูงของนาซ่าและ Department of State มาร่วมรับประทานอาหารค่ำ และหารือในประเด็นการสร้างความร่วมมือในโครงการวิจัยชั้นบรรยากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รมว.วท. และคณะ หารือกับผู้บริหารสถาบัน Smithsonian  ในการสร้างความร่วมมือทางการวิจัย และแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหว่างกัน

รมว.วท. และคณะ หารือกับผู้บริหารสถาบัน Smithsonian ในการสร้างความร่วมมือทางการวิจัย และแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหว่างกัน

  • ท่าน รมว.วท. และคณะหารือกับ US Army Corps and Engineers (USACE) ซึ่งเป็นหน่วยงานทางทหารของ ประเทศสหรัฐฯ ที่กำกับดูแลงานด้านวิศวกรรม โดยมีหน้าที่หลัก ในการบรรเทาและบริหารจัดการกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ และ Federal Emergency Management Agency (FEMA)  ซึ่งเป็น หน่วยงานป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยพิบัติของสหรัฐฯ   โดยท่าน รมว.วท. และคณะ ได้เน้นการศึกษาดูงานในด้านการ บริหารจัดการน้ำและการเตรียมการป้องกันอุทกภัย ณ เมืองนิวออลีน มลรัฐหลุยเซียน่า ที่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมครั้งใหญ่จากพายุ เฮอร์ริเคนแคทรินา เมื่อปี 2548 ซึ่งถือเป็นพายุเฮอร์ริเคนที่ใหญ่ และสร้างความเสียหายมากที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ  โดยทาง USACE ได้สร้างคันกันน้ำ (levee) สร้างทางน้ำล้น (spill- way) และสถานีสูบน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก  เพื่อเป็นการเตรียมการ- ป้องกันน้ำไม่ให้ท่วมเมืองนิวออลีนอีกในอนาคต

การเดินทางมาเยือนสหรัฐฯ ของท่าน รมว.วท. และ คณะในครั้งนี้  นับได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งใน การหารือและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ของประเทศ สหรัฐฯ และบรรลุตามวัตถุประสงค์การมาเยือนประเทศสหรัฐฯ ของท่าน รมว.วท. และคณะ  ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/nstda-knowledge/8725-science-and-technology-news

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa