»
S
I
D
E
B
A
R
«
พัฒนางานวิจัยเป็นสินค้าลุยตลาด “เนคเทค”ดันเครื่องช่วยฟังดิจิทัลไทยทำสู้ของนอก
August 20th, 2012 by pensiri 203 views

นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กล่าวว่า เนคเทคมีนโยบายวิจัยเพื่อนำเทคโนโลยีไปช่วยเหลือคนพิการมากว่า 10 ปี เพราะพบว่าอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือคนพิการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนใหญ่มักนำเข้าจากต่างประเทศ ทั้งเป้าหมายในการสร้างงานวิจัยของเนคเทคคือต้องนำไปใช้ได้จริง จึงต้องคำนึงถึงการสร้างงานให้ถูกใจทั้งคนใช้และคนให้ทุน จึงมีเครือข่ายในภาคส่วนต่าง ๆ มาช่วยคิด ล่าสุด ร่วมกับเอกชนในโครงการการดูแลผู้สูงวัย ใส่ใจผู้พิการด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการเปิดตัวอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังดิจิทัล รุ่น P02
โดยเนคเทครับผิดชอบด้านการพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ของอุปกรณ์ ขณะที่บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด รับผิดชอบการทำวิจัยการตลาด การออกแบบ และการขึ้นรูปอุปกรณ์ห่อหุ้มพลาสติก รวมถึงกระบวนการผลิต

ด้านนางสาวปวรินทร์ หะริณสุต ที่ปรึกษาบริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด กล่าวว่า ร่วมมือกับเนคเทคตั้งแต่ปี 2553 พัฒนาอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังช่วยฟังดิจิทัล โดยผลิตและนำไปทดลองใช้ในกลุ่มอาสาสมัคร เพื่อนำมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพในการทำตลาดได้จริง คาดว่าจะวางขายเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาส 1 ปีหน้า หลังปรับแพ็กเกจและขอใบรับรองมาตรฐานทางการแพทย์เรียบร้อยแล้ว

“บริษัทร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทดสอบผลิตภัณฑ์ พบว่ากลุ่มผู้ทดลองใช้มีความพึงพอใจสูง ความสามารถด้านฮาร์ดแวร์มีความเสถียร ตัดเสียงรบกวนได้ดี มีกำลังขยายเสียงถึง 125 เดซิเบล คุณภาพเทียบเท่าเครื่องช่วยฟังนำเข้าจากยุโรป แต่ราคาต่ำกว่า 20-25% ถือว่ามีโอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจ ขณะนี้บริษัทยังร่วมกับเนคเทคในการพัฒนาอุปกรณ์อีก 3-4 โครงการ”

นายพศิน อิศรเสนา ณ อยุธยา นักวิจัยเนคเทค สถาบันวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพ และเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ผู้พัฒนาเครื่องช่วยฟังดิจิทัล รุ่น P02 กล่าวว่า การสูญเสียการได้ยินเป็นปัญหาที่มีเพิ่มขึ้น จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกทุก 100 คน มีคนพิการทางการได้ยิน 4 คน ซึ่งในประเทศไทยสำรวจพบว่า มีคนที่ถือว่าพิการทางการได้ยินราว 400,000 คน ทั้งมีกลุ่มที่สูญเสียการได้ยินตามวัยซึ่งไม่รุนแรงถึงขั้นพิการอีกจำนวนมาก เนื่องจากเมื่ออายุเกิน 60 ปี คุณภาพการได้ยินเสียงจะลดลง 1 เดซิเบล และมีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ ทั้ง 28% ของผู้สูงวัยมีปัญหาการได้ยิน ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นจากการก้าวสู่ภาวะสังคมคนชรา

สำหรับเครื่องช่วยฟังดิจิทัล P02 เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาการได้ยินระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง ครอบคลุมกว่า 55% ในไทย โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงวัยที่เน้นพัฒนาเพื่อให้กลุ่มนี้ใช้สะดวก และมีโอกาสเข้าถึงได้ด้วยราคา 8,000-10,000 บาท คล้ายเครื่อง MP3 จึงไม่ต้องกังวลว่าจะโดนมองเป็นคนพิการ และใช้ถ่านแบบชาร์จได้ จึงลดค่าใช้จ่ายได้กว่า 10 เท่า จากปกติทั้งใช้ร่วมกับโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูทได้

“งบฯ ที่ใช้ในการวิจัย P02 เป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาอุปกรณ์ช่วยการได้ยินระดับอุตสาหกรรม ซึ่งได้งบฯมา 4 ล้านบาท เพื่อทำงานวิจัยอุปกรณ์ 4 ชิ้น

โดยผลจากความร่วมมือในครั้งนี้เอกชนจะได้ไลเซนส์ในการผลิตอุปรณ์ P02 ขณะที่เนคเทคได้ส่วนแบ่งจากยอดขาย เพื่อนำรายได้กลับเข้าเป็นกองทุนวิจัยในเนคเทคต่อไป”

รายการอ้างอิง :

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์. พัฒนางานวิจัยเป็นสินค้าลุยตลาด “เนคเทค”ดันเครื่องช่วยฟังดิจิทัลไทยทำสู้ของนอก. ประชาชาติธุรกิจ. วันที่ 17 สิงหาคม 2555.

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa