»
S
I
D
E
B
A
R
«
เครื่องช่วยฟังดิจิทัลรุ่น P02
August 14th, 2012 by Valaiporn Changkid 349 views

ดร.พันศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

เนคเทคจับมือเอกชนต่อยอดงานวิจัยเพื่อคนพิการ เปิดตัว “เครื่องช่วยฟังดิจิทัลรุ่น P02” ขนาดพกพา ปรับระยะการฟังได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งาน

ดร.พันศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค เปิดเผยว่า เนคเทคร่วมกับบริษัทไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด เปิดตัว เครื่องช่วยฟังดิจิทัลรุ่นพี 02 ( P02) ซึ่งร่วมกันวิจัยและพัฒนาขึ้นตั้งแต่ 2553 โดยเนคเทคเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ของอุปกรณ์ ส่วน บ.ไอเมดฯ รับผิดชอบในการทำวิจัยการตลาด การออกแบบรูปลักษณ์ และการขึ้นรูปอุปกรณ์ห่อหุ้มพลาสติก รวมทั้งการศึกษาดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการผลิตตามมาตรฐานทางด้านเครื่องมือแพทย์ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดเพิ่มเติม

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa