»
S
I
D
E
B
A
R
«
นาโนคริสตัลทองคำและเงิน
August 9th, 2012 by wanutwira 431 views

เผยผลงานล้ำค่าจากนักวิจัยศูนย์นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพิ่มมูลค่างานศิลป์โดยใช้นาโนคริสตัลทองคำ บริสุทธิ์ 99.99% วาดลายไทยบนผ้าไหม ครั้งแรกของโลก โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ  ในงานแถลงข่าวการจัดงาน “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555″ หรือ “ไทยแลนด์ รีเสิร์ช เอ็กซโป 2012″ ซึ่งผลงานล้ำค่านี้จะเป็นใบเบิกทางการใช้งานวิจัยพัฒนางานศิลปะ ร่วมถึงการวิจัยต่อยอดศิลปะแขนงอื่นๆ 

รศ.ดร.สนอง เอกสิทธ์ รศ.ชูชาติ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยนายสุพีระ นุชนารถ นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะนักวิจัย คิดค้นนาโนคริสตัลทองคำบริสุทธิ์ 99.99% และนาโนคริสตัลเงินบริสุทธิ์ 99.99% และเผยผลงานศิลปะที่ได้นำนาโนคริสตัลทองคำบริสุทธิ์ วาดลายไทยบนผ้าไหม เป็นครั้งแรกของโลก ซึ่งนอกจากทองที่ต้องนำเข้าแล้ว ทุกขั้นตอนและวัตถุดิบทั้งหมดในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ของไทย 100% ซึ่งนาโนคริสตัลทองคำบนผืนผ้าไหม เป็นผลงานที่ผนวกงานศิลปะกับผลงานวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลงานทางศิลปวัฒนธรรม และผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถนำไปต่อยอดทางศิลปะเพื่อเพิ่มมูลค่าชิ้นงานและนำงานวิจัยไปใช้ได้จริง

การนำทองคำบริสุทธิ์หรือการใช้ทองคำเปลว รวมทั้งการบดทองเพื่อผ่านกระบวนการต่างๆ และนำมาทำเป็นหมึกวาดลงบนผืนผ้านั้น ปัจจุบันยังไม่มีใครทำขึ้นเนื่องจากเป็นเรื่องยากที่จะทำให้ทองคำเกาะอยู่บนผืนผ้า เมื่อคณะนักวิจัยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จนประสบความสำเร็จในการวิจัยนาโนคริสตัลของทองคำบริสุทธิ์ 99.99% และปรับสูตรในส่วนผสมเพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน จึงสามารถใช้วาดลายเส้นลงบนผืนผ้าไหมได้ซึ่งเป็นคนละสูตรกับการผลิตปากกาบรรจุนาโนคริสตัลทองคำบริสุทธิ์

หมึกทองคำนาโน เขียนได้บนทุกพื้นผิว ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของปากกา มีคุณสมบัติสะท้อนแสงได้ดี ติดทนนาน ตัวหนังสือจะคงอยู่ตลอดไป เพราะทองคำเป็นโลหะที่เสถียร คงรูป ไม่เกิดออกไซด์ ในอนาคตจะนำมาใช้ในงานอนุรักษ์ศิลปะไทย ทดแทนการใช้ทองคำเปลวในงานลงรักปิดทองต่อไป

สำคัญนาโนคริสตัลทองคำบริสุทธิ์ ยังเป็นงานวิจัยจากห้องทดลองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Lab) และสังเคราะห์อนุภาคด้วยแป้งข้าวโพด ทำให้สารที่ได้ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของงานวิจัยชิ้นนี้ด้วย

สำหรับงาน “ การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555” หรือ “ไทยแลนด์ รีเสิร์ช เอ็กซโป 2012”จะจัดขึ้นระหว่างวันที่24-28 ส.ค. 2555 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์  โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดนิทรรศการในวันที่ 24 ส.ค.นี้

อ้างอิงจาก :

เดลินิวส์. (2555).  โชว์ภาพคริสตัลนาโนทองคำเฉลิมพระเกียรติ.  ค้นเมื่อ 9 สิงหาคม 2555, จาก http://www.dailynews.co.th/technology/148429.

ASTVผู้จัดการออนไลน์. (2554).  จุฬาผลิต “ทองคำนาโน” วาดลงผืนผ้าไหม.  ค้นเมื่อ 9 สิงหาคม 2555, จาก http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9540000107386.

กลุ่มวิเคราะห์ข่าวและฐานข้อมูล. (2554).  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ นำผลงานวิจัยน้ำหมึกทองคำนาโนและเงินนาโน เปิดแสดงเป็นครั้งแรก.  ค้นเมื่อ 9 สิงหาคม 2555, จาก http://www.thaigov.go.th/th/technology/item/54763-สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ%20นำผลงานวิจัยน้ำหมึกทองคำนาโนและเงินนาโน%20เปิดแสดงเป็นครั้งแรก.html.

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa