»
S
I
D
E
B
A
R
«
“หุ่นยนต์ว่ายน้ำ” หน่วยกู้ภัยชายฝั่งแห่งอนาคต
August 9th, 2012 by wanutwira 225 views

หลังจากเกิดการประดิษฐ์คิดค้นหุ่นยนต์แห่งอนาคตเพื่อช่วยเหลือมวลมนุษย์ออกมาจนกระทั่งจัดเป็นการแข่งขันมากมายมาแล้วนั้น ก็มาถึงสิ่งประดิษ์ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่น่าสนใจไม่แพ้หุ่นยนต์กู้ภัยทั่วไป เพราะจากนี้ไปหุ่นยนต์กู้ภัยจะสามารถปฏิบัติงานในน้ำได้อย่างในภาพยนตร์แล้ว นั่นคือ ‘หุ่นยนต์ว่ายน้ำ’ หน่วยกู้ภัยชายฝั่งแห่งอนาคต

‘สวูมานอยด์’ เป็นหุ่นยนต์ว่ายน้ำของญี่ปุ่น ที่พัฒนาขึ้นโดยสถาบันเทคโนโลยีโตเกียว สามารถว่ายฟรีสไตล์ด้วยความเร็ว 0.64 เมตรต่อวินาที และว่ายกรรเชียงกับผีเสื้อได้ด้วย

นักวิจัยญี่ปุ่นพัฒนาหุ่นยนต์ตัวนี้ขึ้นมามีเป้าหมายเพื่อใช้เป็นยามชายฝั่งในอนาคต โดยให้มีหน้าที่กู้ภัย ช่วยเหลือคนจมน้ำ นอกจากนี้ ยังใช้วิเคราะห์ท่าทางในการว่ายน้ำของคนเพื่อค้นหาท่วงท่าสำหรับปรับปรุงเทคนิคการว่ายน้ำให้กับนักกีฬาว่ายน้ำได้ด้วย

สำหรับคนการใช้แขนตีน้ำครั้งแล้วครั้งเล่ามากกว่าร้อยครั้งย่อมจะเหนื่อยล้า แต่หุ่นยนต์ไม่มีวันเหนื่อย ข้อมูลที่ได้จากสวูมานอยด์จึงเป็นประโยชน์มากและจะเป็นอีกช่องทางที่ส่งเสริมให้ญี่ปุ่นคว้าเหรียญทองในการแข่งขันว่ายน้ำมาครองได้มากขึ้น

ซึ่ง ’หุ่นยนต์ว่ายน้ำ’ หน่วยกู้ภัยชายฝั่งแห่งอนาคต หรือ ‘สวูมานอยด์’ จะมีความสามารถเก่งกล้าแค่ไหน จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ และลดความเสี่ยงในการช่วยเหลือมนุษย์ได้มากแค่ไหน ก็คงจะต้องติดตามและเป็นกำลังใจให้ทีมนักวิจัยต่อยอดกันต่อไป

รายการอ้างอิง :  ข่าวสด.  (2555).  ‘ยุ่นสร้าง’หุ่นยนต์ว่ายน้ำ’หน่วยกู้ภัยชายฝั่งแห่งอนาคต.  ค้นเมื่อ 9 สิงหาคม 2555, จาก http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROMFpXTXdNakE0TURnMU5RPT0=&sectionid=TURNeU5nPT0=&day=TWpBeE1pMHdPQzB3T0E9PQ==

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa