»
S
I
D
E
B
A
R
«
นวัตกรรมพัดลมไอน้ำ
August 8th, 2012 by wanutwira 197 views

สถานการณ์คลื่นความร้อน และสภาพอากาศที่แปรปรวนที่ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา กำลังเป็นสาเหตุสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตมากมาย ทั้งนี้ด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ จึงทำให้หลายๆ คนหันมาพึ่งพานวัตกรรมทำความเย็น หรือเครื่องปรับอากาศกันมากขึ้น รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไฟฟ้ากันมากขึ้น จนเป็นเหตุให้เกิดไฟฟ้าดับอย่างที่เป็นข่าวกันครึกโครมกันมาแล้ว แต่หากต้องดำรงชีวิตอยู่กลางแจ้ง หรือที่โล่งแจ้งที่ไม่ใช้ในอาคาร พัดลมไอน้ำสามารถตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างไร้ขีดจำกัด และกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับงานกลางแจ้ง ทดแทนเครื่องปรับอากาศ และเป็นได้มากกว่าสินค้าหรูหราฟุ่มเฟือยอย่างที่หลายคนเคยมอง 

“นพชัย วีระมาน” กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล  ผู้ผลิตพัดลมไอน้ำฝีมือคนไทย บอกว่า สนใจในเทคโนโลยีพัดลมไอน้ำตั้งแต่ยุคบุกเบิก เนื่องจากเห็นว่ามีช่องทางการตลาดที่มีศักยภาพในหลาย ๆ ประเทศ แต่เนื่องจากพัดลมไอน้ำมีต้นแบบมาจากต่างประเทศ  ซึ่งเทคโนโลยีการผลิตยังคงถูกปิดเป็นความลับทางการค้า ดังนั้นการจะพัฒนาสินค้าเป็นของตัวเองจึงต้องเริ่มต้นจากศูนย์ นพชัย บอกว่า ใช้เวลากว่า 1 ปีในการศึกษาข้อมูล และพัฒนาเทคโนโลยีพัดลมไอน้ำเป็นของตัวเอง จนกระทั่งพบว่าการจะทำให้พัดลมไอน้ำสามารถพ่นละอองฝอยขนาดเล็ก ให้ประสิทธิภาพสูงในการทำความเย็นนั้น ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพอสมควร ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงขอเข้ารับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สวทช. ผ่านโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย หรือไอแทป ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีให้แก่บริษัท จนสามารถผลิตพัดลมไอน้ำที่เป็นละอองฝอย ทดแทนพัดลมไอน้ำแบบเดิมที่เป็นหยดน้ำขนาดใหญ่ทำให้ผู้ใช้เปียก จนกระทั่งได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบตัวแรกออกจำหน่ายในท้องตลาด ปัจจุบันบริษัท สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายจากการต่อยอดเทคโนโลยี เช่น การพัฒนาเทคนิคสร้างละอองหมอกเพื่อลดอุณหภูมิ   เทคโนโลยีใหม่สำหรับพัดลมไอน้ำระบบเซนทริฟูกัลฟอร์ซ พัฒนาระบบอินเวอร์เตอร์สำหรับควบคุมปั๊มน้ำของพัดลมให้มีต้นทุนต่ำ บำรุงรักษาง่าย ตลอดจนนวัตกรรมพัดลมไอน้ำ พัดลมไอเย็น พัดลมระบายอากาศ  ระบบสร้างบรรยากาศสั่งทำตามต้องการและ ระบบประหยัดการใช้พลังงาน หรือโอ-คูล

ด้าน ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ  สวทช. กล่าวว่า  สวทช. มีบทบาทสำคัญในการกำหนดเป้าหมายและมุ่งมั่นพัฒนางานวิจัยให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ที่ผ่านมา ได้รวบรวมองค์ความรู้และงานวิจัยที่ได้ริเริ่มดำเนินการไว้ และทำงานที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานหลักในภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ สำหรับโครงการที่ สวทช. ได้ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีกับ บริษัท มาสเตอร์คูลฯ นั้นเป็นการสนับสนุนเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มพัดลมไอน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้งในประเทศไทย  อีกทั้งกินไฟต่ำ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค ความร่วมมือดังกล่าว เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดย สวทช. ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญร่วมพัฒนาและออกแบบระบบสร้างละอองน้ำแบบจานหมุนความเร็วสูงที่อาศัยแรงเหวี่ยงจากจุดศูนย์กลาง  สำหรับพัดลมไอน้ำระบบเซนทริฟูกัล ฟอร์ซ  ซึ่งนำมาสู่การสร้างพัดลมละอองน้ำจำหน่ายในปี พ.ศ. 2551 ความสำเร็จนี้นำมาสู่การโครงการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาอินเวอร์เตอร์สำหรับพัดลมไอหมอกและพัดลมอัดหมอก ซึ่งจะทำให้ได้พัดลมไอน้ำที่มีคุณภาพละอองน้ำดีขึ้น  สามารถควบคุมความเร็วการหมุนของมอเตอร์ได้ ช่วยลดการนำเข้าปั๊มน้ำ อีกทั้งได้ปั๊มน้ำแรงดันสูงที่มีอายุการใช้งานยาวนาน ประหยัดพลังงาน หรือค่าไฟฟ้า ได้มากกว่า 30%   ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวต่อว่า ด้วยสภาพของความเป็นเมืองร้อน จึงทำให้ประเทศไทยเป็นแหล่งที่แบรนด์เครื่องปรับอากาศเข้ามาทำตลาด อีกทั้งยังเป็นฐานการผลิตใหญ่ของหลายต่อหลายแบรนด์ และกลายเป็นแหล่งผลิตของ นวัตกรรมทางด้านความเย็น ทางเลือกใหม่อีกหลายชนิด โดยนอกเหนือจากเครื่องปรับอากาศทั้งภายในภายนอกแล้ว ปัจจุบันยังมีหลากหลายแบรนด์พัดลมไอน้ำ โดยเฉพาะแบรนด์ที่เกิดจากฝีมือคนไทย ที่เริ่มมีการปรับตัวและเข้าสู่ตลาดนี้อย่างจริงจังมากขึ้น ซึ่ง มาสเตอร์คูล ถือเป็นอีกหนึ่งในแบรนด์ชั้นนำที่ประสบความสำเร็จจากการผลิตสินค้าที่พัฒนาเทคโนโลยีตอบโจทย์ผู้ใช้เป็นอย่างดี หากผู้ประกอบการรายใดสนใจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ หรือการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปสร้างมูลค่าเพิ่มทางการผลิตและบริการ   สามารถติดต่อได้ที่ คอลเซ็นเตอร์ของ สวทช. โทร. 0-2564-8000

รายการอ้างอิง : 

pron_one. (2555).  นวัตกรรม พัดลมไอน้ำ.  ค้นเมื่อ 7 สิงหาคม 2555, จาก http://www.vcharkarn.com/vnews/154447.

อ่านเพิ่มเติมได้จาก :

http://www.dailynews.co.th/technology/134169

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa