»
S
I
D
E
B
A
R
«
พบระบบสุริยะอื่นที่คล้ายกับของเรา
August 7th, 2012 by wanutwira 197 views

หลังจากการสำรวจและศึกษาระบบสุริยะโลกนอกมาเป็นเวลานานของนักดาราศาสตร์หลายๆ ท่าน ขณะนี้นักดาราศาสตร์ได้ยืนยันแล้วว่า ระบบสุริยะแบบเราไม่ได้เป็นระบบสุริยะที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นแบบเดียวในเอกภพแน่นอนแล้ว หลังจากมีการค้นพบระบบดาวเคราะห์ที่มีระนาบการโคจรแบนราบและมีลำดับของดาวเคราะห์ชัดเจนแบบระบบสุริยะของเรา

หลังจากที่กล้องโทรทรรศน์อวกาศเคปเลอร์ขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา หรือองค์การนาซ่า ได้ค้นพบดาวเคราะห์ที่มีมุมการโคจรรอบดาวแม่ที่แปลกๆ นักวิทยาศาสตร์ก็ได้ศึกษาต่อเพิ่มเติม เพื่อดูว่าดาวเคราะห์จะมีการโคจรรอบดาวแม่คล้ายกับที่ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะโคจรรอบดาวแม่ในระนาบเส้นศูนย์สูตรของดาวอาทิตย์หรือไม่ ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวได้รับการแผยแพร่ในวารสารวิชาการ Nature

นักวิทยาศาสตร์ใช้ข้อมูลจากกล้องเคปเลอร์ในการตรวจจับดาวเคราะห์สามดวงที่โคจรอยู่รอบดาวฤกษ์เคปเลอร์-30 ที่มีลักษณะคล้ายกับดวงอาทิตย์ โดยมีจุดดำยักษ์อยู่ที่ผิวของดาวเช่นเดียวกับดวงอาทิตย์ด้วย

จากการศึกษาดาวเคราะห์ทั้งสามดวงพบว่า ดาวเคราะห์โคจรรอบดาวแม่โดยมีระนาบการโคจรต่างกันไม่เกินหนึ่งองศา และระนาบการโคจรก็ห่างจากระนาบเส้นศูนย์สูตรของดาวแม่ไม่ถึงหนึ่งองศาเสียด้วย คล้ายกับระบบสุริยะของเรา ซึ่งที่เป็นอย่างนี้เพราะระบบสุริยะของเราก่อตัวขึ้นมาจากแผ่นดิสก์ของแก๊สขนาดมหึมานั่นเอง ถึงแม้จะพบว่าดาวเคราะห์นี้ มีสองดวงที่คล้ายกับดาวพฤหัส และอีกดวงที่คล้ายกับโลก แต่สิ่งที่น่าสนใจสำหรับการค้นพบนี้คือ ระนาบการวางตัวของมันนี่สมบูรณ์แบบ และระบบแบบนี้แหละที่มีความเป็นไปได้ว่าจะมีการพัฒนาสิ่งมีชีวิตขึ้นมา ซึ่งในอนาคตนักวิทยาศาสตร์จะมีการส่งกล้องที่มีมุมกล้องที่กว้างกว่าเดิมเพื่อตรวจหาดาวเคราะห์ที่มีลักษณะคล้ายกับโลก ดังนั้น การค้นหาดาวที่น่าสนใจก่อนน่าจะช่วยให้เราหาระบบที่คล้ายกับเราได้ง่ายยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติมได้จาก :

http://www.vcharkarn.com/vnews/154465

http://www.abc.net.au/science/articles/2012/07/26/3553402.htm

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa