»
S
I
D
E
B
A
R
«
ยืดชีวิตให้ยืนยาวได้ อย่าดูทีวีนานเกินกว่าวันละ 2 ชม.
July 27th, 2012 by wanutwira 76 views

นักวิจัยทางการแพทย์สหรัฐฯ กล่าวแนะนำคนอเมริกันว่า ถ้าหากอยากยืดอายุตนเองให้ยาวออกไปอีก 2 ปี ก็อย่าขืนนั่งดูทีวีให้นานเกินวันละ 3 ชม. หรือต้องการ ให้อายุยืนแค่ 1 ปีกับอีก 4 เดือน ก็อย่านานเกินกว่าวันละ 2 ชม.

นักวิจัยของศูนย์วิจัยชีวเวช เพนนิงตันได้พบในการศึกษา คนอเมริกันที่เป็นผู้ใหญ่ใช้เวลาแบบนั่งๆ นอนๆ มากถึงวันละประมาณ 7.7 ชม. เท่ากับใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับนั่งทำงานอยู่กับโต๊ะ “ทั้งที่มีหลายวิธีที่จะลดการนั่งจ่อมอยู่ให้น้อยลง อย่างเช่น ยืนทำงานให้มากขึ้น หรือใช้โต๊ะที่จะต้องยืนทำ ยืนประชุมกัน ลงบันไดไปหาคนข้างล่าง แทนการส่งข้อความ”

นักวิจัยปีเตอร์ คัตซ์มาร์ซิก ยังได้เปิดเผยผลร้ายของการนั่งนานว่า เมื่อตอนเรานั่ง เราจะไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อขา ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อขนาดใหญ่ที่สุดของร่างกายเลย ทำให้ไม่ได้ลดปริมาณน้ำตาลและไขมันลง ผลการศึกษาส่อว่า การนั่งหรือดูทีวีนาน อาจจะทำให้อายุขัยของคนอเมริกันสั้นลงได้

รายการอ้างอิง : 

Kittipanan. (2555).  ยืดชีวิตให้ยืนยาวได้ อย่าดูทีวีนานเกินกว่าวันละ 2 ชม.  ค้นเมื่อ 24 กรกฎาคม 2555, จาก http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/healthtips/29433

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa