»
S
I
D
E
B
A
R
«
ผู้ใช้จักรยานเป็นพาหนะในเมืองเสี่ยงต่อการเป็นโรคปอดมากกว่าคนเดินเท้า
July 25th, 2012 by wanutwira 124 views

ผู้ใช้จักรยานเป็นพาหนะในเมืองเสี่ยงต่อการเป็นโรคปอดมากกว่าคนเดินเท้า เป็นผลงานวิจัยของทีมนักวิจัยซึ่ง นำทีมโดย ศาสตราจารย์ Jonathan Grigg จากสถาบันในประเทศอังกฤษอย่าง Barts และ London School of Medicine ได้ระบุว่าผู้คนที่ใช้จักรยานเป็นพาหนะประจำตัวเพื่อใช้ขับขี่สัญจรไปมาในเมืองมีความเสี่ยงมากไปในการเกิดโรคปอดอันเนื่องมาจากปริมาณของเขม่าควันที่สูดดมเข้าไปในร่างกาย

งานวิจัยได้ระบุว่าผู้คนที่รักการปั่นจักรยานเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมโลก ช่วยลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง เพื่อหลบหลีกการจราจรที่แออัด หรือด้วยเหตุผลใดก็ตาม เมื่อใช้งานในจักรยานเมืองจะต้องมีการสูดดมเขม่าควันดำเข้าไปมากกว่าคนเดินทางเท้าทั่วไป ซึ่งปริมาณที่สูดดมเข้าไปจะทำให้เกิดโรคปอด และเกิดผลเสียต่อสุขภาพ ซึ่งการสันดาปของน้ำมันเชื้อเพลิงจะก่อให้เกิดเขม่าควันสีดำ ที่จะไปสะสมในร่างกายคนเราเมื่อสูดดมเข้าไป และการสูดดมเขม่าควันดำเหล่านี้เข้าไปต่อเนื่องเป็นเวลานานจะส่งผลต่อสุขภาพโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจล้มเหลวและการทำงานที่ผิดปกติของปอด ซึ่งนักวิจัยได้ทำการทดลองและทำการวิจัยด้วยการตรวจวัดปริมาณของเขม่าควันดำในปอดของคนที่ใช้จักรยานเป็นประจำในเมืองและคนเดินเท้ามาเปรียบเทียบกัน

วิธีการตรวจวัดปริมาณของเขม่าควันดำที่ร่างกายสูดดมเข้าไปจะใช้ตัวอย่างของเซลล์ที่ทำหน้าที่เก็บกักสิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปในร่างกายด้วยการสูดดมทางอากาศมาตรวจสอบดูปริมาณของเขม่าควัน และนักวิจัยได้ทำการเก็บตัวอย่างเสมหะของอาสาสมัคร 5 คนที่ปั่นจักรยานไปทำงานเป้นประจำในกรุงลอนดอน และ 5 คนที่เดินบนทางเท้า จากนั้นก็ทำการตรวจวิเคราะห์ดูเซลล์ที่ทำหน้าที่กรองเก็บสิ่งแปลกปลอมที่สูดดมเข้าร่างกาย ซึ่งอาสาสมัครทั้งหมดเป็นคนที่ไม่สูบบุหรี่และมีอายุระหว่าง 18-40 ปี

 จากผลการตรวจพบว่าผู้ใช้จักรยานเป็นประจำมีปริมาณของเขม่าควันดำในปอดมากกว่าคนเดินเท้า 2.3 เท่า และความเป็นไปได้ที่จะเกิดความแตกต่างปริมาณเขม่าควันดำเนื่องจากความบังเอิญนั้นเป็น 1 ใน 100

นอกจากนี้ทีมนักวิจัยระบุเพิ่มเติมว่า ผลของการวิจัยทำให้แน่ใจได้ว่าผู้ที่ใช้จักรยานเป็นประจำในเมืองจะมีแนวโน้มที่จะสัมผัสกับเขม่าควันดำได้มากขึ้น สาเหตุก็อาจจะเนื่องมาจากการปั่นจักรยานจะทำให้นักปั่นต้องสูดหายใจลึกขึ้นเนื่องจากมีการใช้แรง และอัตราการหายใจก็จะถี่กว่าคนเดินเท้าปกติทั่วไป ซึ่งก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ปริมาณของเขม่าควันดำที่สูดเข้าไปนั้นมีมากกว่า

อ่านเพิ่มเติมได้จาก :

http://www.www.vcharkarn.com/vnews/154005

http://medicalxpress.com/news/2011-09-city-cyclists-lung-injury-inhaled.html

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa