»
S
I
D
E
B
A
R
«
นอนไม่พอ ต้นเหตุของความอ้วน
July 17th, 2012 by wanutwira 145 views

ขนมหวานและอาหารไขมันสูงไม่ใช่สาเหตุเดียวที่ทำให้เด็กอเมริกันอ้วนอีกแล้ว งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกาพบว่า เด็กที่นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอ้วนได้เหมือนกัน จากการศึกษาคาวมสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการนอนของเด็กๆชั้น ป.3 และ ป.6 กับความเสี่ยงที่จะมีน้ำหนักเกินมาตรฐานพบว่า เด็กที่ได้นอนน้อยกว่า 9 ชั่วโมงต่อวัน มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอ้วนมากกว่าเด็กที่นอนพักผ่อนอย่างเพียงพออย่างมาก โดยที่เพศ เชื้อชาติ สถานภาพของครอบครัวหรือการเลี้ยงดูแทบจะไม่มีผลเลย

Julie C. Lumeng ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการแพทย์เด็กและโรคติดต่อ โรงพยาบาลเด็ก ซี เอส มอทท์ กล่าวว่าการนอนหลับไม่เพียงพอนอนจากจะทำให้เด็กอารมณ์ไม่ดี ไม่ตื่นตัว และไม่พร้อมต่อการเรียนรู้แล้ว มันยังทำให้เด็กมีโอกาสอ้วนได้อีกด้วย และเป็นเหตุผลสำคัญอีกประการหนึ่งที่ผู้ปกครองต้องให้ความเอาใจใส่ให้เด็กเข้านอนตามเวลาที่เหมาะสมกับอายุ การนอนส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กเป็นอย่างมาก เด็กที่นอนพักผ่อนอย่างเพียงพอก็จะมีแรงออกวิ่งเล่นข้างนอก ถ้าเด็กนอนไม่พอก็อาจจะอยู่แต่ในบ้านดูทีวี และเมื่อเด็กรู้สึกเหนื่อย เขาก็มักจะอารมณ์ไม่ดี หงุดหงิด แล้วกินขนมเพื่อลดความหงุดหงิดนั้น

นอกจากนี้ สิ่งรบกวนระหว่างการนอนยังมีผลต่อฮอร์โมนที่ทำหน้าที่ควบคุมการสะสมไขมันในร่างกาย ความอยากอาหารและความสามารถในการย่อยกลูโคส เลปตินและเกรห์นิน การนอนน้อยส่งผลต่อระบบการย่อยคาร์โบไฮเดรตในร่างกายให้ย่อยได้น้อยลง

นักวิจัยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาด้านการนอนหลับ ระยะเวลาการนอนและมวลร่างกาย (Body Mass Index: BMI) ของเด็กอเมริกันอายุ 9-12 ปี จากสถาบันศึกษาสุขภาพเด็ก การพัฒนาเด็กเล็ก การพัฒนาเยาวชนแห่งชาติ (the National Institute of Child Health and Human Development Study of Early Child Care and Youth Development) ครึ่งหนึ่งของกลุ่มศึกษาเป็นเด็กผู้ชาย 81% เป็นเด็กผิวขาวและ 18% มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานตอนอยู่ชั้น ป.6

ทีมวิจัยพบว่าเด็กนักเรียนชั้นป.6ที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานนอนน้อยกว่าเพื่อน และเด็กป.6ส่วนใหญ่ที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานจะเป็นผู้ชาย เด็กผู้ชายส่วนใหญ่จะนอนน้อยกว่าผู้หญิงแต่เด็กผู้หญิงจะมีปัญหาในการนอนมากกว่า อย่างไรก็ดีปัญหาเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วน

ทุกๆ ชั่วโมงที่เด็กป.6 นอนเพิ่มขึ้นในแต่ละวันช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนมากถึง 20% ในขณะเดียวกันถ้าเด็กนักเรียนชั้น ป.3 นอนเพิ่มขึ้นในแต่ละวันอีก 1 ชั่วโมงจะช่วยลดความเสี่ยงในการมีน้ำหนักเกินมาตรฐานในตอน ป.6 ได้ถึง 40%

The National Sleep Foundation ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระยะเวลานอนไว้ว่า
เด็กก่อนวัยเรียน: 11-13 ชม.
เด็กประถม: 10-12 ชม.
เด็กมัธยมต้น: 9 – 11 ชม.
วัยรุ่น: 8 ½ – 9 ชม.

จากงานวิจัยหลายชิ้นก็ได้พิสูจน์แล้วว่า การนอนไม่พอนั้นไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อเด็กแล้วแต่ยังส่งผลต่อผู้ใหญ่ในลักษณะเดียวกันอีกด้วย ดังนั้นการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อร่างกายของมนุษย์ทุกเพศ ทุกวัยจริงๆ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก :

http://www.vcharkarn.com/vcafe/129492

http://www.sciencedaily.com/releases/2007/11/071112075339.htm

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa