»
S
I
D
E
B
A
R
«
สบู่ถ่านไม้ไผ่
July 15th, 2012 by pensiri 152 views

วัตถุดิบใกล้ตัวล้วนมีประโยชน์ เพียงเรากล้าจะทำ เหมือนสบู่ไม้ไผ่ที่ฟังดูเหมือนไม่น่าเชื่อแต่มีอยู่จริง

ผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลความงามได้ถูกคิดค้นสูตรโดยคนไทย กำลังได้รับความนิยมในท้องตลาด เนื่องจากคนไทยหันมาให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพมากขึ้น เพราะว่า สารเคมีที่ตกค้างในผลิตภัณฑ์ สร้างปัญหาและทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมา “สบู่ถ่านไม้ไผ่” 1 ผลิตภัณฑ์ ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น จากวิสาหกิจชุมชนบ้านโนนหินผึ้ง ตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ทางเลือกใหม่ ฝีมือคิดค้นโดยคนไทย โครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น” เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี และชุมชน ร่วมกันทำงานในการบูรณาองค์ความรู้ภูมิปัญญา ทรัพยากรชีวภาพท้องถิ่น และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ในการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ชุมชน นำภูมิปัญญาพื้นบ้านในเรื่องการใช้ประโยชน์สมุนไพรไทยที่เป็นพืชประจำท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นสินค้าเพื่อจำหน่ายในชุมชน ด้วนกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมของชุมชน ทำให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้มาตรฐาน

ดร.ไฉน น้อยแสง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษาวิทยาการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี ผู้คิดค้นสูตรและวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้กับชุมชน เล่าว่า เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนบ้านโนนหินผึ้ง มีไม้ไผ่จำนวนมาก จึงมีอาชีพเผาถ่านไม้ขาย และทางวิสาหกิจนำถ่านไม้ที่เหลือมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ในการดูแลสุภาพ แต่ยังไม่เป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภค ทางวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี จึงได้เข้ามาให้ความรู้ในเรื่องของกระบวนการทางเทคโนโลยี และความรู้ทางวิทยาศาสตร์

ถ่านไม้ไผ่ กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน สำหรับสูตร “สูบู่ถ่านไม้ไผ่” ที่คิดค้นและนำมาถ่ายทอดให้ชาวบ้านในชุมชน จะเน้นการนำเอาทรัพยากรที่มีในหมู่บ้านมาเป็นส่วนผสม

ส่วนผสมหลัก คือ ถ่านไม้ไผ่ ซึ่งช่วยบำรุงผิวพรรณ ขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วให้หลุดออกจากผิวหนัง ดูดซับสารพิษจากผิวหนัง ซ่อมแซมเซลล์ผิวหนังที่เสื่อมสภาพ

ขมิ้นชัน มีสารฤทธิ์ชีวภาพ curcumin , bisdesmethoxycurcumin และ desmethoxycurcumin และอนุพันธ์อื่นๆ ซึ่งสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตและฆ่าเชื้อราจำพวก dermatophytes , black mold , white mold และ yeast ได้หลายชนิด

และน้ำผึ้ง ช่วยในการบำรุงผิว นอกจากสรรพคุณที่กล่าวมาแล้ว มีเปรียบเทียบกับสูตรเดิมเนื้อของสบู่ถ่านไม่ไผ่มีความละเอียดไม่บาดผิว สามารถเก็บไว้ได้ถึง 2 ปี จากเดิมไม่ถึง 3 เดือน เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับผลิตภัณฑ์ ทางมหาวิทยาลัยฯ ยังได้มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับผลิตภัณฑ์ถ่านไม้ไผ่ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า

ทางมหาวิทยาลัยฯ ภูมิใจและยินดีที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชน การบูรณาการทรัพยากรชีวภาพ ภูมิปัญญาในท้องถิ่น และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาผลิตเป็นสบู่ถ่านไม้ไผ่ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้รักสุขภาพ

นายทองย้อย โชฎก ประธานฝ่ายชุมชนและที่ปรึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโนนหินผึ้ง ต.ดงบัง จ. ปราจีนบุรี เล่าว่า อาชีพหลักของชุมชน คือ การทำนา ซึ่งสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มและเนินเตี้ย ชุมชนมีพื้นที่ปลูกไม้ไผ่จำนวนมาก นอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยสมุนไพรมากมาย โดยทางชุมชนจัดทำโครงการผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ครบวงจร เช่น ผลิตเครื่องจักรสาย ถ่านไม้ไผ่คุณภาพสูง รวมทั้งสบู่จากถ่านไม้ไผ่สมุนไพร

แต่สบู่ถ่านไม้ไผ่ที่ผลิตขึ้น คุณภาพยังเป็นที่ไม่พึงพอใจ ของผู้บริโภค เนื่องจากเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ยังไม่มีความรู้ที่ถูกต้อง จนกระทั่งสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ได้นำอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี มาศึกษาวิจัย ให้ความรู้และคิดค้นสูตรขึ้นใหม่ ทำให้สบู่ถ่านไม้ไผ่ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภค สร้างรายได้ให้กับชุมชน

รายการอ้างอิง :

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์.สบู่ถ่านไม้ไผ่. กรุงเทพธุรกิจ (ไอที-นวัตกรรม : นวัตกรรม). วันที่ 15 กรกฎาคม 2555.

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa