»
S
I
D
E
B
A
R
«
แมวอาจเกี่ยวโยงการฆ่าตัวตายจริงหรือ?
July 11th, 2012 by wanutwira 100 views

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกาว่า ทีมนักวิจัยอเมริกันเผย จากการศึกษากลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้หญิงชาวเดนมาร์กจำนวน 45,000 คน พบว่า พยาธิในแมวอาจมีแนวโน้มเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายในผู้หญิง

นายเทโอดอร์ โปสโตลาช หัวหน้าคณะนักวิจัย จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมริแลนด์ กล่าวถึงผลงานชื่อ “ฮาว ยัวร์ แคต อิส เมคกิง ยู เครซี” ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์รายสัปดาห์ฉบับล่าสุดว่า แม้จะยังไม่อาจระบุได้แน่ชัดว่า เชื้อพยาธิชนิด โทโซพลาสมา กอนดี ( Toxoplasma Gondii ) หรือ ที.กอนดี ซึ่งอาศัยอยู่ในตัวแมว เป็นสาเหตุหลักจริงหรือไม่ แต่ผู้เชี่ยวชาญพบความเชื่อมโยงระหว่างการติดเชื้อพยาธิชนิดดังกล่าว กับความพยายามฆ่าตัวตายในกลุ่มผู้หญิง ซึ่งผู้หญิงที่ได้รับเชื้อจะมีความเสี่ยงพยายามฆ่าตัวตายมากกว่าคนทั่วไป 1.5 เท่า และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามระดับแอนติบอดีต่อเชื้อพยาธิชนิดนี้

ทั้งนี้ ประชากรโลก 1 ใน 3 มีเชื้อที.กอนดี อยู่ในร่างกาย  ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญที่ทำให้เกิดโรคจิตเภท หรือพฤติกรรมแปรปรวน แต่ไม่ก่อให้เกิดอาการใดๆ เนื้องจากเชื้อพยาธิชนิดนี้ แอบซ่อนอยู่ตามสมอง และกล้ามเนื้อของมนุษย์ อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงในการติดเชื้ออาจเกิดจากการสัมผัสสิ่งของต่างๆ ที่อาจปนเปื้อนอุจจาระแมว โดยเฉพาะกระบะอุจจาระ เช่นเดียวกับการรับประทานผัก และผลไม้ที่ล้างไม่สะอาด รวมถึงการรับประทานเนื้อสัตว์ที่ยังปรุงไม่สุกดี และน้ำดื่มที่ไม่สะอาด

รายการอ้างอิง : เดลินิวส์. นักวิจัยมะกันพบแมวอาจเกี่ยวโยงการฆ่าตัวตาย. [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก : http://www.dailynews.co.th/world/134408.  (วันที่ค้นข้อมูล : 11 กรกฎาคม 2555).

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa