»
S
I
D
E
B
A
R
«
จีนและอินเดีย ตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลก
July 11th, 2012 by wanutwira 76 views

จีนและอินเดีย สองประเทศยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจของเอเชียในทศวรรษนี้ยังคงเติบโตอย่างต่อเนี่อง ค่าแรงราคาถูกและมีคุณภาพทำให้การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมของสองประเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว โรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่หลายแห่งได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนี้ มลพิษทางอากาศในรูปของเขม่าควันและละอองซัลเฟตจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงซึงเป็นผลพลอยจากความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจนี้ได้ถูกพัดเข้าหามหาสมุทรแปซิฟิก และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศในวงกว้างได้


Renyi Zhang ศาสตราจารย์ด้านวิทยาศาสตร์บรรยากาศแห่งมหาวิทยาลัย เท็กซัส เอแอนด์เอ็ม กล่าวว่า งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยชิ้นแรกที่เป็นหลักฐานสำคัญพิสูจน์ว่า มลพิษจากมนุษย์มีผลต่อการเคลื่อนตัวของพายุในมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่สำคัญของซีกโลกเหนือในช่วงฤดูหนาว

จากภาพถ่ายผ่านดาวเทียมและคอมพิวเตอร์โมเดล ศาสตราจารย์ Zhang พบว่า ปริมาณ convective cloud (เมฆที่ก่อตัวในแนวตั้ง เช่น เมฆคิวมูลัสหรือเมฆคิวมูโลนิมบัส มักก่อให้เกิดฝน- ผู้แปล) ในชั้นบรรยากาศมีเพิ่มขึ้นถึง 20-50% ในช่วงปี 1994-2005 เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณที่วัดได้ในปี 1984-1994 ซึ่งมีผลต่อการก่อตัวของพายุในมหาสมุทรแปซิฟิก และเนื่องจากความหลากหลายด้านสภาพอากาศ มหาสมุทรแปซิฟิกตอนเหนือจึงได้รับผลกระทบจากละอองของเหลวเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในฤดูหนาว ละอองของเหลวเหล่านี้จะส่งผลต่อลักษณะหยดน้ำและการเปลี่ยนแปลงภายในก้อนเมฆ ซึ่งจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการก่อตัวของพายุได้ มลพิษเหล่านี้จะถูกพัดสู่ด้านตะวันตกของแคนาดาและสหรัฐฯ ก่อนที่จะเดินทางไปยังส่วนต่างๆของโลกส่งผลต่อสภาพอากาศโลกโดยรวม

เขม่าควันซึ่งในความเป็นจริงแล้วก็คือคาร์บอนที่เผาไหม้ไม่หมด จะถูกลมพัดพาไปตกรวมกันบนก้อนน้ำแข็งบริเวณขั้วโลก สีดำของคาร์บอนช่วยดูดซับความร้อนจากแสงอาทิตย์มาละลายน้ำแข็งให้เร็วขึ้น ส่งผลให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นในรอบทศวรรษที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงเส้นทางพายุในมหาสมุทรแปซิฟิกส่งผลกระทบโดยตรงกับสภาพอากาศของโลก นอกจากความเสียหายที่เกิดจากพายุและฝนตกอย่างรุนแรงแล้ว บางพื้นที่ของโลกจะเผชิญกับปัญหาความแห้งแล้งอีกด้วย นอกจากปริมาณพายุที่จะเพิ่มขึ้นแล้ว ระดับความรุนแรงของพายุที่ก่อตัวขึ้นนั้นก็จะมากขึ้นตามไปด้วย

เส้นทางพายุในมหาสมุทรแปซิฟิกมีความสำคัญอย่างยิ่งกับสภาพอากาศโลก การกระทำของมนุษย์กำลังเป็นตัวการสำคัญที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่อสภาพอากาศได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก :

http://www.vcharkarn.com/vnews/85864

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa