»
S
I
D
E
B
A
R
«
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่เลวร้ายยิ่งกว่ากัญชา
July 11th, 2012 by wanutwira 52 views

รายงานการวิจัยชิ้นใหม่ในอังกฤษระบุว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่อันตรายกว่าสารเสพติดที่ผิดกฎหมายบางประเภท เช่น กัญชาและยาอี (Ecstasy) การจัดอันดับในงานวิจัยชิ้นนี้ได้แนะนำให้บรรจุเข้าไปในกฎหมายของอังกฤษ


การศึกษาตีพิมพ์ในวารสาร Lancet โดยศาสตราจารย์ David Nutt และทีมวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยบริสตอล ประเทศอังกฤษ ได้เสนอโครงร่างการจัดประเภทของวัตถุอันตรายโดยยึดหลักความจริงที่มีผลกระทบต่อสังคม ซึ่งผลการจัดอันดับพบว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่จัดอยู่ในสิบอันดับแรก

ศาสตราจารย์ Nutt ได้จำแนกความรุนแรงของยาเสพติดออกเป็น 3 ประเภท คือ ผลต่อร่างกาย (physic harm) การทำให้เสพติด (dependence) และผลกระทบต่อสังคม (social harm) และนำเกณฑ์นี้ไปให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่ จิตแพทย์ ตำรวจผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวช เป็นผู้ประเมินสารเสพติดกว่า 20 ชนิด ได้แก่ เฮโรอีน โคเคน ยาอี ยาบ้า (amphetamine) และแอลเอสดี เป็นต้น

จากนั้นผู้วิจัยได้นำคะแนนมาจัดอันดับคะแนนรวมทั้งหมดซึ่งผู้เชี่ยวชาญค่อนข้างเห็นไปในแนวทางเดียวกัน ผลวิจัยพบว่า สารเสพติดหลายชนิดไม่เข้ากับเกณฑ์การจัดประเภทของสารเสพติดให้โทษในกฎหมายของอังกฤษที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

เฮโรอีนและโคเคนครองแชมป์อันดับแรกๆในเรื่องของอันตราย ตามมาด้วยบาบิททูเรท และเมทาโดน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จัดอยู่ในอันดับที่ 5 บุหรี่นั้นอยู่ในอันดับที่ 9 ของอันดับสารเสพติดที่ก่อให้เกิดอันตรายมากที่สุด ส่วนกัญชาตกอยู่ในอันดับที่ 11 และยาอีจัดอยู่ลำดับที่ 18 เกือบท้ายสุดของตารางซึ่งต่ำกว่าสาระเหยและอะนาบอลิกสเตียรอยด์

ตามกฎหมายในอังกฤษและสหรัฐอเมริกาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ระบุว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย ขณะที่กัญชาและยาอีนั้นผิดกฎหมาย เมื่อพิจารณาจากผลรายงานที่ผ่านมารวมถึงผลการศึกษาของคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎร ทำให้เกิดคำถามขึ้นมาต่อความสมเหตุสมผลทางวิทยาศาสตร์ของระบบการจัดอันดับสารเสพติดที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

หากว่าตามเหตุผลแล้ว บุหรี่เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยในโรงพยาบาลถึง 40 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุของการมาห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน สารเหล่านี้ยังส่งผลกระทบต่อสังคม เช่น การทำลายสถาบันครอบครัว ผู้ปกครองมักจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อลืมปัญหาและหน้าที่ความรับผิดชอบในครอบครัว และคดีต่างๆ หลายคดีที่เกิดในโรงพักก็มักจะเกิดขึ้นจากผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ท้ายสุด ศาสตราจารย์ Nutt ยังเรียกร้องให้ส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชน เพื่อให้ตระหนักถึงอันตรายของสารเสพติดมากกว่านี้ แม้ว่าหลายคนก็รับรู้และยังใช้มันอยู่ทุกวัน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก :

http://www.vcharkarn.com/include/vcafe/showkratoo.php?pid=90023

http://www.foxnews.com/story/0,2933,260749,00.html

http://www.antiproibizionisti.it/public/docs/thelancet_20070323.pdf

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa