»
S
I
D
E
B
A
R
«
สิงคโปร์ติดโผปท.สร้างนวัตกรรมสูงสุด
July 6th, 2012 by pensiri 352 views

สวิสเซอร์แลนด์ สวีเดน สิงคโปร์ ติดกลุ่มประเทศผู้นำสร้างนวัตกรรมสูงสุดของโลกประจำปี 2555 ไทยรั้งอันดับ 57

องค์การทรัพย์สินทางปัญญาสากล (ไวโป) แห่งสหประชาชาติเปิดเผยผลการจัดอันดับประเทศผู้สร้างนวัตกรรมสูงสุดของโลก 141 ประเทศ พิจารณาจากการจัดการองค์กรความรู้ การลงทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัย โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ระบบตลาด และ ความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งผลิตผลของนวัตกรรม เช่น สิทธิบัตร และ ซอฟต์แวร์ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศในปีที่ผ่านมา
สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน และ สิงคโปร์ อยู่ในอันดับ 1-3 ของกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาด้านทรัพย์สินทางปัญญามากที่สุดในโลก และ สิงคโปร์ก็อยู่ในอันดับ 1 ในการจัดอันดับประเทศที่มีการพัฒนาด้านนวัตกรรมสูงสุดในกลุ่มประเทศภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนีย  (ประเทศในทวีปเอเชียและมหาสมุทรแปซิฟิก)ด้วยเช่นกัน รองลงมาได้แก่ ฮ่องกง ที่ได้ อันดับ 8 ในระดับโลกและอันดับ 2 ในภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนีย

ขณะที่ประเทศไทย อยู่ในอันดับ 57 ของโลก และ อันดับ 10 ของประเทศเอเชีย-โอเชียเนีย ส่วนมาเลเซียอยู่ที่อันดับ 32 ของโลก และ อันดับ 7 ในกลุ่มเอเชียโอเชียเนีย

ในรายงานฉบับนี้ยังแสดงให้เห็นว่า ประเทศดาวรุ่งทางเศรษฐกิจโลก อย่างบราซิล รัสเซีย อินเดีย และ จีน หรือ กลุ่มบีอาร์ไอซี ยังต้องการการลงทุนเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เนื่องจากสภาพโดยรวมของประเทศยังไม่เกื้อหนุนต่อการสร้างนวัตกรรมที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

รายการอ้างอิง :

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์. สิงคโปร์ติดโผปท.สร้างนวัตกรรมสูงสุด. กรุงเทพธุรกิจ (ไอที-นวัตกรรม : นวัตกรรม). วันที่ 6 กรกฎาคม 2555.

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa