»
S
I
D
E
B
A
R
«
สมองกลเตือนภัยน้ำป่าผ่าน sms
July 5th, 2012 by pensiri 191 views

ปภ.-เนคเทค เปิดตัวระบบเตือนภัยสมองกลฝังตัวนำร่องติด 243 หมู่บ้านเสี่ยงเชียงใหม่ อธิบดี ปภ.ลั่นยกระดับระบบเตือนภัย

นายวิบูลย์ สงวนพงษ์  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยนายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ เทคโนโลยีอิเลกทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค ร่วมแถลงความพร้อมในการติดตั้งระบบ เฝ้าระวังเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากและโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยง จ.เชียงใหม่ หรือระบบสมองกลฝังตัว “  Landslide Landing System” ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยเนคเทค
นายวิบูลย์ เปิดเผยว่า สภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงมีผลกระทบกับประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ เสี่ยงภัยโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งต้องได้รับความสูญเสียจากน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มมา อย่างต่อเนื่อง ภาวะความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทำให้รัฐบาลเป็นห่วงในเรื่องนี้มากและได้อนุมัติงบประมาณเพื่อติด ตั้งระบบเตือนภัยที่ทันสมัยซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเร่งด่วน ( Flagship ) โดย ระบบเตือนภัยนี้จะติดตั้งใน 243 หมู่บ้านเสี่ยงภัยใน 22 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่

” ระบบเตือนภัยที่ใช้อยู่เดิมและประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านสื่อต่าง ๆ ยังไม่เพียงพอ  แต่ระบบเตือนภัยอย่างใกล้ชิดเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าจึงนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาระบบเตือนภัย ระหว่าง ปภ. และ เนคเทค ในครั้งนี้ภายใต้เป้าหมายการจัดเก็บข้อมูลที่แม่นยำและการแจ้งเตือนภัยได้ล่วงหน้ามากขึ้น โดยในอนาคตอุปกรณ์เตือนภัยที่นำร่องติดในจังหวัดเชียงใหม่จะขยายไปติดตั้งในพื้นที่เสี่ยง ทั่วประเทศในระยะต่อไป ”

ด้านนายพันธ์ศักดิ์ กล่าวว่า ระบบดังกล่าวพัฒนาขึ้นโดยอาศัยผลงานวิจัยในส่วนของสถนีวัดอากาศระยไกล มาประยุกต์และพัฒนาเพิ่มเติมให้เหมาะสำหรับการใช้เตือนภัยพิบัติแผ่นดินถล่มและน้ำป่า ไหลหลาก ภายใต้ความร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สำหรับระบบเตือนภัยที่พัฒนาขึ้น ประกอบไปด้วย สถานีตรวจวัดระยะไกลทำงานด้วยพลังงานจากเซลแสงอาทิตย์ โดยมีอุปกรณ์ที่ติดตั้งกับสถานีคือ เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นอากาศ โดยระบบจะส่งข้อมูลค่าต่างๆ ส่ง ไปยังเครื่องแม่ข่ายทุก 5 นาที ผ่านระบบโทรศัพท์มือถือที่ได้รับการสนับสนุนจากเอไอเอส ข้อมูลทั้งหมดจะถูกประมวลผลและนำไปสู่การแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเอสเอ็มเอสไปยังโทรศัพท์มือถือของ ปภ.จังหวัด  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ นายอำเภอ โดยอุปกรณ์นี้สามารถใช้การได้แม้ในสภาพอากาศปิดนานถึง 20 ชั่วโมง

ผู้อำนวยการเนคเทค ระบุว่าถึงแนวโน้มในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการแจ้งเตือน ภัยพิบัติของประเทศไทยว่า ขณะนี้กำลังดำเนินการหลายโครงการ ทั้ง การคาดการปริมาณฝนรายปีโดยใช้ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ผ่านภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อกำหนดพื้นที่ฝนตก รวมทั้งการพัฒนาสถานีการตรวจวัดในระดับท้องถิ่น ซึ่งในอนาคตข้อมูลระดับท้องถิ่นจะแม่นยำมากขึ้นและจะช่วยให้สามารถคาดการณ์และแจ้งเตือนได้อย่างมีประสิธิภาพมากยิ่งขึ้น

รายการอ้างอิง :

เอกพงศ์ ประดิษฐ์พงษ์. สมองกลเตือนภัยน้ำป่าผ่าน sms. กรุงเทพธุรกิจ (ไอที-นวัตกรรม : วิทยาศาสตร์). วันที่ 2 กรกฎาคม 2555.

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa