»
S
I
D
E
B
A
R
«
Internet of Things
June 29th, 2012 by pensiri 456 views

ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ นักวิจัยเนคเทค พาไปรู้จักกับเทคโนโลยีอัจฉริยะใกล้ตัวคุณ ที่ช่วยให้การใช้ชีวิตง่าย สะดวก รวดเร็ว

ปัจจุบันทุกคนต่างพกพาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมายติดตัว ทั้งโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค แทบเล็ต ที่เชื่อมต่อไปยังสังคมออนไลน์ และยังล้อมรอบไปด้วยอุปกรณ์สมาร์ทๆ หรืออัจฉริยะทั้งหลายตลอดวัน ไม่ว่าจะเป็น ตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องดูตารางนัดหมายด้วยสมาร์ทแทบเล็ต รายงานสภาพอากาศและข่าวสารที่จำเป็นบนหน้าจอโทรทัศน์
เมื่อทานอาหารเช้าเสร็จก็ขับรถยนต์สมัยใหม่ที่เรียกว่า รถอัจฉริยะ ไปทำงานโดยดูเส้นทางด้วยระบบจราจรอัจฉริยะหรือ Smart Traffic เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัด เมื่อกลับถึงบ้านตอนเย็นก็นั่งดูหนังที่ดาวน์โหลดมาทางสมาร์ททีวี และยังมีอุปกรณ์สมาร์ทอื่นๆ ที่จะออกตามมาอีกในไม่ช้า แม้กระทั่งสมาร์ทตู้เย็นหรือตู้เย็นอัจฉริยะ ที่จะคอยตรวจเช็คสิ่งของที่อยู่ในตู้เย็นว่าขาดอะไรบ้าง อะไรกำลังจะหมด เป็นต้น

แต่ดูเหมือนทุกอย่างจะไม่สมาร์ทหรือโง่ลงไปทันใด เมื่อไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเกิดล่มขึ้นมา เพราะอุปกรณ์เหล่านี้ก็จะไม่สามารถเชื่อมต่อและส่งข้อมูลไปหากัน นอกจากนี้เจ้าอุปกรณ์เหล่านี้ยังไม่รู้จักคุยกัน ต่างคนต่างสมาร์ทหรือฉลาดกันคนละเรื่อง

จะดีมากไหม ถ้าตู้เย็นจะบอกโทรศัพท์ให้โทรไปสั่งซื้อของที่ขาดได้เอง รถยนต์เมื่อน้ำมันจะหมดก็คุยกับโทรศัพท์เพื่อหาสถานีบริการน้ำมันที่ใกล้ที่สุด หรือโทรศัพท์มือถือของเราคุยกับธนาคาร เพื่อตัดบัญชีบัตรเครดิตจากระบบระบุตัวบุคคลผ่านคลื่นวิทยุ หรือ RFID ที่ทำหน้าที่เป็นกระเป๋าสตางค์อัจฉริยะหรือ E-Wallet เมื่อแวะซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ มิเตอร์ไฟฟ้าส่งข้อมูลไปตัดค่าไฟฟ้าในบัญชีธนาคารของเราอัตโนมัติ หรือแม้แต่อุปกรณ์เซ็นเซอร์วัดน้ำตาลที่ฝังอยู่ใต้ผิวหนัง ก็ส่งสัญญาณไปที่โทรศัพท์มือถือเพื่อเตือนให้ทานยา เป็นต้น

เทคโนโลยีที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายรอบตัวเราสามารถส่งข้อมูลหากัน หรือเรียกง่ายๆ ว่า คุยกันได้ เราเรียกแนวคิดนี้ว่า Internet of Things ซึ่ง “Things” ในที่นี้หมายความรวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เราพูดถึงนั่นเอง โดยที่ทุกอย่างจะมีตัวตนของมันหรือที่เรียกว่า Identification หรือ ID ของตัวเองเหมือนตัวเจ้าของเองที่มีตัวตนและมีเลขประจำตัว

เทคโนโลยีที่สำคัญอันหนึ่งที่ทำให้แนวคิดเรื่อง Internet of Things เป็นจริงได้อย่างสมบูรณ์ก็คือ Machine-to-Machine Communication technology (M2M) ซึ่งอุปกรณ์หรือ Machine สามารถส่งข้อมูลถึงกันได้โดยไม่ต้องมีผู้ใช้หรือ Users มาจัดการเลยและให้บริการแก่ผู้ใช้ได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งการสื่อสารดังกล่าวจะมีทั้งแบบผ่านระบบสายและแบบไร้สาย ในกรณีสื่อสารแบบไร้สาย เราจะต้องมีระบบระบุตัวตน (RFID) ที่มีขนาดเล็ก กินไฟน้อยและส่งข้อมูลผ่านคลื่นวิทยุได้ในระยะไกล

ล่าสุดบริษัท Deutsche Telekom เยอรมนี ได้ประกาศให้บริการ Internet of Things ผ่านระบบ M2M Marketplace ที่สามารถทำให้อุปกรณ์ที่ลูกค้ามีอยู่สื่อสารกันผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และให้บริการข้อมูลที่ต้องการและบริการซื้อขายและหักบัญชีผ่านทางธนาคาร คาดว่าจะมีอุปกรณ์มาเชื่อมต่อกันและคุยกันได้มากถึง 50,000 ล้านตัวภายในปี 2020 จากในปัจจุบันก็มีอุปกรณ์เชื่อมต่อกันมากถึง 10,000 ล้านตัวแล้ว ดังนั้น แนวคิดเรื่อง Internet of Things ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราอีกต่อไปแล้ว ครั้งหน้ามาติดตามกันต่อครับ

** ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการนาโนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องกลจุลภาค ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เมธีวิจัย สกว.

รายการอ้างอิง :

ดร.อดิสร เตือนตรานนท์. Internet of Things. กรุงเทพธุรกิจ (ไอที-นวัตกรรม : วิทยาศาสตร์). วันที่ 28 มิถุนายน 2555.

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa