»
S
I
D
E
B
A
R
«
กาแฟที่มีคาเฟอีนช่วยป้องกันอัลไซเมอร์ได้
June 29th, 2012 by wanutwira 175 views

นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยเซาธ์ ฟลอริดาพบว่าสารตัวหนึ่งที่ยังไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนในส่วนประกอบของกาแฟที่มีคาเฟอีนนั้นเป็นต้นเหตุที่ทำให้การบริโภคกาแฟทุกวันนั้นสามารถป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้

เหตุผลที่กาแฟป้องกันได้ก็คือ อันตรกิริยาบางอย่างในกาแฟจะไปเพิ่มระดับของ growth factor วิกฤตในเลือดที่จะสามารถต่อกรกับกระบวนการที่ก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ได้ และการค้นพบครั้งนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Journal of Alzheimer’s Disease แล้ว

ในการทดลองนั้น นักวิจัยได้ใช้หนูที่ถูกเพาะให้เติบโตไปมีอาการโรคอัลไซเมอร์ในหนู และนับเป็นครั้งแรกที่นักวิจัยได้นำเสนอหลักฐานการค้นพบว่า กาแฟที่มีคาเฟอีนสามารถป้องกันโรคความจำเสื่อมในหนูได้ ซึ่งเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนล้วนๆหรือกาแฟที่ไม่มีคาเฟอีนแบบอื่นๆทำไม่ได้เลย

ก่อนหน้านี้มีการศึกษาในมนุษย์แล้วว่า การดื่มกาแฟทุกวันในช่วงวัยกลางคนและในช่วงที่สูงอายุแล้วจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ และนักวิจัยที่ USF ก็เลยศึกษามาก่อนแล้วในหนูว่า คาเฟอีนน่าจะเป็นส่วนผสมในกาแฟที่มีส่วนช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์เพราะมันช่วยลดการสร้างโปรตีนเบตา-อไมลอยด์ที่ก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์นี้ลงได้

แต่การศึกษาครั้งใหม่นี้ให้ผลลัพธ์ที่เปิดมุมมองให้กว้างกว่าเดิม เพราะนักวิจัยพบว่า กาแฟที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนนั้นจะไปเหนี่ยวนำให้ระดับของ growth factor ในเลือดที่ชื่อว่า GCSF (granulocyte colony stimulating factor) เพิ่มสูงขึ้น โดย GCSF นี้คือสารที่ผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์มีน้อยลงอย่างมาก และเป็นสารที่จำเป็นต่อการพัฒนาความจำของหนูด้วย และการศึกษาทางคลินิกที่สถาบันวิจัยโรคอัลไซเมอร์ของ USF ที่พยายามจะสืบหาว่าจะป้องกันโรคอัลไซเมอร์ด้วย GCSF นี้ทำได้อย่างไรก็ได้อุบัติขึ้นมา และผลงานการวิจัยก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบประเมินผล และคาดว่าน่าจะได้ทราบกันในเร็วๆ นี้

สำหรับการศึกษานั้น นักวิจัยได้เริ่มจากการเปรียบเทียบผลของกาแฟที่มีและไม่มีคาเฟอีน กับเครื่องดื่มที่มีเพียงคาเฟอีนล้วนๆ ทำการทดลองทั้งกับหนูที่เป็นโรคอัลไซเมอร์และหนูปกติ พบว่า กาแฟที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนนั้นจะไปช่วยเพิ่มระดับของ GCSF ในเลือดอย่างมาก ขณะที่คาเฟอีนล้วนๆหรือกาแฟที่ไม่มีคาเฟอีนนั้นกลับไม่สามารถทำให้เกิดผลดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม นักวิจัยก็ยังเตือนด้วยว่า กาแฟที่ใช้กันในการทดลองนี้คือกาแฟสด และไม่ทราบว่ากาแฟที่มีคาเฟอีนแบบสำเร็จรูปจะให้ผลเหมือนกันหรือไม่

การเพิ่มระดับของ GCSF ในเลือดนี้นับว่าเป็นสิ่งสำคัญเพราะนักวิจัยยังได้รายงานด้วยว่า การใช้กาแฟที่มีคาเฟอีนเป็นระยะเวลานานนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการจำของหนูที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ และการเพิ่มขึ้นของ GCSF เนื่องจากการบริโภคกาแฟนี้จะเกี่ยวข้องกับการที่ความจำดีขึ้น นักวิจัยตั้งสมมติฐานถึงแนวทาง 3 อย่างที่ GCSF จะไปเพิ่มความสามารถในการจำของหนูที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ด้วย เริ่มจาก GCSF จะคัดเลือกสเต็มเซลล์จากไขกระดูกที่จะเข้าไปยังสมอง และช่วยขจัดโปรตีนเบตา-อไมลอยด์ที่ก่อหให้เกิดดโรคได้ นอกจากนั้น ยังได้สร้างการเชื่อมต่อในสมองขึ้นมาใหม่ และเพิ่มอัตราการเกิดเส้นประสาทเส้นใหม่ในสมองด้วย

แม้ผลการทดลองในหนูจะออกมาดี แต่นักวิจัยก็ยืนยันว่า คงต้องมีการศึกษาทางคลินิกกันต่อไปในว่า กาแฟที่มีคาเฟอีนนั้นจะช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ในคนได้จริงหรือไม่ 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก :

http://www.vcharkarn.com/vnews/153851

http://www.sciencedaily.com/releases/2011/06/110621093301.htm

Share

One Response  
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa