»
S
I
D
E
B
A
R
«
4 ภาคีส่งหุ่นยนต์แก้วิกฤติน้ำ
June 24th, 2012 by pensiri 55 views

ก.วิทย์ ผนึก 3 มหาวิทยาลัยเก็บข้อมูลน้ำ ส่งเรือติดหุ่นยนต์วัดความตื้นเขินลำคลอง เพิ่มหุ่นยนต์เฝ้าประตูน้ำ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผนึก 3 มหาวิทยาลัยเก็บข้อมูลน้ำ ส่งเรือติดหุ่นยนต์วัดความตื้นเขินลำคลอง เพิ่มหุ่นยนต์เฝ้าประตูน้ำ พร้อมยานบินอเนกประสงค์ถ่ายภาพทางอากาศเสริมดาวเทียม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยีการสำรวจทางบก ทางเรือและทางอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรน้ำ และรับมือภัยพิบัติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)

นายพรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เปิดเผยว่า ความร่วมมือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแก้ปัญหาน้ำด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้อมูลที่ได้รับจะใช้ประโยชน์ในการจัดการภัยพิบัติได้อย่างถูกต้อง รวมถึงปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำใช้ในภาคการเกษตร ชุมชน ตลอดจนแนวทางผลักดันน้ำเค็มในอนาคต

ความร่วมมือกับภาคการศึกษา เป็นการนำความเชี่ยวชาญที่มีอยู่มาร่วมกันแก้ปัญหาน้ำอย่างเป็นรูปธรรม อาทิเช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีบุคลากรเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำ ไม่ว่าจะเป็น วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ วิศวกรรมโยธา และวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ พร้อมด้วยเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียม โดยได้ติดตั้งสถานีรับสัญญาณดาวเทียม SMMS จากจีน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่ดูแลเรื่องภาพถ่ายโดยตรง

ด้าน มทร.ธัญบุรี มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์สำรวจใต้น้ำ พร้อมด้วยเซ็นเซอร์วัดความระดับความตื้นเขินของคูคลอง ระบุตำแหน่งที่แม่นยำด้วยจีพีเอส โครงการดังกล่าวเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับและกรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจคลองรอบกรุงเทพฯ ระยะทางรวม 3 พันกิโลเมตร คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 3 เดือน

นายศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวว่า จากความร่วมมือดังกล่าว มจธ. เตรียมของบจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างอากาศยานไร้นักบิน หรือเครื่องบินยูเอวี ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องบินรุ่นเดิมที่ได้พัฒนาและใช้งานในช่วงน้ำท่วมครั้งที่ผ่านมา เพิ่มเติมจำนวน 2 ลำ โดยบินได้ที่ระดับความสูง 1.5 หมื่นเมตร จากระดับพื้นดิน และถ่ายภาพครอบคลุมพื้นที่ 3 พันกิโลเมตร โดยใช้เวลาพัฒนาประมาณ 6 เดือน

ส่วนโครงการระยะสั้น 3 เดือน คือ การพัฒนาหุ่นยนต์เพิ่มเติม เพื่อติดตั้งที่ประตูระบายน้ำ ซึ่งนอกจากจะสั่งเปิด-ปิดประตูระบายน้ำอัตโนมัติได้แล้ว ยังสามารถไต่เสาที่ระดับความสูงกว่า 140 เมตร เพื่อเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ คาดว่าจะใช้งบ 12 ล้านบาท สำหรับติดตั้งครอบคลุม 75 ประตูน้ำ ในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือ

นายรอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการ สสนก. กล่าวว่า ท้ายที่สุด สสนก.จะรวบรวมข้อมูลที่ได้จากหน่วยงานแต่ละแห่ง เพื่อการพัฒนาฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำและภูมิอากาศ ระบบวิเคราะห์และประมวลข้อมูล รวมถึงแบบจำลองน้ำและสภาพอากาศ เพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำในปีนี้รวมถึงอนาคตด้วย

รายการอ้างอิง :

จุฑารัตน์ ทิพย์นำภา. 4 ภาคีส่งหุ่นยนต์แก้วิกฤติน้ำ. กรุงเทพธุรกิจ (ไอที-นวัตกรรม : นวัตกรรม). วันที่ 19 มิถุนายน 2555.

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa