»
S
I
D
E
B
A
R
«
ดาวคล้ายโลก
June 7th, 2012 by wanutwira 132 views

การค้นหาหรือค้นพบดาวดวงใหม่ที่มีลักษณะทางกายภาพคล้ายโลกนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจเสมอ โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่โลกกำลังเผชิญกับปัญหาภัยพิบัติจากธรรมชาติที่นับวันจะเพิ่มความรุนแรง บ่อยครั้งมากขึ้น และกระจายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ

จากคำบอกเล่าของ ดร.สธน วิจารณ์วรรณลักษณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล่าวถึงที่มาของภารกิจนักดาราศาสตร์ระดับโลกว่า มีการค้นหาดาวเคราะห์คล้ายโลกมานานแล้ว เพียงแต่เดิมกล้องโทรทรรศน์ธรรมดายังไม่สามารถมองเห็นได้ แต่ปัจจุบันกล้องโทรทรรศน์ของนาซา มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมากจนสามารถที่จะค้นพบสิ่งที่อยู่ไกลออกไป และหน่วยค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยจักรวาลที่คาดว่าจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ ที่ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากของนาซาก็คือ ยานอวกาศเคปเลอร์ ที่ค้นพบระบบดาวคู่ที่เรียกว่า เคปเลอร์ 16 หรือเคปเลอร์ 16 เอ และ 16 บี นอกจากนี้ยังพบว่ามีดาวเคราะห์โคจรอยู่รอบระบบดาวฤกษ์คู่นี้อีกด้วย

ปัจจุบันยานอวกาศเคปเลอร์มีการค้นพบดาวเคราะห์อีกมากมาย ซึ่งยืนยันถึงความเชื่อของนักดาราศาสตร์ที่ว่าดาวฤกษ์ทั้งหลายจะมีดาวเคราะห์โคจรอยู่รอบ ๆ เสมอ และเป็นที่มาของการค้นพบดาวเคราะห์ที่มีลักษณะคล้ายโลก อีกหลายดวง รวมถึงดาวเคราะห์เคปเลอร์-22บี ที่สร้างความตื่นเต้นให้กับทั่วโลกว่า ความฝันที่จะอพยพไปอยู่ยังดาวดวงอื่นนั้นมีโอกาสเป็นจริง แต่อย่าเพิ่งคิดไปไกล… ถึงขนาดอพยพในระยะเวลาอันใกล้ เพราะ ดร.สธน บอกว่า เทคโนโลยีในปัจจุบัน ยังไม่สามารถทำได้ เอาแค่ในระบบสุริยจักรวาล ที่รู้จักกันดี และใกล้ตัวมากที่สุด ดาวที่คล้ายโลกมากที่สุดก็คือดาวอังคาร ที่หลาย ๆ คนเคยเชื่อว่ามีมนุษย์อาศัยอยู่ การเดินทางจากโลกไปดาวอังคาร ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันต้องใช้เวลานานถึง 2 ปี แถมดาวดวงนี้ยังมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งเสียอีก ซึ่งหากไม่มีเครื่องช่วยในการดำรงชีวิต มนุษย์ก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้…และที่สำคัญจะทำอย่างไร มนุษย์ถึงจะไม่ตายก่อนที่จะเดินทางถึงดาวอังคาร… แม้ว่าปัจจุบันจะมีเทคโนโลยีอวกาศที่สามารถส่งจรวดหรือดาวเทียมไปนอกโลก แต่ยังไม่มีเทคโนโลยีใดที่จะสามารถส่งคนออกไปยังอวกาศและสามารถอยู่ได้ในระยะเวลาที่ยาวนาน ดังนั้น ก่อนที่จะมองไกลไปถึงขั้นอพยพ ขั้นแรกที่นาซากำลังทำอยู่ และยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ก็คือการสร้างสถานีอวกาศที่สามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง และมีพลังงานหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่โดยไม่ต้องพึ่งเสบียงจากภายนอก

สำหรับการค้นหาดาวเคราะห์ดวงใหม่ ๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในจักรวาลนั้น เปรียบเสมือนการทำแผนที่รองรับอนาคต เพราะเมื่อมีการค้นพบว่าดวงอาทิตย์ก็มีวันหมดอายุ รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมของโลกกำลังเสื่อมโทรมลงเพราะอัตราของสิ่งมีชีวิตเพิ่มขึ้น และเมื่อดวงอาทิตย์เกิดการเปลี่ยนแปลง สักวันมนุษย์อาจอยู่ไม่ได้บนโลกใบนี้

รายการอ้างอิง : นาตยา คชินทร. ดาวคล้ายโลก. [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก : http :   http://www.dailynews.co.th/technology/115782.  (วันที่ค้นข้อมูล : 7 มิถุนายน 2555).

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa