»
S
I
D
E
B
A
R
«
เส้นทางการค้นพบ “ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์”
June 6th, 2012 by wanutwira 88 views

วันที่ 6 มิถุนายน  2555  เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่นักดาราศาสตร์ทั่วโลกรอคอยกับการเกิด “ปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์” ปรากฏการณ์บนท้องฟ้าที่สร้างประวัติศาสตร์การค้นพบวิธีวัดขนาดของระบบสุริยะได้เป็นวิธีแรก “รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม” ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สดร. บอกว่า ปรากฏการณ์นี้ เป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่มนุษย์ให้ความสนใจมาช้านานแล้ว ไม่น้อยกว่าปรากฏการณ์จันทรุปราคาหรือสุริยุปราคาแต่เนื่องจากดาวพุธอยู่ห่างจากโลกมาก การคำนวณหาระยะห่างระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์จึงไม่สามารถวัดได้อย่างแม่นยำ นักดาราศาสตร์จึงหันมาใช้ปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์แทน เพราะดาวศุกร์อยู่ห่างจากโลกเพียง 38 ล้านกิโลเมตร หรือคิดเป็นเพียงครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับดาวพุธที่อยู่ห่างถึง 77 ล้านกิโลเมตร

สำหรับการค้นพบจากหนังสือ “ปรากฏการณ์ดาวศุกร์ ผ่านหน้าดวงอาทิตย์” ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ที่เขียนโดย นายกรกมล ศรีบุญเรือง เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์อาวุโส ได้สื่อให้เห็นถึงความพยายามของนักดาราศาสตร์ในอดีต ที่ได้บันทึกข้อมูลการเคลื่อนที่ของวัตถุบนท้องฟ้าไว้อย่างละเอียดอย่างไม่น่าเชื่อและข้อมูลเหล่านี้ได้สืบทอดมาสู่นักดาราศาสตร์จากรุ่นสู่รุ่นทำให้วงการดาราศาสตร์พัฒนามาเรื่อย ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง

“กาลิเลโอ กาลิเลอิ” ได้ใช้กล้องโทรทรรศน์ที่ประดิษฐ์ขึ้นเองสังเกตดาวศุกร์ แล้วพบว่าดาวศุกร์มีลักษณะเป็นเสี้ยวคล้ายเสี้ยวของดวงจันทร์ ซึ่งเป็นการยืนยันถึงทฤษฎีของ “นิโคเลาส์ โคเพอร์นิคุส” ที่เสนอว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ ไม่ใช่โลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลตามความเชื่อแต่โบราณ

“คริสทอฟ ชไชเนอร์” ได้รับการบันทึกว่าเป็นผู้ค้นพบจุดบนดวงอาทิตย์เป็นคนแรก โดยใช้วิธีการฉายภาพของดวงอาทิตย์ผ่านกล้องโทรทรรศน์ไปบนกระดาษขาว

ในช่วงเดียวกัน “โจฮานเนส เคพเลอร์” ได้ค้นพบกฎการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ ซึ่งนำไปสู่การคำนวณการเกิดปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ในวันที่ 6 ธันวาคม ค.ศ 1631 โดยสามารถพยากรณ์ได้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1627 หรือพยากรณ์ล่วงหน้าได้ถึง 4 ปี แต่เคพเลอร์ก็เสียชีวิตก่อนที่จะเกิดปรากฏการณ์จริงเพียง 1 ปีเท่านั้น

ในปี ค.ศ. 1639 “เจเรไมอาห์ ฮอร์ร็อคส์” และ “วิลเลียม แคร็บทรี” กลายเป็น 2 คนแรกในประวัติศาสตร์ ที่ทำการสังเกตปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ ผลจากการสังเกตการณ์ทำให้ ฮอร์ร็อคส์ และแคร็บทรี สามารถวัดขนาดปรากฏของดาวศุกร์ได้ใกล้เคียงกับค่าที่ยอมรับในปัจจุบัน แต่หลังจากนั้น 2 ปี ฮอร์ร็อคส์ ก็ได้เสียชีวิตลงด้วยอายุเพียง 22 ปี เท่านั้น

 “เอดมันต์ แฮลลีย์” ผู้มีชื่อเสียงเกี่ยวกับดาวหางแฮลลีย์ ในปี ค.ศ. 1678 ได้เสนอการสังเกตปรากฏการณ์จากละติจูดต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งนำไปสู่การวัดระยะทางจากโลกไปยังดวงอาทิตย์ได้อย่างแม่นยำด้วยวิธีการทางเรขาคณิต

“แฮลลีย์” ได้กระตุ้นให้นักดาราศาสตร์วางแผนล่วงหน้าสำหรับการสังเกตปรากฏการณ์ ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ในปี ค.ศ. 1761 และ ค.ศ. 1769 ซึ่งแฮลลีย์ รู้ตัวดีว่าเขาไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์แม้แต่ครั้งเดียว

สำหรับในประเทศไทย ก็เคยมีบันทึกของหนังสือพิมพ์ลอนดอน ที่ทำให้ทราบว่า มีการศึกษาปรากฏการณ์นี้ในประเทศไทยเมื่อกว่า 100 ปีที่แล้ว หรือในรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 อีกด้วย

รายการอ้างอิง : เดลินิวส์.  เส้นทางการค้นพบ “ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์”. [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก : http :   http://www.dailynews.co.th/technology/118103.  (วันที่ค้นข้อมูล : 6 มิถุนายน 2555).

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa