»
S
I
D
E
B
A
R
«
เตรียมติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดใหญ่ยักษ์
June 1st, 2012 by wanutwira 86 views

กล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดยักษ์ มีคุณสมบัติสามารถตรวจจับสิ่งมีชีวิตในห้วงอวกาศ กำลังจะมีการแถลงอย่างเป็นทางการอีกไม่นานนี้ ซึ่ง กล้องโทรทรรศน์วิทยุนี้มีชื่อว่า อาร์เรย์ตารางกิโลเมตร (SKA) มีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2024 จะประกอบไปด้วยจาน 3,000 จาน แต่ละจานมีขนาดกว้าง 15 เมตร และมีเสาอากาศอีกมากมาย วางตัวกระจายอยู่บนพื้นที่กว่า 3,000 ตารางกิโลเมตร กล้องโทรทรรศน์วิทยุนี้สามารถสแกนวัตถุท้องฟ้าได้เร็วขึ้น 10,000 เท่า และมีความไวกว่ากล้องโทรทรรศน์อื่นๆ 50 เท่า จะใช้ในการศึกษาจุดกำเนิดของเอกภพ และสามารถตรวจจับสัญญาณอ่อนๆ ที่อาจบอกได้ถึงการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตนอกโลก

SKA นั้นไม่ใช่จะทำให้วงการวิทยาศาสตร์ของประเทศที่ชนะดีขึ้นมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกก็เตรียมที่จะทุ่มเงินทุนให้กับโครงการนี้ เพราะต้องใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ชั้นสูงในการประมวลผลข้อมูลปริมาณมหาศาล แม้คอมพิวเตอร์ลักษณะนั้นจะยังไม่มีอยู่จริง นักวิทยาศาสตร์ประมาณการไว้ว่า SKA ต้องการพลังในการประมวลผลเท่ากับคอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดของโลกในวันนี้หลายล้านตัวด้วยกัน

ดังนั้น ความท้าทายในทางวิศวกรรมและคอมพิวเตอร์ถือว่าไม่น้อยทีเดียว นอกจากนี้ ยังต้องใช้พลังงานไฟฟ้าปริมาณมหาศาลในการขับเคลื่อนกล้องโทรทรรศน์และซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งใจที่ห่างไกลนี้ นอกจากนี้ มิเชล ฟาน ฮาร์เลม ผู้อำนวยการทั่วไปของกลุ่มกล่าวว่า ความสามารถของกล้องโทรทรรศน์นี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามกาลเวลา

 สิ่งที่น่าสนใจนอกจากความสามารถของกล้องโทรทรรศน์ขนาดใหญ่ยักษ์นี้แล้วนั้น ประเทศที่จะดำเนินการนำกล้องโทรทรรศน์ขนาดใหญ่ยักษ์นี้ไปติดตั้ง ก็เป็นเรื่องที่น่าสจใจไม่แพ้กันอีกด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก :

http://www.vcharkarn.com/vnews/154352

http://www.abc.net.au/science/articles/2012/05/25/3511192.htm

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa