»
S
I
D
E
B
A
R
«
ทดสอบมวลกระดูกแบบไม่ต้องเอ็กซ์เรย์
June 1st, 2012 by wanutwira 263 views

เป็นเวลานานแล้วที่วงการแพทย์ใช้วิธีการสแกนกระดูกด้วยการเอ็กซ์เรย์ แต่อีกไม่นานจากนี้ การทดสอบยูรีนง่ายๆ อาจจะเปิดเผยข้อมูลกระดูกของคนได้ดีกว่าการสแกนด้วยเครื่องเอ็กซ์เรย์ก็เป็นได้ หลังจากที่นักวิทยาศาสตร์สัญชาติอเมริกันได้เผยแพร่ผลของการศึกษาขั้นแรกแล้ว

งานวิจัยชิ้นนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากองค์การการบินและอวกาศแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา หรือนาซ่า โดยเทคนิคนี้จะช่วยให้นักบินอวกาศสามารถต่อสู้กับภาวะเสียมวลกระดูกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักอย่างในอวกาศ แต่ก็อาจจะนำไปปรับใช้กับการวิเคราะห์คนที่เป็นโรคกระดูกหรือโรคมะเร็งชนิดที่มีโอกาสแพร่ไปยังกระดูกได้

ดร.แอเรียล แอนบาร์ ศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมลรัฐแอริโซน่ากล่าว ตอนนี้มีวิธีการตรวจสอบการสูญเสียมวลกระดูกได้ตั้งแต่ที่จะมีการเสียมวลกระดูกไปปริมาณหนึ่งจริงๆ โดยผลการวิจัยนี้จะได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ Proceedings of the National Academy of Sciences ซึ่งวิธีการดังกล่าวนี้ยังเป็นเทคนิคใหม่ที่กำลังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนา และไม่ใช่เทคนิคเดียวกันกับเทคนิคของนาซ่าอีกด้วย  วิธีการนี้จะใช้เทคนิคการวัดไอโซโทปของแคลเซียม ซึ่งเป็นแคลเซียมชนิดที่มีมวลไม่เท่ากับแคลเซียมปกติ ไอโซโทปของแคลเซียมเหล่านี้จะปรากฏอยู่ในยูรีนของคนด้วย และสามารถเป็นตัวชี้วัดบอกความแข็งแรงของกระดูกของคนได้ โดยดูจากสมดุลของแร่ธาตุในร่างกาย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก :

http://www.vcharkarn.com/vnews/154358

http://www.abc.net.au/science/articles/2012/05/30/3514343.htm

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa