»
S
I
D
E
B
A
R
«
เทคโนโลยีไทยรอลงหิ้ง
May 24th, 2012 by pensiri 123 views

เครื่องตรวจเบาหวานจากลมหายใจเจลรักษาแผล ไขรำข้าวเคลือบผิวผลไม้ ตัวอย่างผลงานวิจัยที่รอคอยภาคธุรกิจนำไปขยายผลเชิงพาณิชย์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำเสนอตัวอย่างผลงานวิจัยที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ภาคธุรกิจนำไปขยายผลเชิงพาณิชย์ ภายในงานประชุมวิชาการและการแสดงผลงานประจำปี (NAC 2012) หัวข้อ “รู้ สู้ พิบัติภัย ไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” งานจัดถึงวันที่ 28 มี.ค.เป็นวันสุดท้าย ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

ลมหายใจบอกเบาหวาน
การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดเป็นประจำ มีผลดีต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ประสบความสำเร็จพัฒนาเครื่องตรวจเบาหวานจากลมหายใจ โดยอาศัยหลักการ Chemical sensor ตรวจวัดระดับสารเมธิลไนเตรดในลมหายใจ และแปรสัญญาณเป็นตัวเลขดิจิทัลแสดงปริมาณน้ำตาลกลูโคสในเลือด เทคโนโลยีดังกล่าวสามารถใช้แทนการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดทางปัสสาวะ และวิธีการเจาะเลือดที่ปลายนิ้ว ซึ่งมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก และทำให้ผู้ป่วยเจ็บตัว

สารเคลือบผิวผลไม้จากไขรำข้าว
รศ.อนุวัตร แจ้งชัด คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาเทคโนโลยีสารเคลือบผิวผลไม้ เพื่อลดการสูญเสียภายหลังการเก็บเกี่ยว อีกทั้งช่วยยืดอายุการเก็บรักษา โดยนำวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตน้ำมันรำข้าวอย่าง “ไขรำข้าว” มาพัฒนาเป็นสารเคลือบผิวผลไม้สด ที่ไม่ก่อให้เกิดสารพิษตกค้าง
คุณสมบัติของสารเคลือบผิวผลไม้จะช่วยลดการคายน้ำและการหายใจของผลไม้ อีกทั้งช่วยคงสภาพของสีผิวผลไม้ รักษารสชาติ กลิ่น และความแน่นของเนื้อที่อยู่ภายใน ทำให้ยืดอายุผลไม้สดให้อยู่ได้นานขึ้น หนึ่งในงานวิจัยที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้บริษัทเอกชนที่สนใจ

หยุดยาต้านมาลาเรียปลอม
ปัญหาการแพร่ระบาดของยาต้านเชื้อมาลาเรียปลอม ที่มีสาร Artemisnin  เป็นองค์ประกอบซึ่งยากต่อการตรวจสอบ ทำให้ ดร.สรวง สมานหมู่ นักวิจัยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ พัฒนาเซ็นเซอร์ตรวจวิเคราะห์สาร Artemisnin ในยาต้านเชื้อมาลาเรียขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงสัญญาณฟลูออเรสเซนต์ และเปลี่ยนแปลงสี สามารถใช้วิเคราะห์ยาต้านเชื้อมาลาเรียปลอมได้ในระดับภาคสนาม
ด้วยวิธีการตรวจวิเคราะห์ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และรู้ผลได้รวดเร็วเพียง 30 วินาที หลังหยดน้ำยา อีกทั้งสามารถตรวจวิเคราะห์ได้แม้สารดังกล่าวจะมีประมาณน้อยมาก หรือต่ำกว่า 1 พีพีเอ็ม ผลงานวิจัยดังกล่าวอยู่ระหว่างหาผู้ร่วมทดสอบ และผลิตต้นแบบเพื่อใช้งานจริง ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเอกชนที่สนใจ

รายการอ้างอิง :

เทคโนโลยีไทยรอลงหิ้ง. กรุงเทพธุรกิจออนไลน์. (ไอที-นวัตกรรม : วิทยาศาสตร์). วันที่ 27 มีนาคม 2555.

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa