»
S
I
D
E
B
A
R
«
เนคเทค เปิดตัวโครงการป้ายแจ้งระดับน้ำ
May 13th, 2012 by suthiwan 37 views

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555  นายพันธ์ศักดิ์  ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เปิดตัวโครงการป้ายแจ้งระดับน้ำ จัดเก็บข้อมูลดิบเพื่อใช้คำนวณและจัดทำฐานข้อมูล พร้อมเปิดตัวแอพพลิเคชั่น FloodSign ให้แจ้งข้อมูลสำคัญและภาพผ่านมือถือ เน้นใช้แหล่งข้อมูลจากประชาชน โดยการเชิญชวนให้ติดป้ายแจ้งระดับน้ำที่เคยท่วมสูงสุดเมื่อปี 2554 โดยเริ่มต้นจากจังหวัดปทุมธานี  ก่อนขยายไปจังหวัดอื่นในภาคกลาง

ขณะนี้เนคเทคจัดทำป้ายแจ้งระดับน้ำแล้ว จำนวน 10,000 ป้าย ผลิตจากอะลูมิเนียมและนำไปผ่านกระบวนการเคลือบเพื่อให้เกิดความทนทาน โดยได้เริ่มแจกให้กับหน่วยงานท้องถิ่นและผู้นำชุมชนพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดปทุมธานีประมาณ 1,000 ป้าย ซึ่งจากนี้จะมีทีมงานลงพื้นที่เพื่อสำรวจและให้คำแนะนำ โดยหลังจากติดป้ายแจ้งระดับน้ำแล้วจะต้องแจ้งข้อมูล
สำคัญผ่านเว็บไซต์เนคเทค หรือแอพพลิเคชั่นฟลัดไซน์ (FloodSign) อาทิ ตำแหน่ง ค่าความสูงของระดับน้ำ และภาพถ่าย เป็นต้น โดยแอพพลิเคชั่นฟลัดไซน์ เวอร์ชั่น 1.0 สามารถดาวน์โหลดได้แล้วและใช้งานได้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 2.1 ขึ้นไป ซึ่งปัจจุบันมีอาสาสมัครชุดนำร่องสำรวจระดับน้ำในจังหวัดปทุมธานีแล้วกว่า 170 จุด จากนี้จะทยอยแจกป้ายแจ้งระดับน้ำส่วนที่เหลือในจังหวัดอื่นๆ อาทิ นนทบุรี นครปฐม อยุธยา และจังหวัดอื่นในพื้นที่ภาคกลางต่อไป โดยจะเร่งให้แจกและติดตั้ง ป้ายดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน

รายการอ้างอิง : ทีมข่าวไอทีออนไลน์. ผุด ‘ป้ายแจ้งระดับน้ำ’ เตรียมแจกทุกจังหวัดน้ำท่วม นำร่องปทุมธานี.ไทยรัฐออนไลน์ ฉบับวันที่ 10 พฤษภาคม 2555.

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa