»
S
I
D
E
B
A
R
«
ทำความรู้จักกับ “ภัยแผ่นดินไหว”
May 2nd, 2012 by Valaiporn Changkid 61 views

ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี้ประเทศไทยและประเทศอื่นๆ เกือบทั่วโลก ต้องประสบกับภัยพิบัติประเภท “ภัยแผ่นดินไหว” กันอย่างต่อเนื่อง แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งสร้างความตระหนกตกใจ และสร้างความสูญเสียให้กับทรัพย์สิน ตลอดจนสูญเสียชีวิตกันเป็นจำนวนมากน้อยแตกต่างกันไปตามความรุนแรงของความสั่นไหวของ “ภัยแผ่นดินไหว” เพื่อเตรียมการรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราโดยไม่รู้ตัว เรามาทำความรู้จักกับภัยแผ่นดินไหว เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยดังกล่าว

 • ลักษณะนิสัยของแผ่นดินไหว : แผ่นดินเกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง โดยไม่มีสิ่งบอเหตุล่วงหน้า
 • ข้อควรจำ : เมื่อเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงมักจะมีแผ่นดินไวตามมาอีกหลายครั้งเหตุที่เป็นเช่นนี้อาจจะเกิดจากแผ่นดินเกิดรอยแยก เกิดแผ่นดินหรือมีดินถล่ม และหากเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงมากๆ อาคารสิ่งปลูกสร้างอาจจะไม่พังทลายในทันทีแต่อาจจะเกิดการพังทลายในภายหลังได้

ข้อควรปฏิบัติ :

 1. ตรวจสอบที่พักอาศัยตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงกับการเกิดแผ่นดินไหวหรือไม่
 2. ควรเสริมที่พักอาศัยหรืออาคารให้มั่นคงแข็งแรงมากขึ้นเพื่อต้านแรงจากเหตุการแผ่นดินไหว
 3. ทำที่ยึดสำหรับตู้และเฟอร์นิเจอร์ไม่ให้ล้มหากเกิดเหตุ
 4. ติดตั้งระบบป้องกันแก๊สไม่ให้รั่วไหล โดยใช้สายท่อแก๊สที่มีความยืดหยุ่นได้
 5. หากเกิดแผ่นดินไหวให้หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้หน้าต่างหรือผนังห้อง
 6. ควรมีอุปกรณ์สำคัญต้นติดตัวไว้ อาทิ ไฟฉาย หากเกิดไฟดับเพื่อใช้ส่องทางออก วิทยุไว้ติดตามข่าวความเคลื่อนไหว

วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

 1. ออกจากอาคารไปสู่ที่โล่งแจ้งในทันที
 2. ควรทยอยเดินออกจากอาคารหรือที่พักอาศัย ไม่ควรแย่งกันออกทางประตูเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุทำให้เกิดการเหยียบกันจนถึงขั้นเสียชีวิต
 3. หากออกจากอาคารไม่ได้ควรหมอบอยู่ใต้โต๊ะ หรือยืนชิดติดกับเสาที่มีความแข็งแรง
 4. ใช้มือกุมศีรษะไว้ตลอดเวลาเพื่อปัองกันสิ่งของหล่นใส่ศีรษะ
 5. ไม่ควรใช้ลิฟท์ขณะเกิดเหตุแผ่นดินไว
 6. เตรียมพร้อมเพื่อใช้ระบบเตือนภัยและระบบดับเพลิง
 7. หากอยู่ในสภาวะการขับขี่ยานพาหนะให้รีบหาที่จอดในที่โล่งแจ้ง ห้ามหยุดรถใต้สะพาน ใต้ทางด่วน ใต้สายไฟฟ้าแรงสูง และให้อยู่ภายในรถยนต์

ความรุนแรงของแผ่นดินไหว ที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งนั้นขึ้นอยู่กับความรุนแรงที่รู้สึกได้มากน้อยเพียงใด และขึ้นอยู่กับระยะทางจากศูนย์กลางแผ่นดินไหว ความเสียหายจะเกิดขึ้นในบริเวณใกล้เคียงกับศูนย์กลางแผ่นดินไหว และจะลดหลั่นลงไปตามระยะทางที่ห่างออกไป ดังนั้น การสูญเสียจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความรุนแรงของแผ่นดินไหวโดยตรง สำหรับการวัดขนาดของแผ่นดินไหวมีหลายวิธี เช่น มาตราวัดขนาดของแผ่นดินไหวแบบริกเตอร์

ขนาดและความสัมพันธ์ของขนาดโดยประมาณกับความสั่นสะเทือนใกล้ศูนย์กลาง

ริกเตอร์ ความรุนแรง ลักษณะที่ปรากฏ
1 – 2.9 เล็กน้อย ผู้คนเริ่มรู้สึกถึงการมาของคลื่น มีอาการวิงเวียนเพียงเล็กน้อยในบางคน
3 – 3.9 เล็กน้อย ผู้คนที่อยู่ในอาคารรู้สึกเหมือนมีอะไรมาเขย่าอาคารให้สั่นสะเทือน
4 – 4.9 ปานกลาง ผู้ที่อาศัยอยู่ทั้งภายในอาคาร และนอกอาคาร รู้สึกถึงการ สั่นสะเทือน วัตถุห้อยแขวนแกว่งไกว
5 – 5.9 รุนแรง เครื่องเรือน และวัตถุมีการเคลื่อนที่
6 – 6.9 รุนแรงมาก อาคารเริ่มเสียหาย พังทลาย
7.0 ขึ้นไป รุนแรงมากที่สุด เกิดการสั่นสะเทือนอย่างมากมาย ส่งผลทำให้อาคารและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เสียหายอย่างรุนแรง แผ่นดินแยก วัตถุบนพื้นถูกเหวี่ยงกระเด็น

รายการอ้างอิง :

รู้จักแผ่นดินไหว. [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก : http://www.ndwc.go.th/web/index.php/2011-06-27-06-03-34.html. (วันที่เข้าถึงข้อมูล 2 พฤษภาคม 2555.)
แผ่นดินไหว : มาตราริกเตอร์. [ออนไลน์]. เข้าถึงจาก : http://th.wikipedia.org/wiki/แผ่นดินไหว. (วันที่เข้าถึงข้อมูล 2 พฤษภาคม 2555.)

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa