»
S
I
D
E
B
A
R
«
วัสดุพรุนจากขี้เถ้าแกลบสำหรับการบำบัดทางชีวภาพ และวัสดุเพาะปลูก
April 27th, 2012 by pensiri 140 views
  • ใช้เป็นวัสดุสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสลายด้วยกระบวนการทาง ชีวภาพต่าง ๆ เช่น ใช้ในกระบวนการบำบัดน้ำประมงน้ำจากชุมชน การย่อยสลายในบ่อเกรอะ
  • ได้วัสดุปลูกทำจากเถ้าแกลบ 100% เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

งานวิจัย วัสดุพรุนสำหรับการย่อยสลายทางชีวภาพ (Porous media for biodegradation) เป็นผลการวิจัยจากทีมวิจัย “อีโคเซรา (Ecocera)” ของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ซึ่งงานวิจัย Biofiltering Media ของ Ecocera ได้รับรางวัลเหรียญทองจากงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ 38th International Exhibition of Inventions of Geneva ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่ 18 – 22 เมษายน 2550 การอนุญาตให้ใช้สทธิเทคโนโลยีครั้งนี้จึงเป็นอีกก้าวของเทคโนโลยีไทย

จุดเด่นของเทคโนโลยี :

  • งานวิจัย วัสดุพรุนสำหรับการย่อยสลายทางชีวภาพ (Porous media for biodegradation) เป็นผลการวิจัยจากทีมวิจัย “อีโคเซรา (Ecocera)” ของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ซึ่งงานวิจัย Biofiltering Media ของ Ecocera ได้รับรางวัล เหรียญทองจากงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ 38th International Exhibition of Inventions of Geneva ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เมื่อ 18 – 22 เมษายน 2550

รายการอ้างอิง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปี 2549-2554. ปทุมธานี : สำนักงานฯ, 2554.

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa