»
S
I
D
E
B
A
R
«
หากจะหันมาใช้ Koha ต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง? รองรับการทำงานของห้องสมุดใหญ่ๆ ได้หรือไม่
February 15th, 2009 by supaporn 1,317 views

การใช้โปรแกรมอะไรก็ตามที่ต้องทำงานร่วมกันในหลายๆ หน้าที่ และเป็นที่เก็บข้อมูลมากๆ คงหนีไม่พ้นเรื่องของการเตรียมเรื่องเซิร์ฟเวอร์ หน่วยความจำที่เพียงพอ ซึ่งในเรื่องของฮาร์ดแวร์ไม่น่าจะมีอะไรที่ต้องกังวลมากนัก แต่สิ่งที่ต้องตระหนักก็คือ

บรรณารักษ์ที่ต้องทำงานร่วมกับคนที่พัฒนา เพราะบรรณารักษ์จะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญ และทราบดีว่าห้องสมุดต้องการอะไร มากน้อยแค่ไหน ซึ่งความมากน้อยแต่ไหน ก็คงต้องปรับให้ตรงสภาพแวดล้อมของห้องสมุดในแต่ละที่ ถ้าเป็นแบบของดั้งเดิมของ Koha เองเลย เราก็ใช้งานได้แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ก็ต้องปรับให้เหมาะกับสภาพกับการให้บริการ ซึ่งไม่ได้ยุ่งยาก เพียงแต่บรรณารักษ์จะต้องทุ่มเทมากหน่อยกับงานตรงนี้ในระยะแรกเริ่มเท่านั้น ขยันตรวจสอบสิ่งที่คนพัฒนาทำให้ น่าจะเป็นเรื่องที่สนุกมากกว่าที่บรรณารักษ์จะได้เข้าไปมีบทบาทในการพัฒนาร่วมกับทีมเทคนิค
แต่ถ้าจะมีการเปลี่ยนมาใช้ Koha จากระบบเดิมที่ใช้อยู่แล้ว ก็ไม่ยุ่งยาก เพราะ Koha เองรองรับการลงรายการทางบรรณานุกรมแบบมาร์ก 21 อยู่แล้ว ซึ่งเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่ามาร์ก 21 เป็นมาตรฐานการลงรายการ เพราะฉะนั้น ตรงนี้เป็นข้อดีอีกข้อหนึ่งที่ Koha เองที่มีการทำงานที่รองรับมาตรฐานอยู่แล้ว เพียงแต่ export ข้อมูลเดิมออกมาและ import เข้า Koha เท่านั้น ก็สามารถที่จะมีระบบเดิมใช้งานได้

สำหรับประเด็นคำถามท

Share

One Response  
workaholic writes:
February 18th, 2009 at 11:28

ประเด็นหนึ่งที่อยากฝากให้คิดด้วย คือ ในช่วงเริ่มแรกหรือช่วงตั้งไข่ที่จะเริ่มใช้ Koha ซึ่งเป็นช่วงที่บุคลากรห้องสมุดในหน่วยงานของท่านที่เกี่ยวข้องกับการทำงานใน Koha นี้ ควรจะต้องมานั่งถกกันสักหน่อยว่า “ความต้องการ” ของเราที่อยากให้ Koha รองรับนั้น มีอะไรบ้าง โดยอาจเริ่มจากสิ่งที่ทำอยู่ปัจจุบัน ปัญหาที่กำลังเผชิญที่คาดว่าเมื่อใช้ Koha แล้วจะช่วยลดภาระตรงจุดนั้นไปได้ อยากให้มีอะไร ควรจะคุยรายละเอียดตรงจุดนี้ให้ชัดเจน ซึ่งหากความต้องการนั้นมีมากอาจใช้วิธีการแบ่งเป็น phase ในการพัฒนาได้ phase แรกควรจะมีอะไรก่อน แล้วสิ่งที่ไม่จำเป็นอันดับต้นๆ สามารถจัดไว้ใน phase ถัดไปได้

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa