»
S
I
D
E
B
A
R
«
การจัดการในช่วงภาวะวิกฤติ (Crisis management)
April 4th, 2012 by satapon 315 views
การจัดการในช่วงภาวะวิกฤติ (Crisis management)

การจัดการในช่วงภาวะวิกฤติ (Crisis management)

Crisis management เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจในงาน NAC2012 ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับพิบัติภัยทางธรรมชาติและวิกฤตการณ์หลายครั้ง อาทิ สึนามิ การระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ มหาอุทกภัย 2554 เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ ล้วนเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันที่อาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจำนวนมาก ดังนั้นหากไม่มีการวางแผนและเตรียมความพร้อมในการรับมือ อาจนำไปสู่ความเสียหายอย่างใหญ่หลวง
การจัดการในภาวะวิกฤต เป็นการบริหารจัดการในภาวะที่ยากต่อการคาดการณ์ ย่อมมีความซับซ้อน แตกต่างจากภาวะปกติอย่างสิ้นเชิง ด้วยเหตุนี้ผู้บริหารและคณะทำงานทั้งในส่วนของภาครัฐ หน่วยงาน และภาคเอกชน ต่างจำเป็นต้องมีการวางกรอบยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาที่รอบคอบ เด็ดขาด และทันท่วงทีต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยในเวทีสัมมนาครั้งนี้ได้มีการหยิบยกเครื่องมือในการจัดการในภาวะวิกฤตสองประเด็นหลักๆ ที่ถือเป็นหัวใจสำคัญในการควบคุมขอบเขตของภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น นั่นคือ “การสื่อสาร” และ “แผนการช่วยเหลือ”

การแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งสามท่าน ได้แก่ ดร.เสรี วงษ์มณฑา (นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและการตลาด และอดีตคณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), ดร. สมเกียรติ อ่อนวิมล (นักสื่อสารมวลชน )และอาจารย์ศศิน เฉลิมลาภ (มูลนิธิสืบนาคะเสถียร) ดำเนินรายการโดย คุณดาริน คล่องอักขระ (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส)

เปิดโดย ดร.เสรี วงษ์มณฑากล่าวถึงการจัดการในช่วงภาวะวิกฤติ ผู้นำ, ผู้บริหารต้องยอมรับว่าสถานการณ์นั้นๆ อยู่ในภาวะวิกฤต ต้องยอมรับความเป็นจริงว่า “วิกฤต” แล้วบริหารจัดการ สื่อสารในภาวะวิกฤต ถ้าไม่ยอมรับความเป็นจริงการบริหารก็ล้มเหลวเพราะการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตนั้นแตกต่างกับการบริหารจัดการในภาวะปกติ หันกลับมามองการสื่อสารของรัฐบาล ในมุมมองของ ดร.เสรี ถือว่าล้มเหลวมาก ในภาวะแบบนี้สิ่งที่ต้องมี คือ Single Spokesperson หรือ Single Voice ให้ข่าวและแถลงข่าวเพียงคนเดียวเพื่อป้องกันความสับสนและสาธรณะชนได้รับทราบข้อมูลที่เป็นจริง ชัดเจนและจะได้ตั้งรับ ปรับตัวกับสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง ที่สำคัญจำเป็นต้องมีศูนย์กลางของข้อมูลข่าวสาร วางยุทธศาสตร์การสื่อสาร โดยเป็นการสื่อสารที่ปราศจากความขัดแย้ง
ข้อมูลที่สำคัญที่ประชาชนต้องการรับรู้ในช่วงภาวะวิกฤติ ได้แก่

  • เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
  • รัฐทำอะไร
  • รัฐกำลังทำอะไร
  • เราต้องปฏิบัติตัวอย่างไร

ดร. สมเกียรติ อ่อนวิมลแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยการหยิบ Diary ที่ได้บันทึกความรู้สึก เหตุการณ์ต่างๆ ในช่วงน้ำท่วมบางตอนให้ฟัง โดยเน้นประเด็นไปที่เรื่อง การสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้สาธารณชนเข้าใจ เอาภาษาวิชาการมาถ่ายทอดเป็นภาษาชาวบ้านเพื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน “นักวิทยาศาสตร์มัวแต่สื่อสารกันเอง โดยที่ประชาชนไม่เข้าใจ ถึงเวลาแล้วที่นักวิทยาศาสตร์ต้องออกมาสื่อสารกับประชาชน” ไม่ว่าในรูปแบบไหนก็ตาม อีกหนึ่งมุมมอง คือ การทำหน้าที่ของสื่อมวลชน สื่อมวลชนควรทำหน้าที่หลักของตนเองให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ทิ้งท้ายด้วยอาจารย์ศศิน เฉลิมลาภ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันใน Youtube ด้วยเวลาไม่นานเจ้าของคลิปดัง วิเคราะห์น้ำท่วม มีผู้ชมติดตามมากมาย ได้ให้ความเห็นในประเด็นการสื่อสารของรัฐบาลและสื่อมวลชน ซึ่งมีข้อมูลที่สับสนและขัดแย้งกันมากมาย น้ำมา ไม่มา ท่วมไม่ท่วมไม่รู้จะเลือกรับสารอย่างไร จึงออกมาเป็นผู้วิเคราะห์และให้ข้อมูลเท่าที่ทำได้ จุดเด่นอยู่ที่ในมือมีเพียง”"แผนที่ประเทศไทย” เป็นอุปกรณ์ในการอธิบายและให้ข้อมูลเพียงชิ้นเดียว
ตัวอย่างคลิปวิเคราะห์น้ำท่วมของอาจารย์ศศิน เฉลิมลาภ

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa