»
S
I
D
E
B
A
R
«
ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นแนะไทยใช้เทคโนโลยีดาวเทียมรับมือภัยพิบัติ
April 3rd, 2012 by suthiwan 49 views

ความทันสมัยของเทคโนโลยีดาวเทียมเป็นสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติจากประเทศญี่ปุ่น เห็นว่า จะสามารถช่วยให้ประเทศไทยมีระบบสนับสนุนการตัดสินใจในเรื่องการจัดการภัยพิบัติที่แม่นยำมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ประชาชนเข้าใจลักษณะของการเกิดภัยพิบัติ และ เตรียมตัวรับมือได้ด้วยตัวเอง

ภาพถ่ายจากดาวเทียมขนาดเล็ก หลังเกิดเหตุการณ์สึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น แสดงให้เห็นถึงความเสียหายของบ้านเรือน ระดับน้ำและพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมเป็นเทคโนโลยีที่  เซอร์ มาติน สวีทติ้ง ประธานบริษัทเซอร์เรย์ แซทเทิลไลท์ จำกัด เห็นว่า จะช่วยให้ประเทศต่าง ๆ สามารถติดตาม พยากรณ์ และประเมินความเสียหายจากเหตุการณ์ภัยพิบัติได้
ขณะที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงและเข้าใจลักษณะของภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น น้ำท่วม หรือ ปัญหาภัยแล้งได้ง่ายขึ้น โดยในอนาคตจานดาวเทียมสามารถเจาะภาพได้ใกล้และชัดมากขึ้น สำหรับประเทศไทยเตรียมที่จะนำเทคโนโลยีดาวเทียมที่เหมาะสม เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการภัยพิบัติในอนาคต ด้านนายเคนโซะ ฮิโรกิ ประธานศูนย์จัดการความเสี่ยงจากอุทกภัยนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น บอกว่า เทคโนโลยีดาวเทียมจะทำให้รัฐบาลไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถพยากรณ์ภัยพิบัติได้แม่นยำมากขึ้น และจะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในสถานการณ์คับขัน แต่สิ่งสำคัญจะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในระดับภาคประชาชนให้มากขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถคาดการณ์และเตรียมรับมือกับภัยพิบัติได้ด้วยตัวเอง
รายการอ้างอิง: เข้าถึงข้อมูลวันที่ 3 เมษายน 2555
http://news.thaipbs.or.th/video/ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นแนะไทยใช้เทคโนโลยีดาวเทียมรับมือภัยพิบัติ

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa