»
S
I
D
E
B
A
R
«
STKS สัมมนาร่วมกับสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ขอนแก่น
February 4th, 2009 by Courseware2u 642 views

STKS ร่วมกับสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสัมมนาการประยุกต์ใช้ Open Source Software กับการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ในวันที่ 15 – 16 มกราคม 2552 ที่ผ่านมา โดยได้รับความสนใจจากอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจจำนวนมาก และเป็นอีกจุดเริ่มต้นในการประยุกต์ใช้ OSS กับการเรียนการสอน โดยเฉพาะสาขาสารสนเทศศึกษา บรรณารักษศาสตร์ และอื่นๆ

kku-oss2009-01-15_02 kku-oss2009-01-15_10 kku-oss2009-01-15_24 kku-oss2009-01-15_52 kku-oss2009-01-15_32 kku-oss2009-01-16_17 kku-oss2009-01-16_31 kku-oss2009-01-16_29

Share

4 Responses  
courseware2u writes:
February 4th, 2009 at 14:45

เป็นบรรยากาศการอบรมที่หนาวมาก ผู้อบรมใส่ชุดกันหนาวสวยๆ มาประชันกันน่าดู

chihiro writes:
February 4th, 2009 at 18:02

คิดถึงจัง

titima writes:
February 4th, 2009 at 18:50

ไม่ได้กลับไปหลายปีแล้ว คิดถึงเหมือนกัน
แต่มีหลายกิจกรรมที่ STKS กับที่ภาควิชาฯ คงจะได้ร่วมมือกัน

courseware2u writes:
February 5th, 2009 at 09:36

คงได้พลัดกันไปแน่นอนครับ

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa