»
S
I
D
E
B
A
R
«
เงินทุนวิจัยเรื่องจีโนม
June 1st, 2011 by rungsima 50 views

ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 26 พฤษภาคม  2554
ข่าวหมวดวิจัย-   Genome Grants.

โครงการ ENCODE (Encyclopedia of DNA Elements) ของสถาบันสุขภาพแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (National Institutes of  Health, NIH)   ที่มีจุดมุ่งหวังในการจัดทำแคตตาล็อกข้อมูลส่วนประกอบที่ทำหน้าที่ในจีโนมของมนุษย์ ได้รับงบประมาณวิจัยขยายเพิ่มขึ้นอีกเป็น จำนวน 123 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม คณะกรรมการที่ปรึกษาของสถาบันวิจัยจีโนมมนุษย์แห่งชาติ  ที่เป็นเจ้าภาพหลักในการทำวิจัย ได้อนุมัติจ่ายงบประมาณให้แก่หน่วยงานที่ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเข้ามา Elise Feingold ผู้อำนวยการโครงการ ENCODE ได้รายงานให้แก่คณะกรรมการถึงความสำเร็จในการหาภาพการทำงานของ RNA ที่เป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจเฉพาะ

อ้างอิง :  Genome grants.  (2011). Seven days : The News in  brief. Nature., 473 (7348),424 – 425.

http://www.nature.com/news/2011/110525/pdf/473424a.pdf

Share

Comments are closed

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa