»
S
I
D
E
B
A
R
«
“Nanopore Sequencing” การวิเคราะห์ลำดับเบสของสาย DNA
Sep 21st, 2012 by wanutwira 195 views

Nanopore Sequencing เป็นการวิเคราะห์ลำดับเบสของสาย DNA ซึ่งใช้หลักการเหนี่ยวนำทางกระแสไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อมีเบสผ่านเข้าในรูที่มีขนาดระดับนาโนเมตรโดย Nanopore Sequencer ในปัจจุบันมีโพรงนาโนจำนวนมากจึงสามารถวิเคราะห์ลำดับเบสทั้งจีโนมได้อย่างรวดเร็วขึ้นกว่าวิธีการวิเคราะห์แบบเดิม เทคโนโลยีนี้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการแพทย์เฉพาะบุคคล การตรวจหาเชื้อก่อโรคในอาหาร รวมถึงการพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์ด้วย

Share
SMART GRID เทคโนโลยีสำหรับการบริหารจัดการระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้า
Sep 21st, 2012 by wanutwira 149 views

SMART GRID เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้าที่นับวันจะมีความซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากความหลายหลายและจำนวนของแหล่งกำเนิดพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานทดแทนที่มีความผันผวนในการผลิตไฟฟ้าสูง อีกทั้งลูกค้าในปัจจุบันอาจเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้ไฟฟ้าในเวลาเดียวกัน ทำให้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการไฟฟ้าเป็นสิ่งที่สำคัญ

Share
Energy Storage (เทคโนโลยีหน่วยเก็บพลังงาน)
Sep 21st, 2012 by wanutwira 135 views

Energy Storage (เทคโนโลยีหน่วยเก็บพลังงาน) เป็นเทคโนโลยีที่สำคัญซึ่งสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ปัจจุบันมีการพัฒนาให้แหล่งกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ กินพื้นที่น้อย ปลอดภัยและใช้งานสะดวก มีอายุการใช้งานได้นานและราคาถูก ซึ่งการพัฒนาแบตเตอรี่แบบ Flow (Flow Battery) จะให้อิสระในด้านการเลือกขนาดของปริมาณไฟที่จุใน แบตเตอรี่แยกจากความต้องการด้านกระแสหรือกำลังไฟฟ้า (แบตเตอรี่นี้จะมีถังเก็บเชื้อเพลิงที่แยกกับหน่วย ผลิตไฟฟ้าโดยสามารถออกแบบให้จ่ายกระแสไฟได้ตามต้องการ) ส่งผลให้ในอนาคตรถไฟฟ้าจะสามารถชาร์จ ได้อย่างรวดเร็ว โดยจะสามารถเติมได้เหมือนระบบการเติมน้ำมัน

Share
Biorefinery
Sep 21st, 2012 by wanutwira 147 views

Biorefinery เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบธรรมชาติ เช่น เศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ไม้โตเร็ว หรือของเสียจาก อุตสาหกรรม มาเป็นวัตถุดิบตั้งต้น ผ่านกระบวนการที่มีเอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพเพื่อเปลี่ยน วัตถุดิบเหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย โดยมีการเปลี่ยนของเสียจากกระบวนการหนึ่งเป็นสารตั้งต้นของอีก กระบวนการหนึ่งจนสุดท้ายไม่มีของเหลือทิ้งเลย (zero waste)

Share
“Nano Sim” ซิมจิ๋ว…ความสามารถไม่จิ๋ว
Sep 18th, 2012 by wanutwira 298 views

หลังจากการอัพเดต Smartphone ยอดนิยมที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว่าขวางอย่าง iPhone คงจะไม่กล่าวถึงเรื่องของ Sim ที่มีขนาดจิ๋วไม่ได้ เพราะหากไม่มี sim ขนาดจิ๋วที่ได้กล่าวบ้างต้นแล้ว รับรองมาซื้อการก่อน แต่ก็อาจจะยังไม่ได้ใช้งานก่อนเป็นแน่ วันนี้จึงอยากจะแนะนำ ๐ซิมนาโน” หรือ “Nano Sim” ให้ได้รู้จักกัน

Read the rest of this entry »

Share
“Hi-Call Bluetooth Glove” ถุงมือบลูทูธ
Sep 12th, 2012 by wanutwira 353 views

หลังจากมีนวัตกรรมใหม่ๆ อย่าง Smart Phone ที่กำลังเป็นนิยมทั่วโลกในตอนนี้ ใครหลายคนอาจจะพอดียินชื่อ “ถุงมือบลูทูธ” ที่เริ่มมีข่าวจากการพัฒนากันบ้างไม่มากก็น้อย แล้วเห็นใด ทำไมถุงมือจึงกลายเป็นอุปกรณ์ส่งสัญญาณบลูทูธได้ และมีการพัฒนามาจากอะไร วันนี้มาทำความรู้จักกันไปพร้อมกัน

Read the rest of this entry »

Share
Kinect อุปกรณ์เสริม…ที่ให้มากกว่าการเล่นเกม
Sep 12th, 2012 by wanutwira 359 views

หากจะกล่าวถึงอุปกรณ์เล่นเกมที่ทันสมัยที่สุดในขณะนี้ คงต้องมีชื่อ Kinect ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมของเครื่องเล่นเกมส์ XBOX 360 จากบริษัท Microsoft อยู่ในกลุ่มอย่างแน่นอน แต่สำหรับผู้ที่ยังไม่คุ้นกับชื่อของอุปกรณ์เล่นเกมตัวนี้ และความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อทางการแพทย์อย่างไรนั้น มาให้ได้ทำความรู้จักกัน

Read the rest of this entry »

Share
e-Readiness ranking
Sep 10th, 2012 by satapon 51 views

e-Readiness ranking เป็นรายงานการจัดอันดับขีดความสามารถในการใช้ประโยชน์ของ ICT เพื่อการดำเนินธุรกิจ (e-Business) ของประเทศต่างๆ ทั่วโลก รายงานนี้จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี โดย Economist Intelligence Unit การจัดอันดับชึ้นอยู่กับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมที่คำนวณจากตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ และปริมาณเกือบ 100 ตัว ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาซึ่งแบ่งได้เป็น 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมีการให้น้ำหนักคะแนนต่างกันตามความสำคัญ ดังนี้

  1. การเชื่อมต่อเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี
  2. สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
  3. สภาพแวดล้อมด้านสังคมและวัฒนธรรม
  4. นโยบายและวิสัยทัศน์ของรัฐบาล
  5. การยอมรับและนำเทคโนโลยีมาใช้ของธุรกิจและผู้บริโภค

[ที่มา: Economist Intelligence Unit ]

Share
e-Payment gateway
Sep 8th, 2012 by satapon 128 views

บริการที่ให้ Website สามารถรับชำระค่าบริการธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ผ่านบัตรเครดิตได้แต่เดิมบริการ Payment gateway จะให้บริการผ่านทางธนาคารต่างๆ แต่เนื่องจากความยุ่งยากในเรื่องเอกสารกับทางธนาคาร เช่น การทำรอบบัญชี การวางวงเงินประกันข้อจำกัดที่ต้องเป็นบริษัทจดทะเบียน ทำให้การเปิด Payment gateway กับธนาคารมักจะเป็นที่ยุ่งยาก

สำหรับ website ขนาดเล็ก แนวคิดดังกล่าวจึงมีผู้คิดเปิด Payment gateway แทนธนาคาร กล่าวคือทำหน้าที่เป็นนคนกลางระหว่าง webstie กับธนาคาร แทนที่ website จะต้องไปติดต่อกับทางธนาคาร ก็สามารถติดต่อผ่าน Payment gateway ของบริษัทที่ให้บริการ Payment gateway ผู้ค้าก็จะได้รับความสะดวก รวดเร็ว แต่ก็แลกกับการหักค่าธรรมเนียมที่สูงกว่าธนาคารเล็กน้อย

Share
เรื่องเก่า…แต่สีสันใหม่ “QR Code” สร้างอย่างไรให้น่าสนใจและช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น
Sep 5th, 2012 by wanutwira 333 views

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)

“QR Code” หรือ “บาร์โคด 2 มิติ” หรือ “2D Barcode” (2 Dimension Barcode)เป็นรูปแบบหนึ่งของเทคโนโลยีรหัสแท่ง (Barcode technology) ซึ่งพัฒนาต่อยอดจากเทคโนโลยีรหัสแท่งแบบเดิม หรือบาร์โคด 1 มิติ (1 Dimension Barcode) โดยออกแบบให้บรรจุได้ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ทำให้สามารถบรรจุข้อมูลมากได้ประมาณ 4,000 ตัวอักษร สำหรับข้อมูลที่บรรจุลงใน QR Code นั้นสามารถใช้ภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษได้ เช่น ภาษาญี่ปุ่น จีน หรือเกาหลี เป็นต้น และนอกจากนี้ บาร์โคด 2 มิติสามารถถอดรหัสได้แม้ภาพบาร์โค้ดบางส่วนมีการเสียหาย อุปกรณ์ที่ใช้อ่านและถอดรหัสบาร์โคด 2 มิติมีตั้งแต่เครื่องอ่านแบบซีซีดีหรือเครื่องอ่านแบบเลเซอร์เหมือนกับของบาร์โค้ด 1 มิติจนถึงโทรศัพท์มือถือแบบมีกล้องถ่ายรูปในตัวซึ่งติดตั้งโปรแกรมถอดรหัสไว้ ซึ่งในปัจจุบันได้มีกานนำ QR Code มาใช้กันอย่างแพร่หลายไว้ว่าจะในเรียนของการให้บริการทางการศึกษา ธุรกิจ และข้อมูลส่วนตัว เช่น งานจัดทำสื่อโฆษณาเคลื่อนไหว การประชาสัมพันธ์ข้อมูล หรือกิจกรรมของผลิตภัณฑ์และสินค้าต่างๆ ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ งานบริการตัวเล่มหนังสือในห้องสมุด การแนะนำข้อมูลของตนเอง อย่าง การจัดทำ Resume เพื่อใช้ในการสมัครงานได้อย่างน่าสนใจ

Read the rest of this entry »

Share
เทคโนโลยีไดโอดเปล่งแสง (LED) และโอกาสของไทย
Aug 25th, 2012 by boonkiat 111 views

วันที่ 23 สิงหาคม 2555 ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และคณะ ได้เข้านำเสนอข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ที่อาคารรัฐสภา ๓ ในหัวข้อ “เทคโนโลยีไดโอดเปล่งแสง (LED) และโอกาส ของไทย” โดยเนื้อหาหลักได้กล่าวถึง องค์ความรู้ด้าน LED การ ประยุกต์ใช้งาน สถานภาพและโอกาสของอุตสาหกรรม แนวทางสนับสนุนการวิจัยพัฒนา ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม LED ของไทย (ดาวน์โหลดเอกสารนำเสนอ)

ในที่ประชุมคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีให้ความสนใจต่อเรื่อง LED อย่างมาก เนื่องจากในปัจจุบันได้เริ่มมีการนำ LED มาใช้งาน กันอย่างกว้างขวางมากขึ้น โดยในที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการวิจัยพัฒนาเพื่อสร้างขีด ความสามารถของประเทศเพื่อการต่อยอดในอุตสาหกรรม รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรฐาน LED ในอนาคต อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคที่นำ LED ไปใช้งาน

นอกจากนี้ ทางกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังได้เรียนเชิญผู้ แทนจากสำนักมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าร่วมนำเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับมาตรฐาน และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ LED ในครั้ง นี้ด้วย

Share
“Got It” App ใหม่สำหรับผู้รักการสะสมแต้มร้านค้า
Aug 10th, 2012 by wanutwira 192 views

“Got It” แอพพลิเคชั่นใหม่ตอบสนอง Life Style นักสะสมแต้มจากคูปองตามร้านค้า แอพพลิเคชั่นนี้จะช่วยให้กับนักสะสม โดยคุณสามารถที่จะรวบรวมแต้มและคูปองทั้งหมดไว้บนมือถือของคุณ โดยไม่ต้องมานั่งกังวลว่าจะกลัวลืม ไม่ได้เอาติดตัวมา หรือหมดอายุเสียแล้วอีกต่อไป

Read the rest of this entry »

Share
ภาพแรกในอินสตาแกรม
Aug 10th, 2012 by wanutwira 65 views

อินสตาแกรม เป็นโปรแกรมแบ่งปันรูปภาพ โดยถูกคิดค้นขึ้นมาในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553 โดยผู้ใช้งานสามารถถ่ายรูปและตกแต่งรูปภาพได้ตามใจต้องการ และแบ่งปันผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์กโดยการตกแต่งรูปนั้นจะเน้นในแนวย้อนยุค หรือกล้องโพลารอยด์ ในช่วงแรกนั้นอินสตาแกรมนั้นได้รองรับการใช้งานบน ไอโฟน, ไอแพด และ ไอพอดทัช และต่อมาใน เดือนเมษายน พ.ศ. 2555 ทางบริษัทก็ได้เพิ่มการรองรับโดยเพิ่มการรองรับกับระบบ แอนดรอยด์ ซึ่งรองรับตั้งแต่ แอนดรอยด์ เวอร์ชั่น 2.2 (โฟรโย) ขึ้นไป โดยปัจจุบันได้มีการเปิดให้ดาวน์โหลดได้ทางไอทูนส์ และกูเกิลเพลย์ ถึงแม้อินสตาแกรมจะมีมาได้ไม่นานนัก แต่ผู้ใช้งานเคยเห็นภาพแรกที่ถูกอัพโหลดในอินสตาแกรมหรือไม่

Read the rest of this entry »

Share
ระวังมัลแวร์แฝงตัวใน”App” ล้วงข้อมูลผ่าน “สมาร์ทโฟน”
Aug 10th, 2012 by wanutwira 75 views

ปัจจุบัน เทคโนโลยีถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยในการดำรงชีวิตของมนุษย์และยังเป็นสิ่งขับเคลื่อนของภาคธุรกิจในบรรลุเป้าหมายอีกด้วย ซึ่งปัจจุบันการทำงานโดยอาศัยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือPC นั้นดูจะไม่คล่องตัวเหมือนเสียแล้ว หลายๆองค์กรทั้งภาครัฐแลเอกชนต่างก็หันมาพึ่งพาคอมพิวเตอร์แบบสามารถพกพาได้อย่างโน้ตบุ๊ค (Notebook) สมาร์ทโฟน และแท็บเลต (Tablet) มากขึ้น และนานวันก็จะยิ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวกันมากยิ่งขึ้น ด้วยสาเหตุคล่องตัวและคุ้นเคยกว่าขององค์กร แต่ทราบหรือไม่ว่าการปฏิบัติเช่นนี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อข้อมูลสำคัญได้ เพราะไม่ลงระบบรักษาความปลอดภัยป้องกันไว้ ทั้งนี้ผู้ดูแลระบบ หรือIT ขององค์กรก็จะไม่สามารถเข้าไปควบคุมดูแลระบบเหล่านั้นได้เต็มที่ หรือไม่สามารถเข้าไปดูแลได้เลย ซึ่งอาจส่งผลต่อการสูญหายของข้อมูล และการโจรกรรมเพื่อนำข้อมูลลับภายในบริษัทไปเผยแพร่ได้

Read the rest of this entry »

Share
สถิติการร้องเรียนปัญหาสัญญาณมือถือ ครึ่งปี 2555
Aug 8th, 2012 by wanutwira 153 views

เนื่องจากในปัจจุบันมือถือ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ถือว่าเป็นบริการด้านโทรคมนาคมที่สำคัญเป็นอวัยวะที่ 33 34 หรือ35 ของเกือบทุกคนไปเสียแล้ว และด้วยเครือข่ายที่เข้าถึงเกือบทุกที่บนโลก เป็นระบบสื่สารที่ปฏเสธไม่ได้ว่าสำคัญมากสำหรับการดำรงชีวิตเลยก็ว่าได้ จึงให้มีจำนวนผู้ใช้มือถือ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่มากยิ่งขึ้น และจำนวนผู้ถือครองก็มีอายุน้อยลงขึ้นเรื่อยๆ อีกด้วย ดังนั้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว จึงทำให้เกิดการร้องเรียนเกี่ยวกับบริการด้านโทรคมนาคมมากขึ้นตามมา จากสถิติการร้องเรียนปัญหาจากการใช้บริการด้านโทรคมนาคม เพียงครึ่งปี 2555 (ตั้งแต่ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.  2555) พบว่า มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาที่สำนักงานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จำนวน 993 เรื่อง ในจำนวนนี้เป็นปัญหาจากการใช้บริการโทรศัพท์มือถือมากที่สุด จำนวน 724 เรื่อง หรือประมาณร้อยละ 73 ที่เหลือเป็นปัญหาจากการใช้บริการอินเทอร์เน็ต 160 เรื่อง ปัญหาจากการใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน 82 เรื่อง ปัญหาเกี่ยวกับสถานีวิทยุคมนาคม 24 เรื่อง และเรื่องอื่นๆ อีก 3 เรื่อง

Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa