»
S
I
D
E
B
A
R
«
แหล่งสารสนเทศอาเซียน
Aug 14th, 2012 by supaporn 60 views

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รวบรวมแหล่งสารสนเทศเกี่ยวกับ ASEAN เพื่อจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการร่วมมือกับประเทศอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมและผลักดันให้เกิดเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Share
การคัดหนังสือออก
Aug 12th, 2012 by supaporn 42 views

การ คัดหนังสือออก หรือการจำหน่ายหนังสือออก หรือการเคลื่อนย้ายทรัพยากรสารสนเทศออก เป็นกระบวนการพิจารณาการคัดเลือกหนังสือ ซึ่งอาจจะเป็นคัดออกอย่างถาวรโดยมีการจำหน่ายออกจากห้องสมุด หรือเพียงแต่การนำออกชั้นให้บริการ โดยจะมีการเก็บหนังสือที่ถูกคัดออกเหล่านี้ไว้ที่ห้องเก็บหรือพื้นที่เก็บ หนังสือ แต่อาจจะยังคงมีการให้บริการอยู่ เมื่อมีการร้องขอ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Share
CONSAL : การประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Jul 10th, 2012 by pornpan 193 views

CONSAL : Congress of Southeast Asian Librarians การประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วัตถุประสงค์หลักเพื่อความร่วมมือในระหว่างประเทศสมาชิกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการพัฒนาห้องสมุดของแต่ละประเทศ
สมาชิก CONSAL คือ หอสมุดแห่งชาติ ของประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน จำนวน 10 ประเทศ คือ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย
การประชุมสภาบรรณรักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กำหนดจัดทุก 3 ปี โดยสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ หมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพ โดยที่ผ่านมาครั้งล่าสุด เป็นการประชุมครั้งที่ 15 วันที่ 28-31 พฤษภาคม 2555 ที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเชีย ในหัวข้อเรื่อง Preserving and Disseminating National Heritage และการประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ 16 ปี 2558 ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมอีกครั้ง ซึ่งประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม CONSAL แล้ว จำนวน 2 ครั้ง ในปี 2521 และ 2536
ประวัติของการรวมกลุ่มสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการประชุมครั้งแรกในปี 2513 ที่ประเทศสิงคโปร์ รายละเอียดหัวข้อการประชุม วันเวลา และประเทศเจ้าภาพการประชุม CONSAL ทั้งหมดที่ผ่านมา รวม 15 ครั้ง ดังนี้

Read the rest of this entry »

Share
แนะนำแหล่งสารสนเทศทาง Business Continuity
Jun 17th, 2012 by supaporn 93 views

หลังจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยในประเทศไทย ปี 2554 หลายภาคส่วนได้รับผลกระทบ ทั้งเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง คือ น้ำท่วม หรือได้รับผลกระทบโดยอ้อม น้ำไม่ท่วม แต่ก็ไม่สามารถดำเนินการธุรกิจต่อไปได้ เนื่องจาก บุคลากรได้รับผลกระทบไม่สามารถมาทำงาน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้ประกอบการในการส่งวัตถุดิบ โรงงานถูกน้ำท่วม ไม่สามารถผลิตหรือส่งวัตถุดิบมาให้ดำเนินการต่อได้ ทำให้หน่วยงานต่างๆ ตื่นตัวในการวางแผนการรับมือถ้าจะเกิดเหตุการณ์ต่างๆ อันจะทำให้ธุรกิจหรือกิจกรรมต่างๆ ต้องหยุดชะงักไป คำว่า BCP หรือ Business Continuity Planning จึงได้เป็นคำที่ฮิตติดหูกันในหน่วยงานต่างๆ ก่อนจะทำ BCP คงต้องเรียนรู้ก่อนว่า คืออะไร

Read the rest of this entry »

Share
ศัพท์บังคับ
May 26th, 2012 by supaporn 51 views

ศัพท์บังคับหรือศัพท์ควบคุม (Controlled vocabulary) หมาย ถึง การกำหนดให้คำศัพท์คำหนึ่งทำหน้าที่ควบคุมคำศัพท์หลายคำที่มีความหมายอย่าง เดียวกัน เพื่อให้มีความเป็นมาตรฐาน ลดความกำกวม เป็นช่องทางหนึ่งในการจัดการความรู้ เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงเนื้อหาหรือช่วยในการสืบค้นให้มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ คำศัพท์บังคับคำเดียวสามารถเข้าถึงเอกสารได้จำนวนมาก แม้ว่าจะเอกสารนั้นจะเขียนด้วยศัพท์ภาษาที่แตกต่างกัน การใช้ศัพท์บังคับหรือศัพท์ควบคุมนี้ เป็นการใช้ภาษาดรรชนี (Indexing language) ซึ่งแตกต่างจากภาษาหรือคำที่ผู้เขียนกำหนดขึ้นเอง ซึ่งเรียกว่า ภาษาธรรมชาติ (Natural language) ซึ่งมักจะปรากฏให้เห็นว่า มีคำเกิดขึ้นที่หลากหลาย ไม่เป็นแบบแผนเดียวกัน คำศัพท์บังคับ/ศัพท์ควบคุม ถูกใช้ในการกำหนดเป็นหัวเรื่อง ศัพท์สัมพันธ์ (อรรถาภิธาน) แทกโซโนมี ฯลฯ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Share
๒๐ อันดับ passwordที่ถูกแฮคง่ายที่สุด
Dec 13th, 2011 by watinee 199 views

๑๒๓๔๕๖ ถ้าคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบตัวเลขชุดนี้มากถึงขนาดเก็บไว้ใช้กับทุก login ละก็ คงต้องคิดใหม่แล้วนะคะ เพราะตัวเลขชุดนี้จัดอยู่ในอันหนึ่งของรหัสที่ถูกแฮคได้ง่ายที่สุด

ทุกวันนี้ หลายคนต้องจดจำกลุ่มรหัสเข้าใช้งานมากมาย หลายคนจึงแก้ปัญหาด้วยการตั้งรหัสผ่านที่จำง่าย ในขณะเดียวกันก็ง่ายต่อการคาดเดาของพวก hacker ด้วยเช่นกัน มาดูกันว่ามีรหัสผ่านใดบ้างที่ติดใน ๒๐ อันดับรหัสที่ถูกแฮคได้ง่าย และจะตรงกับที่เราใช้ (หรือเคยใช้) อยู่กี่อันดับ

Read the rest of this entry »

Share
THAILAND LAB 2011 : Reliable Chapter & Verse and How to Screen Information on The Internet Effectively for Research & Development Work
Oct 7th, 2011 by satapon 93 views

ครั้งแรกของประเทศไทยกับงานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านเครื่องมือและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้ชื่องาน THAILAND LAB 2011 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2554 ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมต่างๆ คือ Forum ที่เกี่ยวข้องกับนักวิจัย ผู้ประกอบการ นักลงทุน เป็นต้น  ภายใต้ชื่อเรื่อง   Reliable Chapter & Verse and How to Screen Information on The Internet Effectively for Research & Development Work
แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และการคัดกรองข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพเพื่องานวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

สถานที่ : ห้อง MR211  ไบเทคบางนา
เวลา : 10.30 – 16.00 น.
หัวข้อ : Reliable Chapter & Verse and How to Screen Information on The Internet Effectively for Research & Development Work
แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และการคัดกรองข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพเพื่องานวิจัยและพัฒนา
Read the rest of this entry »

Share
Information encountering
Oct 3rd, 2011 by titima 95 views

การพบสารสนเทศโดยบังเอิญ ที่เป็นมากกว่าการบังเอิญพบสารสนเทศ

Read the rest of this entry »

Share
7 Pillars ของการรู้สารสนเทศ โดย SCONUL (ตอนจบ)
Oct 1st, 2011 by titima 163 views

จากตอนแรกที่ได้นำเสนอ 7 Pillars ของการรู้สารสนเทศ โดย SCONUL ในหลักที่ 1 และ 2 คือ ความสามารถในการระบุถึงสารสนเทศที่ต้องการ (Identify) และ ความสามารถในการประเมินความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่และการระบุช่องว่างของสารสนเทศ (Scope) ในตอนนี้จะขอนำเสนอในหลักที่ 3 ถึง 7 กันต่อ

Read the rest of this entry »

Share
7 Pillars ของการรู้สารสนเทศ โดย SCONUL
Oct 1st, 2011 by titima 403 views

การรู้สารสนเทศ (Information Literacy) เป็นคุณลักษณะหนึ่งที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ตามที่ NASPA (Student Affairs Administrators in Higher Education) อ้างถึง ซึ่งโมเดลหนึ่งในการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ คือ “7 Pillars” โดย SCONUL

SCONUL หรือ Society of College, National and University Libraries เป็นการทำงานร่วมกันของห้องสมุดวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และห้องสมุดแห่งชาติในประเทศอังกฤษและไอร์แลนด์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1950

7 Pillars โมเดล ที่ SCONUL พัฒนาขึ้นนั้น ประกอบด้วย

  1. ความสามารถในการระบุถึงสารสนเทศที่ต้องการ (Identify)
  2. ความสามารถในการประเมินความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่และการระบุช่องว่างของสารสนเทศ (Scope)
  3. ความสามารถในการสร้างกลยุทธ์เพื่อระบุถึงแหล่งสารสนเทศ (Plan)
  4. ความสามารถในการระบุแหล่งสารสนเทศและการเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการ (Gather)
  5. ความสามารถในการเปรียบเทียบและประเมินสารสนเทศที่สืบค้นและเข้าถึงได้จากแหล่งต่างๆ (Evaluate)
  6. ความสามารถในการบริหารจัดการสารสนเทศอย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณ (Manage)
  7. ความสามารถในการประยุกต์และนำเสนอความรู้ที่ได้ (Present)

Read the rest of this entry »

Share
ย่อยข่าว LIS : ประโยชน์สูงสุด เมื่อแบ่งปัน
Jul 19th, 2011 by watinee 50 views

JISC (Joint Information Systems Committee) เผยตัวช่วยในการเพิ่มหนทางหรือสร้างเทคนิควิธีใหม่ๆ ให้กับนักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา ในการสืบค้นสารสนเทศ หรือใช้แหล่งสารสนเทศ

Read the rest of this entry »

Share
หนังสือคงค้าง (Backlog)
Feb 13th, 2011 by supaporn 100 views

ถึงแม้ว่า นันทพร แก้วบูชา ได้ศึกษา เรื่อง การดำเนินงานเกี่ยวกับหนังสือค้างในขั้นตอนงานทำบัตรรายการและจัดหมู่หนังสือของห้องสมุดมหาวิทยาลัย เป็นวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตของภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทย่าลัย ตั้งแต่เมื่อปีการศึกษา 2531 ก็ตาม แต่ปัญหาหรือหนังสือค้าง ยังคงมีอยู่ในห้องสมุด ซึ่งดูเหมือนเป็นของคู่กันกับห้องสมุด คงไม่มีห้องสมุดไหน ไม่มีหนังสือที่เป็น backlog อยู่เป็นแน่

ผลของการศึกษาของคุณนันทพร พบว่าห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ (73.01%) มีหนังสือค้างดำเนินการ ปริมาณหนังสือค้างของห้องสมุดมีตั้งแต่ 30-6,000 เล่ม หรือคิดเป็น 0.1-81.91% ของจำนวนหนังสือทั้งหมดของห้องสมุด และเป็นหนังสือค้างมานานประมาณ 2-4 ปี ซึ่งสาเหตุสำคัญมาจากบุคลากรที่ทำหน้าที่ทำบัตรรายการและจัดหมู่หนังสือมีจำนวนไม่เพียงพอ และบุคลากรดังกล่าวมีเวลาในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ ส่วนสาเหตุอื่นๆ ได้แก่ ห้องสมุดได้รับหนังสือบริจาคจำนวนมาก ห้องสมุดมีหนังสือค้างสะสมมาตั้งแต่ระยะแรกตั้งห้องสมุด และปริมาณการจัดหาหนังสือของห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Share
ถ้าต้องสร้างห้องสมุดดิจิทัล ๑ คอลเลคชั่นด้วยคน ๒๓ คน (๑)
Jan 17th, 2011 by watinee 210 views

มีคำพูดว่า สิ่งที่เรียนในห้องเรียนกับการปฏิบัติจริงคนละเรื่องกัน เมื่อวันยังอ่อนประสบการณ์หรือยังเรียนอยู่นั้น กับคำกล่าวนี้เราก็คงยังไม่ซาบซึ้งเท่าไหร่ ต่อเมื่อได้เริ่มงานไปแล้ว จึงถึงบางอ้อ เพราะเมื่อสมัยเรียนอาจารย์กำหนดโจทย์ให้เรา เราก็แก้ไปตามนั้น ไม่มีปัจจัยอื่น เช่น งบประมาณ เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน มาเป็นตัวแปรต่างๆ เมื่อสมัยที่ดิฉันเรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น ห้องสมุดดิจิทัลยังไม่เป็นที่พูดถึงมากนัก เรียกได้ว่าอยู่ในช่วงเริ่มๆ (แม้คงไม่ต้องพูดนะว่ามันน๊านนานแค่ไหนแล้ว) ในสมัยนั้นจึงยังไม่ได้วิชานี้บรรจุอยู่ในหลักสูตร แต่พื้นฐานต่างๆ ที่อาจารย์ทุ่มเทถ่ายทอดให้แก่ดิฉันเพื่อเป็นแผนที่นำทางในเส้นทางวิชาชีพนี้ได้
เพราะฉะนั้นก็จะมีเนื้อหาและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เราต่างก็มาเรียนรู้จากการได้ออกสนามจริง หลายๆ เนื้อหาใหม่ๆ ที่เราได้รับจากการทำงานนั้นก็ทำให้เราย้อนคิดไปว่า อืม…ถ้าเรียนในห้องเรียนมันจะเป็นอย่างไร อย่างเช่น ห้องสมุดดิจิทัล เป็นต้น Read the rest of this entry »

Share
Thai – Laos Library Cooperation Development
Dec 10th, 2010 by supaporn 233 views

จากการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสำนักหอสมุด เป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเวียนจันทน์  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)โดยฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (STKS) ในการจัดโครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดไทย-ลาว ครั้งที่ 1 เรื่อง มิติใหม่ในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดไทย-ลาว (The New Dimension of Thai – Laos Library Cooperation Development) ระหว่างวันที่  6-7 ธันวาคม 2553 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว นั้น เนื่องจากการบริหารห้องสมุดที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่จะช่วยเสริมและร่วมพัฒนาให้ห้องสมุดประสบความสำเร็จ Read the rest of this entry »

Share
OCLC ห้องสมุดประชาคมโลก
Dec 2nd, 2010 by pornpan 915 views

ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง How to be a Global Participant: Practical Approaches ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ณ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จัดโดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยวิทยากรจากบริษัทแอ้ดวานซ์ มีเดีย ซัพพลายส์ (Advanced Media Supplies: AMS) ซึ่งเป็นผู้แทน OCLC ในประเทศไทย

ในงานนี้เป็นการบรรยายแนะนำบริการหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ของ OCLC ใน 3 เรื่องหลัก คือ
1. WorldCat Collection Analysis
2. WorldCat Local
3. ContentDM

Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa