»
S
I
D
E
B
A
R
«
แผ่นผ้ากรองใช้ในการเพาะเลี้ยงพืช
Apr 16th, 2012 by pensiri 70 views

ได้พัฒนาแผ่นผ้ากรองที่สามารถเพิ่มการแลกเปลี่ยนการถ่ายเทอากาศระหว่างภายในและภายนอกภาชนะที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงพืช ทำให้พืชมีระบบรากเจริญเติบโตเป็นปกติ  โดยเฉพาะในพืชอวบน้ำ ทำให้พืชมีอัตราการรอดชีวิตและอัตราการเจริญเติบโตสูงขึ้น

จุดเด่นเทคโนโลยี :

 • ช่วยให้พืชมีระบบรากเจริญเติบโตเป็นปกติ (ขั้นตอนของการออกราก)
 • ลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์
 • ช่วยให้พืชอวบน้ำมีการเจริญเติบโตปกติ
 • ช่วยให้พืชมีอัตราการรอดชีวิตและอัตราการเจริญเติบโตสูงขึ้น  หลังการย้ายปลูกใน สภาพแวดล้อมภายนอก

รายการอ้างอิง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปี 2549-2554. ปทุมธานี : สำนักงานฯ, 2554.

Share
5ส กับ การลดโลกร้อน
Sep 17th, 2009 by suwimonk 1,128 views

การควบคุม 5ส ตามพื้นฐานในการควบคุมการทำงาน เรียกว่า กิจกรรม 5ส แท้ที่จริงแล้วประสิทธิภาพของ 5ส. มีความงดงามต่อสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานในตัวของมันเอง และเป็นการเพิ่มแรงจูงใจให้กับพนักงานอีกด้วย เพราะว่าสภาพแวดล้อมหรือพื้นที่ซึ่งสะอาด สบายตา ทำให้น่านั่งทำงาน ผลที่ได้รับทางอ้อมก็คือ ระบบประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น, ป้องกันการเกิดสิ่งที่ไม่ดีเข้าสู่ขบวนการอื่น, เพิ่มความปลอดภัยในการทำงานให้มั่นคง สิ่งเหล่านี้ในสถานที่ทำงานเราจะเห็นเป็นประจำก็คือ สะสาง, สะดวก และจุดที่เป็นปัญหาสามารถทำให้จับต้องได้เห็นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ จากประสบการณ์ส่วนตัว ทุกครั้งที่ทำ 5ส เรามักจะได้สิ่งของที่เราพบว่ามันสามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้อีก ทั้งในลักษณะ Reuse Recycle หรือ Remake ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น ซึ่งการนำสิ่งของที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า ก็เท่ากับว่าเราช่วยลดปริมาณการผลิตลง และช่วยประหยัดทรัพยากร และลดพลังงานที่ต้องใช้ การที่เราทำ 5ส จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เกิดประโยชน์ลดภาวะโลกร้อนอีกแรงด้วยนะคะ

เรามาร่วมแรงร่วมใจกันทำ 5ส ทั้งที่บ้านและที่ทำงานเพื่อช่วยลดโลกร้อนกันเถอะค่ะ

Share
สถิติ Blog
May 9th, 2009 by Courseware2u 356 views

สถิติ Blog นี้ ณ วันที่ 9 พ.ค. 2552 เวลา 23.10 น. สรุปได้ดังนี้

 • 657 Posts
 • 623 Comments
 • 7 Pages
 • 43 Categories
 • 2,249 Tags
 • 198,136 hits
 • 71,124 unique
Share
ลดโลกร้อนด้วยไอที (Green IT)
Mar 18th, 2009 by Courseware2u 1,162 views

กระแสลดภาวะโลกร้อนย่อมเกี่ยวข้องกับคนไอทีด้วยเช่นกัน เพราะปริมาณการใช้อุปกรณ์ไอทีในปัจจุบันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และน่าจะมีอัตราการเพิ่มแบบทวีคูณเสียด้วย ดังนั้นหากคนไอทีไม่ความสำคัญกับการลดภาวะโลกร้อน ก็ย่อมก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาได้

ลองนึกดูสิครับว่าคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องกระจายความร้อนมากเพียงใดออกมาในแต่ละวัน เพราะเราจำเป็นต้องเปิดคอมพิวเตอร์มากกว่า 5 ชม.ต่อวัน ทั้งความร้อนที่กระจายออกมา (ไม่น้อยกว่า 10 เครื่องต่อองค์กร) และปริมาณไฟฟ้าที่ต้องใช้ รับรองได้เลยครับว่า เรานั่นแหล่ะเป็นต้นเหตุภาวะโลกร้อนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ทราบอย่างนี้แล้วถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราควรให้ความสำคัญกับการใช้ไอทีที่เหมาะสมเพื่อลดภาวะโลกร้อน ท่านใดมีแนวทางดีๆ ลองเสนอกันได้นะครับ

Share
ผลที่ได้รับจากกิจกรรม 5ส
Jan 31st, 2009 by duangkamol 3,515 views

การทำกิจกรรม 5ส จะทำให้พวกเราทุกคนรับผลประโยชน์จากการทำกิจกรรม 5 ส.   ได้เป็น 2 ส่วนคือ Read the rest of this entry »

Share
14 ที่สุดในชีวิตเรา
Mar 18th, 2008 by duangkamol 678 views

เหมือนเดิมคะ พี่รังสิมาให้มาพออ่านแล้วรู้สึกว่า ใช่เลย อ่านแล้วรู้สึกดีมากคะได้เตือนตัวเองและก็อยากจะนำมาแบ่งปันให้กับทุกๆ คน บางคนอ่านแล้วอาจจะนำมาปรับใช้เป็นพื้นฐานในการทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือนำมาแก้ไขปัญหาในชีวิตได้ดีทีเดียวคะ  เพราะเป็นการเตือนตัวตนของเราให้ได้รู้ถึงสิ่งที่เราได้กระทำลงไปบางครั้งอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะคะ   สุขทุกข์อยู่ที่ใจคะ Read the rest of this entry »

Share
หลัก 10 ประการ ในการสร้างเสริมพื้นฐานการทำงาน
Mar 17th, 2008 by duangkamol 798 views

ลองอ่านกันดูนะคะ ได้รับมาจากพี่รังสิมาคะ Read the rest of this entry »

Share
เล่าสู่กันฟัง 5ส
Jan 31st, 2008 by duangkamol 316 views

การตรวจประเมินพื้นที่ 5ส  ของ ศวท.ได้รับการตรวจประเมินเรียบร้อยแล้วคะ  ต้องขอขอบคุณทุกๆ คนนะคะ  ที่ให้ความร่วมมือในการทำ 5ส ด้วยความเต็มใจและสนุกสนานตลอดมา   สิ่งที่คณะกรรมการตรวจประเมินพื้นที่ 5ส  ได้ชี้แนะในสิ่งที่เรามองข้ามในการทำ 5ส ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพื่อที่เราจะได้นำมาปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป   เรื่องที่ ศวท.ต้องปรับปรุงแก้ไขคือ  ฝุ่นละอองบนหลังตู้เอกสาร  กุญแจที่เสียบไว้ที่ลิ้นชัก  รองเท้าแตะแบบใส่ในห้องนอน  ดินสอแหลมคมตั้งขึ้น  ที่ตั้งเครื่องโทรสาร  กล่องเอกสารใต้โต๊ะทำงาน  เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้แทนฝ่ายประสานงานของ ศวท. (ดวงกมล, วลัยภรณ์) ขอรับคำชี้แนะดังกล่าวไว้เพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขในโอกาสต่อไปคะ

Share
5 ส น่ารู้
Jan 28th, 2008 by duangkamol 1,055 views

5ส เป็นเรื่องใกล้ตัวทุกๆ คน แต่คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ใส่ใจเพราะคิดว่าไม่สำคัญแต่จริงๆ แล้วเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะการทำ 5ส นั้น เป็นการจัดระเบียบวินัยให้กับตนเองและยังโยงไปถึงความปลอดภัยสำหรับตนเองและผู้อื่นตลอดจนถึงองค์กรของเราด้วย การทำ 5ส ง่ายมากคะ แค่จำให้ได้ว่ามี ส อะไรบ้าง ถ้าลืมกันก็จะขออนุญาตทวนให้นะคะ Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa