»
S
I
D
E
B
A
R
«
ส่งเสริม Open Source Software & Freeware อย่างถูกต้องและเหมาะสม
Jul 27th, 2010 by Courseware2u 244 views

เห็นหลายหน่วยงานส่งเสริมเฉพาะ OpenOffice.org กันอย่างเดียวแล้วทำให้รู้สึกแปลกใจจังทำไมรณรงค์เฉพาะโปรแกรมนี้ แม้นว่าจะดีต่อประเทศไทยในภาพรวมหรืออนาคตก็ตาม แต่เรายังต้องใช้โปรแกรมอื่นๆ อีกเยอะ น่าจะรณรงค์ไปพร้อมๆ ควบคู่กันจะดีกว่าไหม เสียดายกับนโยบาย/แผนดำเนินการของหลายหน่วยงานมาก เพราะการณรงค์เฉพาะ OpenOffice.org อย่างเดียว ยังส่งผลให้มีการใช้ซอฟต์แวร์เถื่อนอีกเยอะมากในองค์กร/หน่วยงาน และความรู้สึกของผู้ใ้ช้ก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนหรือรู้สึกว่าต้องการละการละเมิดซอฟต์แวร์

แนวทางการรณรงค์ที่เหมาะสมและน่าจะทำขององค์กร/หน่วยงาน น่าจะเริ่มจากสำรวจความต้องการจริงๆ ว่าหน่วยงานของท่านมีความจำเป็น/ไม่จำเป็นใช้ซอฟต์แวร์ใดบ้าง งบประมาณมีเท่าไร แล้วจึงดำเนินการกำหนดแผนรณรงค์ในภาพรวม เช่น หากหน่วยงานมีการสร้างเอกสาร PDF กันจำนวนมาก แต่ใช้เฉพาะความสามารถการส่งออกเป็น PDF ไม่ได้ใช้ลูกเล่นอื่นๆ ก็น่าจะแนะนำให้ใช้โปรแกรม PDF Creator แทนโปรแกรมสร้างเอกสาร PDF ที่ใช้แบบละเมิดลิขสิทธิ์ รวมทั้งกำหนดให้ใช้โปรแกรม Utilities ต่างๆ ทดแทนโปรแกรมที่นำมาใช้ละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น ใช้ 7Zip แทน WinZip, WinRAR ใช้ IrfanView, XnView แทน ACDSee

สำหรับการรณรงค์ให้ใช้ OpenOffice.org ไม่ควรเน้นการแทนที่เท่านั้น แต่ควรปรับเปลี่ยนวิธีการสร้างเอกสารไปด้วยกัน เพราะเมื่อไรที่หน่วยงานเลือกใช้ OpenOffice.org มักจะมีคำพูดในเชิงลบว่าเอกสารเดิมเปิดแล้วเพี้ยน เอกสารที่สร้างด้วย OpenOffice.org เมื่อแปลงเป็น .doc แล้วนำไปเปิดก็เพี้ยน จริงๆ แล้วปัญหาการเพี้ยนของเอกสารไม่อยากให้โทษโปรแกรม แต่เป็นเพราะกระบวนการสร้างเอกสารที่ทำอยู่ในปัจจุบันมันผิดวิธี ไม่มีการกำหนดฟอนต์มาตรฐานให้ระบบ ไม่มีการใช้ Style ควบคุมการพิมพ์ หรือการใช้ Master Slide สร้างแม่แบบสไลด์

นอกจากนี้ก็ต้องแนะนำการใช้ OpenOffice.org ร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ เพื่อเห็นภาพการส่งต่อข้อมูล เช่น การบันทึกการประชุมด้วย FreeMind แล้วส่งออกเป็น OpenOffice.org Writer การส่งเอกสารที่พิมพ์ด้วย Style ของ Writer เป็น Presentation ด้วย Impress แบบอัตโนมัติ และการที่ OpenOffice.org ส่งออกเป็น PDF ได้ทันที ตลอดทั้ง Impress ก็สามารถสร้างสื่อนำเสนอแบบ Flash ได้ง่ายเป็นต้น

Read the rest of this entry »

Share
Zotero เครื่องมือช่วยทำอ้างอิง/บรรณานุกรม ฟรีและแจ๋ว
Apr 12th, 2010 by Courseware2u 315 views

เครื่องมือในกลุ่ม Open Source อีกตัวที่ STKS อยากแนะนำให้ห้องสมุด ครู อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไปได้ลองศึกษาก็คือ Zotero เครื่องมือช่วยบริหารจัดการและจัดทำรายการอ้างอิง/บรรณานุกรม (Citation/Bibliography) ที่ทำงานบน Firefox ได้เป็นอย่างดี รองรับการทำ Citation style ที่หลากหลาย อีกทั้งสามารถปรับแก้ไข/เพิ่มเติมของตนเองได้ ทำงานได้กับ Microsoft Word 2003/2007 และ OpenOffice.org Writer ได้ดีมาก รวมทั้งอีกหลากหลายความสามารถเช่น Extract PDF Metadata, Timeline, OpenURL Support ยังไงน่าจะลองเล่นด้วยตนเองดูไหมครับ โดยศึกษารายละเอียดได้ที่ STKS-Wiki

Share
แม่แบบเอกสารงานพิมพ์ภาษาไทยของ OpenOffice.org Writer
Apr 7th, 2010 by Courseware2u 240 views

จุดด้อยของ OpenOffice.org Writer คือ แม่แบบงานพิมพ์ที่ Writer ให้มาแทบจะไม่สามารถช่วยให้งานพิมพ์ภาษาไทยออกมาได้อย่างสวยงาม เหมาะสม ทั้งนี้ STKS ตระหนักถึงความสำคัญของการพิมพ์เอกสารภาษาไทยด้วย OpenOffice.org จึงได้จัดทำแม่แบบงานพิมพ์และวิธีการติดตั้งไฟล์แม่แบบงานพิมพ์ให้เป็นค่า Default ของ Writer โดยท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแม่แบบและวิธีการติดตั้งได้ที่เว็บไซต์ สวทช.

Share
New Trends in Library and Information Management
Mar 16th, 2010 by Valaiporn Changkid 615 views

100208-banner-annualconference-011

ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน ประชุมวิชาการประจำปี  ศวท. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เรื่อง New Trends in Library and Information Management ในวัน ที่ ๑๙ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น ๓ โรงแรมอโนมา ปทุมวัน กรุงเทพฯ
ศวท. ได้รับเกียรติจาก ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ บรรยายพิเศษเรื่อง การจัดการห้องสมุด แนวโน้มต่างๆ ที่กำลังจะเปลี่ยนไป และ ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโส สวทช.  ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อเรื่อง ICT Trends 2010 นอกจากนี้ภายในงานท่านจะได้พบกับการสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวกับโอเพนซอร์ส รวมถึงหัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจ
Read the rest of this entry »

Share
OSS & Freeware กรณีศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Sep 20th, 2009 by Courseware2u 777 views

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นอีกสถาบันการศึกษาที่เลืิอกใช้ OSS & Freeware ในการเรียนการสอน โดย อาจารย์ยุทธนา เจริญรื่น สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วมเสวนาในงานประชุมวิชาการของ STKS อาจารย์ได้ให้ข้อมูลว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เลือกใช้ OSS & Freeware ใน 3 ลักษณะคือ งานเครือข่าย การเรียนการสอน และการจัดการงานภายในหน่วยงาน โดยมหาวิทยาลัยเลือกใช้ระบบปฏิบัติการในกลุ่ม OSS เป็นหลักสำหรับ Web Server และเครื่องแม่ข่ายต่างๆ เช่น Linux, Ubunto, Apache, MySQL, Fedora รวมทั้งเลือกใช้ CMS ในกลุ่ม OSS ได้แก่ Nuke, Mambo และ Drupal

Read the rest of this entry »

Share
OSS & Freeware กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Sep 20th, 2009 by Courseware2u 990 views

อาจารย์รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล จากห้องสมุดสตางค์ มงคงสุข ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรเสวนางานประชุมวิชาการประจำปีของ STKS เมื่อวันที่ 17 ที่ผ่านมา โดยมีหลากหลายประเด็นที่มีคุณค่าทั้งต่อหน่วนงานที่สนใจเลือกใช้ OSS & Freeware หน่วยงานที่ส่งเสริมการใช้ OSS & Freeware และหน่วยงานที่ทำหน้าที่พัฒนาปรับปรุงความสามารถของ OSS โดยอาจารย์ได้กรุณาให้คำแนะนำว่า การเลือกใช้ OSS & Freeware เป็นจริงได้หรือไม่ในองค์กร ทั้งนี้ได้ยกรณีศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เบื้องต้นอาจารย์ให้ข้อมูลว่าเป็นไปได้ยากในบางโปรแกรมได้แก่ OpenOffice.org และ Anti Virus เพราะเป็นโปรแกรมที่มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะวิทยาศาสตร์เลือกซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์มาใช้งาน ส่งผลให้การส่งเสริมการใช้ OpenOffice.org และ Anti Virus ที่เป็น OSS & Freeware ไม่ประสบความสำเร็จ

Read the rest of this entry »

Share
เครือข่ายความร่วมมือบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ด้วยไอซีที
Sep 17th, 2009 by rungsima 696 views

วันพฤหัสที่ 17 กันยายน 2552 เป็นวันสำคัญวันหนึ่งในปี 2552 ของ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท. / STKS) เนื่องด้วยเป็นวันที่มีการประชุมวิชาการประจำปี 2552 ในหัวข้อ เครือข่ายความร่วมมือบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ด้วยไอซีที ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

มีผู้สนใจเข้าร่วมงานประมาณ 150 คน รวมทั้งมีหน่วยงานมาร่วมออกบูทในงานราว 10 บูท เช่น บริษัท Best Book, Swets, Book Promotion, SIPA, มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น ม.บูรพา และ มศว. รวมทั้งวิทยากรรับเชิญจากหน่วยงานต่าง ๆ ในวงการ ICT ที่เกี่ยวข้องกับงานห้องสมุด เช่น OSS, 2D Barcode, Creative commons โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มากล่าวเปิดพิธีการประชุม
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล รองผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวรายงาน ขอขอบคุณ ผพว. มาเปิดงาน ทั้งนี้ในปี 2552 ศวท./STKS ได้ศึกษาวิจัยเทคโนโลยที่เกี่ยวข้องห้องสมุด ในกลุ่ม Open Source Software (OSS) ได้เผยแพร่ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ จัดเตรียมในรูปแบบแพคเกจ (LibPack)  ที่ประกอบด้วย OSS หลายตัว เช่น CMS, Joomla, DSpace, Greenstone, Koka, Openbiblio, e-Books Flash  ซึ่งเครื่องมือทั้งหมดนั้นช่วยจัดการสารสนเทศห้องสมุดได้อย่างดี เวทีวันนี้ เพื่อเผยแพร่ / สร้างเครือข่าย ในเรื่องที่กำลังสนใจด้วย
ผพว. กล่าวขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและวิทยากรทุกท่าน เป็นเกียรติและยินดี เพราะ ศวท. (STKS) เดิมดูเหมือนไม่ใช่งานหลักของงานวิจัยและพัฒนาของ สวทช. แต่มีบทบาทในการจัดการและบริการได้อย่างดี เป็นหน่วยงานที่ช่วยเชื่อมโยงให้การดึงความรู้มาใช้ให้มีประสิทธิภาพ มีเครือข่ายเกิดการจัดการความรู้อย่างดี คาดว่าจะมีพันธมิตรมาร่วมมือกับ ศวท. เพื่อพัฒนาผลงานให้โดดเด่น และมีผลต่อการพัฒนาชาติต่อไป ทั้งนี้งานยังต้องมีทำอีกมาก

รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน กล่าวเปิดงาน

รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน กล่าวเปิดงาน

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล บรรยายพิเศษ

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล บรรยายพิเศษ

สรุปพิธีเปิดงาน ประชุมวิชาการประจำปี 2552 ศวท.
เรื่อง เครือข่ายความร่วมมือบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ด้วยไอซีที
วันที่ 17 กันยายน 2552

Share
เทคนิคการคำนวณด้วย OpenOffice.org Calc
Dec 30th, 2008 by Courseware2u 832 views

หลากหลายสาระความรู้ เทคนิคการใช้งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc โปรแกรมด้านกระดาษทำการในกลุ่มโอเพนซอร์สที่น่าใช้มากโปรแกรมหนึ่ง ลองศึกษาได้ที่ STKS Wikibooks

Share
PivotTable & DataPilot เครื่องมือวิเคราะห์ชุดเจ๋ง
Dec 2nd, 2008 by Courseware2u 920 views

สำหรับทุกๆ ท่านที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลใน Excel หรือ OpenOffice.org Calc ควรฝึกหัดใช้งานความสามารถ PivotTable หรือ DataPilot ไว้เยอะๆ นะครับ รับรองได้ว่าเป็นเครื่องมือช่วยเหลือที่ดีมาก ประมวล/วิเคราะห์และรายงานผลได้หลากหลายรูปแบบได้ดั่งใจหมาย หากยังไม่รู้จักหรือไม่คุ้นเคย ลองเข้ามาศึกษาได้ที่ http://stks.or.th/wiki และ http://stks.or.th/elearning ดูสิครับ

Share
บริหารงานประชุมไร้กระดาษด้วย Wiki
Aug 28th, 2008 by Courseware2u 773 views

นอกจากความสามารถของโปรแกรมในกลุ่ม Wiki เช่น MediaWiki, Dokuwiki เพื่อสร้างสรรค์สารานุกรมออนไลน์ หรือบริหารจัดการความรู้องค์กรแล้ว การบริหารงานประชุมแบบไร้กระดาษก็เป็นจริงได้ด้วย Wiki เช่นกัน เนื่องจากความสามารถที่รองรับการทำงานออนไลน์ สมาชิกหรือผู้ใช้ร่วมกันบันทึก แก้ไข เพิ่มเติมเนื้อหาให้สมบูรณ์ โดยไม่ต้องรอการถอดเทป หรือพิมพ์ลงกระดาษแล้วตรวจความถูกต้อง นอกจากนี้ยังสามารถติดตาม Version ของการแก้ไขได้ตลอดเวลา

หากหน่วยงานท่านนิยมใช้คอมพิวเตอร์ หรือ Notebook Computer พิมพ์รายงานการประชุม หรือบันทึกการประชุม หากได้ติดตั้ง Wiki เช่น Dokuwiki ที่เครื่องแม่ข่ายเว็บเพิ่มเติมอีกโปรแกรม เพียงเท่านี้ก็เป็นการประชุมไร้ักระดาษได้แน่นอน

สำหรับ Wiki ที่แนะนำในงานนี้คือ Dokuwiki ที่ดาวน์โหลดได้จาก http://www.dokuwiki.org เนืื่องจากมี Plug-ins ที่แปลงเอกสารเป็น Open Document Format ที่เปิดแก้ไขด้วย OpenOffice.org Writer หรือ Google Docs ได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาทำงานซ้ำซ้อนอย่าลืมใช้ดูนะครับ

Share
OpenOffice.org Writer ตัวช่วยเอกสารงานพิมพ์
Aug 27th, 2008 by Courseware2u 991 views

ในการให้บริการผู้ใช้ในห้องสมุดที่มีการนำคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้งาน ย่อมหนีไม่พ้นการติดตั้งโปรแกรมในกลุ่ม Word Processor หากหน่วยงานของท่านจะมองหาโปรแกรมสร้าง แก้ไขเอกสารงานพิมพ์ที่สามารถรองรับเอกสารที่สร้างด้วย Microsoft Word ได้ด้วย OpenOffice.org Writer นับเป็นตัวช่วยหรือทางเลือกที่ดีมาก Read the rest of this entry »

Share
ห้องสมุด ศูนย์บริการสารสนเทศ เลือกใช้ OSS & Freeware ได้อย่างไร
Feb 8th, 2008 by Courseware2u 591 views

เครื่องบริการผู้ใช้ในห้องสมุด หรือศูนย์บริการสารสนเทศหลายๆ ที่มักจะไม่ได้จัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ครบทุกเครื่อง หรือครบทุกโปรแกรม แต่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมเพื่อให้บริการผู้ใช้ หากสามารถจัดซื้อลิขสิทธิ์ Microsoft Windows ติดตั้งกับเครื่องบริการทุกเครื่อง โปรแกรมที่เหลือเลือกใช้โปรแกรม Open Source & Freeware ที่เหมาะสม น่าจะเป็นทางเลือกที่สดใสสำหรับห้องสมุด หรือศูนย์บริการสารสนเทศได้อย่างแน่นอน โดยเฉพาะ OpenOffice.org นับเป็นโปรแกรมที่สามารถเปิดแฟ้มเอกสาร Microsoft Office ได้ทันที หรือบันทึกกลับเป็นฟอร์แมตดังกล่าวก็ได้

Share
Open Source Software
Feb 6th, 2008 by Courseware2u 411 views

Open Source Software (โอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์) หรือซอฟต์แวร์ต้นฉบับรหัสเปิด เป็นซอฟต์แวร์ที่ผู้พัฒนาเปิดเผย Source Code อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งโปรแกรมได้ตามต้องการ ภายใต้สัญญาอนุญาติที่ผู้พัฒนากำหนดไว้ ส่งผลให้เกิดการต่อยอดการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างสร้างสรรค์สรร ภายใต้งบประมาณที่จำกัด

Share
ทำงานออนไลน์ด้วย Google Docs
Feb 4th, 2008 by Courseware2u 789 views

ปัญหาการทำงานระหว่าง Microsoft Office กับ OpenOffice.org หรือการทำงานทั้งในที่ทำงาน และนอกสถานที่ แก้ไขได้โดยการโอนแฟ้มเอกสารที่ใช้งาน ทั้งฟอร์แมต MS Word, MS Excel, MS PowerPoint หรือ Writer, Calc เก็บไว้ใน Google Docs (http://docs.google.com) คล้ายๆ กับการแนบไฟล์ไปกับอีเมล์ Read the rest of this entry »

Share
OpenOffice.org
Jan 27th, 2008 by Courseware2u 615 views

สำหรับท่านที่สนใจโปรแกรมฟรี (ไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์) มีเสรีในการทำสำเนาแจกจ่าย และเผยแพร่ เพื่อใช้ในการจัดการงานสำนักงาน เช่น งานพิมพ์เอกสาร จดหมาย สิ่งพิมพ์ รวมถึงงานคำนวณรูปแบบต่างๆ และการสร้างสื่อนำเสนอ โปรแกรม OpenOffice.org นับเป็นทางเลือกที่น่าสนใจทางเลือกหนึ่ง ซึ่ง STKS, NECTEC, สวทช. และ SIPA รณรงค์ร่วมกันเป็นระยะเวลามากกว่า 2 ปี โดยโปรแกรม OpenOffice.org นี้ มีความสามารถในการจัดทำงานสำนักงานที่ครบถ้วน สามารถใช้ได้จริง ทำงานกับแฟ้มเอกสารฟอร์แมตของ Microsoft Office ได้ทันที อีกทั้งแปลงเอกสารเป็น PDF ได้ง่ายโดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa