»
S
I
D
E
B
A
R
«
e-Book ใบลาน
Mar 19th, 2010 by Courseware2u 490 views

STKS ได้พัฒนาฟรีโปรแกรมสำหรับช่วยสร้าง e-Book ที่นำเสนอแบบพลิกเสมือนจริง (3D Flip) โดยเฉพาะการแสดงผลเอกสารใบลาน ให้ผู้สนใจดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี ทั้งนี้โปรแกรมออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย รองรับไฟล์ภาพ JPG พร้อมการใส่คำค้น หรือเนื้อหากำกับภาพ เพื่อให้สามารถสืบค้นได้ตามต้องการ รวมทั้งยังมีแผนพัฒนาต่อยอดกับหน่วยงานเครือข่ายต่อไป

flash-e-book-palm-leaf

Read the rest of this entry »

Share
New Trends in Library and Information Management
Mar 16th, 2010 by Valaiporn Changkid 615 views

100208-banner-annualconference-011

ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน ประชุมวิชาการประจำปี  ศวท. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เรื่อง New Trends in Library and Information Management ในวัน ที่ ๑๙ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น ๓ โรงแรมอโนมา ปทุมวัน กรุงเทพฯ
ศวท. ได้รับเกียรติจาก ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ บรรยายพิเศษเรื่อง การจัดการห้องสมุด แนวโน้มต่างๆ ที่กำลังจะเปลี่ยนไป และ ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโส สวทช.  ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อเรื่อง ICT Trends 2010 นอกจากนี้ภายในงานท่านจะได้พบกับการสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวกับโอเพนซอร์ส รวมถึงหัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจ
Read the rest of this entry »

Share
STKS ร่วมกิจกรรมสัมมนาของนักศึกษาบรรณารักษ์ มช.
Feb 26th, 2010 by Courseware2u 277 views

2010-02-25_09-17-45วันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2553 ผอ.สุภาพร และอาจารย์บุญเลิศ ได้รับเชิญจากภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมรับฟังและให้คำแนะนำการจัดกิจกรรมสัมมนาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่นำเสนอประเด็นน่าสนใจหลากหลายเกี่ยวกับกาีรศึกษาและแนวทางการประยุกต์ใช้ Open Source Software, Freeware และเทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อการจัดการห้องสมุด การบริการทรัพยากรสารสนเทศ อันเป็นหนึ่งรายวิชาที่ภาควิชาฯ ดำเนินการร่วมกับ STKS ทั้งนี้นักศึกษาได้นำเสนออย่างหลากหลาย และมีแนวทางการศึกษาที่น่าสนใจมาก หากมีโอกาส STKS จะร่วมกับภาควิชาฯ นำเสนอผลการศึกษาต่อไป

Read the rest of this entry »

Share
Plug-ins สำหรับ Dokuwiki ที่ควรติดตั้ง
Feb 9th, 2010 by Courseware2u 413 views

Dokuwiki เป็น wiki ขนาดเล็กแต่มากด้วยความสามารถ สำหรับท่านที่สนใจติดตั้งโปรแกรมนี้ STKS แนะนำ Plug-ins ที่ควรติดตั้งเพิ่มเติม ได้แก่

หรือจะเลือกติดตั้งตามลักษณะงานได้จากเว็บไซต์ http://www.dokuwiki.org/plugins

Share
OpenStat โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติในกลุ่ม Open Source
Jan 23rd, 2010 by Courseware2u 1,365 views

สำหรับท่านที่ต้องการใช้งานซอฟต์แวร์ช่วยวิเคราะห์ประมวลผลทางสถิติในกลุ่ม Open Source โปรแกรม OpenStat นับเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ โดยท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมและศึกษาวิธีการใช้งานได้ที่เว็บไซต์ http://statpages.org/miller/openstat/ โปรแกรมนี้ติดตั้งบนเครื่องพีซี / Notebook ระบบปฏิบัติการ Windows ได้ง่าย เมื่อติดตั้งแล้วก็สามารถนำไฟล์ที่เตรียมข้อมูลตามข้อกำหนดนำเข้าเพื่อประมวลผลได้ทันที เช่น Text File, CSV,  มีความสามารถรองรับการประมวลผลทางสถิติที่หลากหลาย ท่านที่สนใจลองศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ

Share
ความร่วมมือการใช้กลุ่มโอเพนซอร์ส
Jan 6th, 2010 by supaporn 337 views

จากที่ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการใช้ซอฟต์แวร์ในกลุ่มโอเพนซอร์ส ได้รวบรวมสภาพการใช้โอเพนซอร์สในประเทศไทย และกลุ่มการใช้โอเพนซอร์สในห้องสมุด รวมทั้งความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในกลุ่มโอเพนซอร์สด้วยกัน สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ http://stks.or.th

Share
TU Libraries Networking Forum
Dec 31st, 2009 by supaporn 396 views

บอกข่าวในแวดวงห้องสมุดที่เป็นเครือข่ายกับ ศวท. ค่ะ ในวันที่ ๗ และ ๘ มกราคม ๒๕๕๓ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสัมมนา Thammasat University Libraries Networking Forum : Meet Dr. Cochrane โดยเชิญ ดร. Lynn Scott Cochrane ผู้อำนวยการห้องสมุดเดนิสัน ประเทศสหรัฐอเมริกา มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดเพื่อพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในประเทศไทยและต่างประเทศ

นอกจาก Dr. Cochrane แล้ว ยังมีผู้บริหารจากห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาและจาก ศวท. ไปร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยค่ะ สนใจติดต่อ http://library.tu.ac.th/networkingconference

หัวข้อโดยสังเขป:

  • Library Collaboration: Why and How? (Dr. Lynn Scott Cochrane)
  • Library Collaboration: OhioLink Experience (Dr. Lynn Scott Cochrane)
  • Thai Library Collaboration: What should we do next? (Assoc. Prof. Raweewan Auepanwiriyakul)  (NIDA)
  • Thai Library Collaboration: Open Source and Library Collaboration (Supaporn Chaithammapakorn)  (STKS, NSTDA)
  • Thai Library Collaboration: Provincial University Library Network (PULINET) (Assis. Prof. Dr. Narong Chimpalee) (SU.)

  • Thai Library Collaboration: from the Private University Library Point of View (Dr. Malivan Praditteera) (Rangsit Univ.)

  • Library Collaboration: OCLC WorldCat Local

Share
อภิสิทธิ์หนุนโอเพนซอร์ส
Dec 26th, 2009 by supaporn 382 views

จากการประุชุมคณะหัวหน้าส่วนระดับปลัดกระทรวง ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒ ที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และ ปลัดกระทรวงจากทุกกระทรวงเข้าร่วมประชุม ได้มีการหารือแนวทางการสนับสนุนการใช้ ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถูกต้อง โดยเน้นให้ใช้ซอฟต์แวร์แบบโอเพ่นซอร์ส เพื่อเลี่ยงการละเมิดลิขสิทธิ์ และลดค่าใช้จ่าย ซึ่งประเด็นนี้กระทรวงศึกษาธิการมีโครงการจะซื้อคอมพิวเตอร์ 1.4 ล้านเครื่องหากได้งบประมาณไทยเข้มแข็ง 2 ถ้าใช้ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สได้จะช่วยประหยัดงบประมาณได้มหาศาล อ่านรายละเอียดได้ที่ กรุงเทพธุรกิจ

Share
STKS สัญจรครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2553
Nov 24th, 2009 by Courseware2u 407 views

ก้าวสู่ปีงบประมาณ 2553 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว STKS ได้ฤกษ์จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ Open Source Software & Freeware ที่เหมาะสมสำหรับการจัดการความรู้ การจัดการทรัพยากรสารสนเทส และเทคโนโลยีใหม่ในวงการสารสนเทศ ในชื่อ STKS สัญจร โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ภายใต้การนำของรองศาสตราจารย์เบญจรัตน์ สีทองสุก ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นหน่วยงานแรกในปีงบประมาณใหม่นี้ ที่ได้ร่วมจัดกิจกรรม STKS สัญจร ภายใต้ชื่อโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้ด้วยวิกิ และ Open Source Software” ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม วันที่ 24 พฤศจิกายน 2552

Read the rest of this entry »

Share
วิกิ : เครื่องมือการจัดการความรู้
Nov 22nd, 2009 by supaporn 506 views

ในปัจจุบัน การจัดการความรู้ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน แต่ทำไมถึงต้องมีการจัดความรู้ และองค์กรของคุณ มีระบบการจัดการความรู้ สามารถดำเนินกิจกรรมดังกล่าวไปได้ดีมากน้อยเพียงใด มีการใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องมือที่เหมาะสมกับการจัดความรู้หรือไม่ บทความนี้ กล่าวถึง การนำวิกิ การใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ สามารถอ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ http://www.stks.or.th/web

Share
Open Source e-Book
Oct 28th, 2009 by Courseware2u 772 views

การพัฒนา e-Book ด้วย Open Source ค่อนข้างหาได้ยากมากในปัจจุบัน ยกเว้นโปรแกรม PDF Creator ที่ช่วยสร้างเอกสาร PDF แต่ด้วยความต้องการ e-Book ที่มากขึ้นอย่างเช่น e-Book ที่พัฒนาด้วย Flash Technolgoy และพลิกหน้าเอกสารแบบ 3D ทำให้ STKS ต้องพัฒนา Open Source 3D e-Book ขึ้นมา และเปิดให้ดาวน์โหลดแล้วที่เว็บไซต์ STKS ท่านที่สนใจเชิญศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ STKS Wiki

Share
การส่งเสริม OSS & Freeware กรณีศึกษาของ STKS
Sep 24th, 2009 by Courseware2u 439 views

STKS โดยนายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมงานมหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งชาติครั้งที่ 9 โดยเนคเทค วันที่ 24 กันยายน 2552 ให้นำเสนอกรณีศึกษาจาก STKS ที่ทำกิจกรรมส่งเสริม OSS & Freeware โดยมีรายละเอียดดังสไลด์

Read the rest of this entry »

Share
แบบสอบถามการใช้ OSS & Freeware และ Web 2.0
Sep 24th, 2009 by Courseware2u 628 views

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามการใช้ Open Source Software & Freeware และ Web 2.0

ขอขอบคุณ
STKS

Share
OSS & Freeware กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Sep 20th, 2009 by Courseware2u 990 views

อาจารย์รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล จากห้องสมุดสตางค์ มงคงสุข ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรเสวนางานประชุมวิชาการประจำปีของ STKS เมื่อวันที่ 17 ที่ผ่านมา โดยมีหลากหลายประเด็นที่มีคุณค่าทั้งต่อหน่วนงานที่สนใจเลือกใช้ OSS & Freeware หน่วยงานที่ส่งเสริมการใช้ OSS & Freeware และหน่วยงานที่ทำหน้าที่พัฒนาปรับปรุงความสามารถของ OSS โดยอาจารย์ได้กรุณาให้คำแนะนำว่า การเลือกใช้ OSS & Freeware เป็นจริงได้หรือไม่ในองค์กร ทั้งนี้ได้ยกรณีศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เบื้องต้นอาจารย์ให้ข้อมูลว่าเป็นไปได้ยากในบางโปรแกรมได้แก่ OpenOffice.org และ Anti Virus เพราะเป็นโปรแกรมที่มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะวิทยาศาสตร์เลือกซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์มาใช้งาน ส่งผลให้การส่งเสริมการใช้ OpenOffice.org และ Anti Virus ที่เป็น OSS & Freeware ไม่ประสบความสำเร็จ

Read the rest of this entry »

Share
Open Source และ Freeware ใช้ได้ดี ใช้ได้จริงกับองค์กร
Sep 20th, 2009 by rungsima 1,327 views

สำหรับการเสวนาในหัวข้อ Open Source และ Freeware ใช้ได้ดี ใช้ได้จริงกับองค์กร มีวิทยากรร่วมเสวนา 6 ท่าน คือ อ.รุจเรขา จากคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล  อ.ยุพิน จากศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ จุฬาฯ รศ.อังสนา จากภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ม.เชียงใหม่  อ.บุญเลิศ จาก STKS  อ.ยุทธนา จาก ม.วลัยลักษณ์ และดร.สันติพัฒน์ บริษัท PTT ICT Solutions ดำเนินรายการโดย อ.ประดิษฐา ศิริพันธ์ ที่ปรึกษา STKS
Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa