»
S
I
D
E
B
A
R
«
10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ ประจำปี 2555
Sep 20th, 2012 by Valaiporn Changkid 225 views

10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามมองในปี 2555 นำเสนอเทคโนโลยีใน 4 สาขาที่กำลังได้รับความสนใจ ได้แก่ เทคโนโลยีด้านสุขภาพ เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีวัสดุ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีทั้ง 4 ด้านนี้เป็นที่น่าจับตามอง เนื่องจากเทคโนโลยีเหล่านี้อาจมีผลต่อธุรกิจ และชีวิตประจำวันทั้งในปัจจุบันและอนาคต

NSTDA Invester’s Day 2012
10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ ปี 2555

Read the rest of this entry »

Share
Dog Caller ปลอกคออัจฉริยะ
Aug 29th, 2012 by wanutwira 84 views

อีกไม่นานเราคงได้ใช้งานนวัตกรรมใหม่ Dog Caller ที่เหมาะกับสภาพอากาศร้อนอย่างบ้านเรา มันจะมาเป็นตัวช่วยรับหน้าที่รายงานอุณหภูมิความร้อนในตัวเจ้าตูบ ไม่ว่าเจ้าของเจ้า 4 ขา จะอยู่ที่ใดก็ตาม

ปลอกคอไฮเทค Dog Caller ตัวนี้ ถูกสร้างขึ้นเป็นต้นแบบเพื่อทำการทดลองใช้งานจริง และคณะผู้คิดค้นคาดว่าผู้คนจะรู้จักนวัตกรรมตัวนี้มากขึ้นในปี 2013 โดยคุณสมบัติเฉพาะตัวของมันคือ ช่วยตรวจสอบอุณหภูมิภายในร่างกายของเจ้าตูบแสนรัก มีหลักการง่ายๆ คือ เจ้าปลอก Dog Caller นี้จะมีซิมการ์ดและเทอร์มิสเตอร์ (Thermistor) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบอุณหภูมิความร้อนรอบๆ ตัวสุนัข หากพบว่าระดับความร้อนเข้าขั้นวิกฤติที่อาจเป็นอันตรายต่อสุนัขได้ Dog Caller  จะส่งสัญญาณไปยังโทรศัพท์มือถือของเจ้าของ เพื่อรายงานด้วยระบบ SMS

รายการอ้างอิง : RYT9.COM. (2555).  Dog Caller ปลอกคออัจฉริยะ รายงานความร้อนน้องหมา.  ค้นเมื่อ 29 สิงหาคม 2555, จาก http://www.ryt9.com/s/iqry/1474651.

Share
เทคโนโลยีไดโอดเปล่งแสง (LED) และโอกาสของไทย
Aug 25th, 2012 by boonkiat 111 views

วันที่ 23 สิงหาคม 2555 ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และคณะ ได้เข้านำเสนอข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ที่อาคารรัฐสภา ๓ ในหัวข้อ “เทคโนโลยีไดโอดเปล่งแสง (LED) และโอกาส ของไทย” โดยเนื้อหาหลักได้กล่าวถึง องค์ความรู้ด้าน LED การ ประยุกต์ใช้งาน สถานภาพและโอกาสของอุตสาหกรรม แนวทางสนับสนุนการวิจัยพัฒนา ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม LED ของไทย (ดาวน์โหลดเอกสารนำเสนอ)

ในที่ประชุมคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีให้ความสนใจต่อเรื่อง LED อย่างมาก เนื่องจากในปัจจุบันได้เริ่มมีการนำ LED มาใช้งาน กันอย่างกว้างขวางมากขึ้น โดยในที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการวิจัยพัฒนาเพื่อสร้างขีด ความสามารถของประเทศเพื่อการต่อยอดในอุตสาหกรรม รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรฐาน LED ในอนาคต อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคที่นำ LED ไปใช้งาน

นอกจากนี้ ทางกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังได้เรียนเชิญผู้ แทนจากสำนักมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าร่วมนำเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับมาตรฐาน และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ LED ในครั้ง นี้ด้วย

Share
Ya and You กูรูเรื่องยา
Aug 21st, 2012 by Valaiporn Changkid 96 views

Application “Ya and You” ผลงานวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำหรับผู้ที่ใช้โทรศัพท์ในระบบ Andriod 2.0 และ iOS4.3 แอพพลิเคชั่น Ya and You จะให้บริการเกี่ยวกับเรื่องของยาและสุขภาพ การใช้งานง่ายๆ เพียงกรอกชื่อยาลงไปแล้วทำการเสริ์ซ แอพพลิเคชั่นนี้จะแสดงชื่อยา คุณสมบัติของยา และวิธีการใช้ยา ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้ที่ http://www.yaandyou.net/

รายการอ้างอิง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. Ya and You กูรูเรื่องยา. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.youtube.com/watch?v=2JZ_cIyEGUE&feature=share

Share
เมื่ออุปกรณ์คุยกันเอง
Jul 12th, 2012 by pensiri 126 views

ดร.อดิสรจากเนคเทค พาไปรู้จักเทคโลยีที่ทำให้อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ คุยและสั่งงานกันเอง โดยไม่ต้องรอคำสั่งจากมนุษย์

เมื่อเราเข้าสู่ยุค Internet of Things โลกเราจะมีอุปกรณ์มาเชื่อมต่อกันและคุยกันได้มากถึง 50,000 ล้านตัวภายในปี 2020 ซึ่งในปัจจุบันก็มีอุปกรณ์เชื่อมต่อกันมากถึง 10,000 ล้านตัวแล้ว ดังนั้น แนวคิดเรื่อง Internet of Things มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราอีกต่อไปแล้วครับ
Read the rest of this entry »

Share
ล่ามมือถือ’โนลิมิต’
Jul 5th, 2012 by pensiri 158 views

‘ล่าม อิเล็กทรอนิกส์’แอพพลิเคชั่นล่าสุดของไอโฟน เตรียมปล่อยออกมาให้ทดสอบใช้งานภายในสัปดาห์นี้ จะทำให้การสื่อสารไร้พรมแดนขยับเข้าใกล้ความจริง

ล่ามอิเล็กทรอนิกส์’ แอพพลิเคชั่นล่าสุดของไอโฟน เตรียมปล่อยออกมาให้ทดสอบใช้งานภายในสัปดาห์นี้ จะทำให้การสื่อสารไร้พรมแดนขยับเข้าใกล้ความจริงมากขึ้น ด้วยคุณสมบัติในการแปลเสียงพูดจากภาษาไทยเป็นเสียงพูดในภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีนและอื่นๆ รวม 23 ภาษา พร้อมสนับสนุนการมาถึงของลอนดอนเกมส์ 2012 ในเดือนกรกฎาคมนี้
Read the rest of this entry »

Share
“เนคเทค” เจ๋งร่วมเครือข่ายนานาชาติพัฒนาแอพพ์แปลภาษาได้ทั่วโลก
Jul 1st, 2012 by pensiri 55 views

เนคเทคโชว์ผลงานนักวิจัยไทยร่วมเครือข่ายนานาชาติพัฒนาแอพพ์แปลภาษาทั่วโลก พร้อมเปิดใช้งานครั้งแรกในโลก กับมหกรรมกีฬาโอลิมปิค ที่ลอนดอน

เมื่อเวลา 13. 00 น.(28มิย.)ที่อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซอยโยธี  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. จัดแถลงข่าวนำเสนอผลงานนักวิจัยไทยที่เข้าร่วมในโครงการพัฒนาระบบแปลภาษา หรือล่ามอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งเป็นครั้งแรกของโลกที่สามารถแปลภาษาได้มากถึง 23 ภาษา Read the rest of this entry »

Share
Internet of Things
Jun 29th, 2012 by pensiri 465 views

ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ นักวิจัยเนคเทค พาไปรู้จักกับเทคโนโลยีอัจฉริยะใกล้ตัวคุณ ที่ช่วยให้การใช้ชีวิตง่าย สะดวก รวดเร็ว

ปัจจุบันทุกคนต่างพกพาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมายติดตัว ทั้งโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค แทบเล็ต ที่เชื่อมต่อไปยังสังคมออนไลน์ และยังล้อมรอบไปด้วยอุปกรณ์สมาร์ทๆ หรืออัจฉริยะทั้งหลายตลอดวัน ไม่ว่าจะเป็น ตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องดูตารางนัดหมายด้วยสมาร์ทแทบเล็ต รายงานสภาพอากาศและข่าวสารที่จำเป็นบนหน้าจอโทรทัศน์
Read the rest of this entry »

Share
ยานนาซ่าใกล้ถึงดางอังคารแล้ว
Jun 18th, 2012 by wanutwira 86 views

ยานสำรวจดาวอังคาร นามว่า คูริโอซิตี้ กำลังจะลงจอดที่ดาวเคราะห์สีแดงในเดือนสิงหาคมนี้แล้ว แต่จะลงจอดใกล้กับภูเขาเป้าหมายมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ จากคำรายงานของนาซ่า

Read the rest of this entry »

Share
ผลวิจัย 5 เทรนด์ดิจิทัล คนเมืองใช้ตัดสินใจเลือกบริโภค
Jun 8th, 2012 by wanutwira 117 views

ปัจจุบันสื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตของผู้บริโภคมากขึ้น ผู้บริโภคจึงให้ความสำคัญกับการเปิดรับข่าวสารและสิ่งใหม่ๆ จนเป็นปัจจัยให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป และด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงส่งผลให้เอเยนซี่โฆษณาต่างก็ต้องปรับแนวทางการเข้าถึงข้อมูลผู้บริโภค เพื่อรับมือกับพฤติกรรมของผู้บริโภค และเพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึงมีผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจ และมีการศึกษาวิจัยถึงพฤติกรรมการเลือกบริโภคสื่อมากยิ่งขึ้น

Read the rest of this entry »

Share
ศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์
May 18th, 2012 by Valaiporn Changkid 78 views

อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของไทยที่มีความสำคัญต่อ ระบบเศรษฐกิจและศักยภาพของการแข่งขันของประเทศในทุกระดับ แต่ปัจจุบันส่วนใหญ่กำลังประสบกับภาวะความนิยม “ขาลง” เนื่องด้วยด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีหลากหลายประเภทมากขึ้น อีกทั้งรวดเร็วและฉับไวกว่า จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ไทยจะต้องเร่งคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ที่จะสร้าง มูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์อย่างเร่งด่วน

ด้วยเหตุนี้ สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. (NSTDA) ภายใต้การควบคุมของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้เปิดศูนย์ นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ หรือ โทปิค (TOPIC: Thailand Organic & Printed Electronics Innovation Center) เพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตนวัตกรรมใหม่ในด้านดังกล่าว ทั้งยังมุ่งเน้นความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อพลิกโฉมอุตสาหกรรมการพิมพ์ของ ไทยให้ก้าวสู่นวัตกรรมแห่งโลกอนาคต และผู้นำนวัตกรรมสิ่งพิมพ์อัจฉริยะแห่งประชาคมอาเซียน

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ : http://www.nstda.or.th/news/8407-news-topic
รายการอ้างอิง :
จันท์เกษม รุณภัย. กำเนิดหมึกนำไฟฟ้า-ปฏิบัติสิ่งพิมพ์ไทย. ข่าวสดออนไลน์. วันที่ 02 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 17:37 น.

Share
ซอฟต์แวร์อัจฉริยะจำทะเบียนรถได้
Apr 3rd, 2012 by pensiri 255 views

ใช้อุปกรณ์ที่ง่ายๆ พร้อมกับโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเองสามารถสร้างฐานข้อมูลรถเข้า-ออกได้ตลอดเวลา ประหยัดเวลาในการค้นหาข้อมูล

ในปัจจุบันการตรวจสอบรถที่เข้าออกในสถานที่ต่างๆ เช่น ลานจอดรถของห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่สำคัญต่างๆ นั้น ยังขาดระบบจัดเก็บและสร้างฐานข้อมูลที่จะช่วยตรวจสอบรถที่เข้าออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะยังขาดโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้สอดคล้องกับความต้องการนั่นเอง

ดังนั้น เมื่อเกิดเหตุรถหายหรือต้องการติดตามรถที่มีพฤติกรรมน่าสงสัย เจ้าหน้าที่จึงต้องมาไล่ค้นหาข้อมูลจากกล้องวงจรปิดหรือภาพนิ่งทีละภาพๆ ซึ่งกินเวลานานเกินไปแทนที่จะสืบค้นในฐานข้อมูลด้วยเวลาเพียงไม่กี่วินาที

จุดเด่นเทคโนโลยี

  • โปรแกรม อ่านป้ายทะเบียนรถ (License Plate Recognition System:LPR) ที่ได้พัฒนาขึ้น จะทำให้คอมพิวเตอร์ค้นหาตำแหน่งของป้ายทะเบียนรถได้เอง พร้อมทั้งมีระบบรู้จำที่ช่วยแปลงข้อมูลตัวอักษรจากภาพด้วยโปรแกรมโอซีอาร์มาเป็นตัวหนังสือที่สามารถจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อง่ายแก่การสืบค้นได้ทันที

รายการอ้างอิง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปี 2549-2554. ปทุมธานี : สำนักงานฯ, 2554.

Share
เปิดตัวหมึกพิมพ์ไฟฟ้าหวังปลุกชีพสื่อสิ่งพิมพ์
Apr 3rd, 2012 by pensiri 88 views

สวทช.เปิดตัวศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ จับมือเอกชนสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าทางการตลาดสูง นำร่องด้วยนวัตกรรมใหม่บนนิตยสารและบรรจุภัณฑ์

เมื่อเร็วๆนี้ นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผอ.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ (Thailand Organic @ Printed Electronics Innovation Center) เพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตนวัตกรรมใหม่ของอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ โดยเน้นความร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อพลิกโฉมอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทยให้ก้าวสู่นวัตกรรมแห่งโลกอนาคต นำร่องด้วยนวัตกรรมใหม่บนนิตยสารและบรรจุภัณฑ์ ด้วยหมึกพิมพ์นำไฟฟ้าครั้งแรกในประเทศไทย หวังปลุกชีพอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

Read the rest of this entry »

Share
ซอฟต์แวร์ช่วยวางแผนการผ่าตัดรากฟันเทียมเดนตี้แพลน (Dental Implant Planning Software:DentiPlan)
Apr 1st, 2012 by pensiri 134 views

ซอฟต์แวร์เดนตี้แพลนถูกพัฒนาขึ้น โดยจำลองข้อมูลรูปฟันแบบสามมิติจากการถ่ายภาพด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) ซึ่งภาพที่ได้มีความถูกต้องและแม่นยำเสมือนจริงมากกว่าเครื่องถ่ายภาพรังสี
ปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้ป่วยจำนวนมากที่มีปัญหาสุภาพในช่องปาก ส่วนใหญ่มักเกิดจากโรคฟันผุและโรคเหงือก โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่สูญเสียฟันไปทั้งหมดและต้องใส่ฟันเทียมทั้งปากหรือเกือบทั้งปาก การฝังรากเทียมนี้จะช่วยเป็นที่ยึดฟันเทียมให้ติดแน่น อันจะช่วยลดปัญหาสุขภาพในช่องปากและสามาถพูดและบดเคี้ยวอาหารได้

Read the rest of this entry »

Share
เครื่องวัดความหนาแบบไม่สัมผัสสำหรับ ควบคุมคุณภาพการผลิตเลนส์
Mar 30th, 2012 by pensiri 147 views

เครื่องวัดความหนาเลนส์แว่นตาแบบไม่สัมผัส คือ เครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดความหนาของเลนส์แว่นตาตรงบริเวณศูนย์กลางเลนส์โดยใช้เทคนิคเชิงแสงทำให้ไม่มีการสัมผัสที่บริเวณผิวของเลนส์ จึงไม่เกิดรอยกดหรือรอยขีดข่วน ทำให้สามารถใช้ในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิตเลนส์ ตั้งแต่ขั้นต้นของกระบวนการผลิตขณะที่ยังไม่มีการเคลือบแข็งให้ผิวชิ้นงาน จนถึงขั้นตอนสุดท้ายก่อนบรรจุชิ้นงานเข้าบรรจุภัณฑ์

จุดเด่น

  • ช่วยให้บริษัทมีโอกาสเพิ่มการแข่งขันทางการตลาดอีกทางหนึ่ง
  • สามารถตรวจสอบคุณภาพของเลนส์ได้ในทุกขั้นตอน

รายการอ้างอิง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปี 2549- 2554. ปทุมธานี : สำนักงานฯ, 2554.

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa