»
S
I
D
E
B
A
R
«
การเร่งกระบวนการหมักน้ำปลาโดยใช้กล้าเชื้อ
Sep 24th, 2012 by wanutwira 165 views

ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ำปลาที่สำคัญของโลก มูลค่าการส่งออกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การผลิตน้ำปลาของไทยยังใช้กระบวนการการผลิตแบบดั้งเดิม โดยคลุกเค้ลาปลากระตักกับเกลือและปล่อยให้เกิดกระบวนการย่อยสลายโปรตีนปลาตามธรรมชาติ ทำให้กระบวนการการผลิตใช้เวลานานถึง 16-18 เดือน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมน้ำปลาของประเทศ

สวทช. สนับสนุนคณะนักวิจัย มหาวิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีศึกษาเทคโนโลยีกล้าเชื้อ เพื่อลดระยะเวลาการหมักน้ำปลา และได้ผลิตภัณฑ์น้ำปลาที่ได้มีกลิ่นรสเหมือนน้ำปลาที่หมักแบบดั้งเดิมโดยกล้าเชื้อ 2 สายพันธุ์ ที่ได้จากการคัดเลือกภายในกระบวนการหมักน้ำปลาตามธรรมชาติ

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกล้าเชื้อในระดับอุตสาหกรรม

  1. การใช้กล้าเชื้อจะช่วยลดระยะเวลาการหมักน้ำปลาลงเหลือ 6-8 เดือน เมื่อเปรียบเทียบกับการหมักน้ำปลาแบบดั้งเดิมที่ใช้เวลา 16-18 เดือน
  2. คุณภาพของผลิตภัณฑ์น้ำปลา : น้ำปลาที่ได้มีปริมาณไนโตเจนรวมมากกว่าน้ำปลาจากการหมักแบบดั้งเดิม ไม่มีผลต่อการเพิ่มปริมาณสารไบโอจีนิกเอมีน ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าความเป้นกรด ด่างและเกลือในระบบการหมัก
  3. น้ำปลาที่ได้คุณภาพด้านกลิ่นรสที่ดี เป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่มโรงงานผู้ผลิตน้ำปลา

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มได้ ที่นี่

 

รายการอ้างอิง : การเร่งกระบวนการหมักน้ำปลาโดยใช้กล้าเชื้อ. NSTDA for Commercialization 2012. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2555.

Share
10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ ประจำปี 2555
Sep 20th, 2012 by Valaiporn Changkid 225 views

10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามมองในปี 2555 นำเสนอเทคโนโลยีใน 4 สาขาที่กำลังได้รับความสนใจ ได้แก่ เทคโนโลยีด้านสุขภาพ เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีวัสดุ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีทั้ง 4 ด้านนี้เป็นที่น่าจับตามอง เนื่องจากเทคโนโลยีเหล่านี้อาจมีผลต่อธุรกิจ และชีวิตประจำวันทั้งในปัจจุบันและอนาคต

NSTDA Invester’s Day 2012
10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ ปี 2555

Read the rest of this entry »

Share
อาหารหมักชีวภาพสำหรับสัตว์
Sep 4th, 2012 by Valaiporn Changkid 132 views

อาหารหมักชีวภาพสำหรับสัตว์ เป็นผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์เป็นสารเสิรมในอาหารสัตว์ทดแทนการใช้สารเคมีและยาปฏิชีวนะ โดยใช้ธัญพืช เช่น กากถั่วเหลือง รำข้าว ปลายข้าว และ ข้าวโพดโม่ นำมาหมักกับจุลินทรีย์ อาหารหมักชีวภาพสำหรับสัตว์นี้จะช่วยให้ร่างกายของสัตว์ถูกปรับสมดุล วัตถุดิบจะย่อยและถูกดูดซึมได้ง่าย และยังมีเอมไซม์ช่วยย่อย อัตราการแลกเนื้อดีขึ้นและสุขภาพของสัตว์ก็ดีขึ้นด้วย อัตราการเจริญเติบโตสูงและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตใช้เป็นอาหารเสริมได้ทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำ

อาหารหมักชีวภาพสำหรับสัตว์ (DS1) เป็นผลงานวิจัยร่วมระหว่าง ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และ บริษัท ไมโครอินโนเวต จำกัด และ มจช. ผู้ประกอบการท่านใดสนใจรับถ่ายทอดเทคโนโลยี ติดต่อ call center สวทช. 0 2564 8000 หรือ ติดต่อไปยัง บริษัท ไมโครอินโนเวต จำกัด 125/1 หมู่ 8 ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทรศัพท 08 7156 8855

————————————————————————————-

รายการอ้างอิง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. เทคโนฯ ทำเงิน ตอน อาหารหมักชีวภาพสำหรับสัตว์. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.youtube.com/watch?v=B7oIhtHe8AA&feature=player_detailpage

 

Share
ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม
Aug 24th, 2012 by Valaiporn Changkid 144 views

ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม สูตรใหม่ จาก สวทช. เป็นผลงานการวิจัยที่นักวิจัยไทยได้พัฒนาขึ้นจากไรโซเบียมซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ปมรากถั่วเหลืองที่สามารถเปลี่ยนไนโตรเจนจากอากาศให้เป็นแอมโมเนีย ที่ถั่วเหลืองสามารถนำไปใช้แทนปุ๋ยยูเรียได้เหมาะกับการปลูกถั่วเหลืองเป็นพืชเศรษฐกิจ ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมี ลดต้นทุนการผลิต และยังช่วยบำรุงดินเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนได้ด้วย (พัฒนาโดย บริษัท วี ไบโอเทค จำกัด และได้รับการสนับสนกนจาก ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สวทช.)

หากผู้ประกอบการท่านใดสนใจนำผลงานวิจัยไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center 0 2564 8000

รายการอ้างอิง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. นวัตกรรมดี ชี้ทางรวย. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.youtube.com/watch?v=uuUFKt2WFd8&feature=player_detailpage

Share
จากราแมลงสู่ผลิตภัณฑ์ต้านไวรัส
Jun 29th, 2012 by pensiri 109 views

ภาพแสดงราแมลง ที่เชื้อราเข้าไปก่อโรคในตัวแมลง

นักวิจัยไบโอเทคศึกษาราแมลงพบสารต้านไวรัส ส่งมอบสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์สู่สารเคมีสำหรับงานทดลองวิทยาศาสตร์

จากความเชี่ยวชาญในการรวบรวมสายพันธุ์และศึกษาการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์โดยนักวิจัยไบโอเทค พัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ “สารแอสโคคลอริน (Ascochlorin)” ซึ่งเป็นสารเคมีที่มีความสำคัญต่องานวิจัยในห้องปฏิบัติการ ปัจจุบันได้รับการต่อยอดเชิงพานิชย์ ผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัทผู้ผลิตวัสดุสารเคมีสำหรับงานทดลองวิทยาศาตร์ชั้นนำ “บริษัทซิกมา-อัลดริช”
Read the rest of this entry »

Share
ทางเลือกใหม่…เชื้อเพลิงจากสาหร่ายทะเล
Jun 21st, 2012 by wanutwira 231 views

นักวิทยาศาสตร์ประสบความสำเร็จในการตัดต่อพันธุกรรมของจุลินทรีย์ให้ช่วยแปลงสาหร่ายทะเลสีน้ำตาลเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพแล้ว ทีมวิจัยนำโดย ดร.ยาซูโอะ โยชิคูนิ แห่งห้องวิจัยชีวสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยซีแอทเทิล มองว่า ฟาร์มใต้น้ำขนาดใหญ่น่าจะเป็นแหล่งของพลังงานหมุนเวียนได้เช่นกัน

Read the rest of this entry »

Share
ภูมิอากาศของโลกในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร…ดินตอบได้
Jun 18th, 2012 by wanutwira 86 views

หากพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแล้ว คงหนีไม่พ้นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงจากสภาพภูมิอากาศทั่วไป เช่น ลม พายุ  ฝน คลื่นความร้อน เป็นต้น แต่วันนี้มีงานวิจัยชิ้นใหม่จากนักวิจัยจากทั้ง Brigham Young University (BYU) , Duke University และกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ พบว่าดินนั้นมีบทบาทสำคัญในการควบคุมอนาคตของโลกในด้านภูมิอากาศ ไม่เพียงแค่ลม พายุ ฝน คลื่นความร้อนตามที่เข้าใจอีกแล้ว

Read the rest of this entry »

Share
รู้หรือไม่…แสงไฟถนนรบกวนระบบนิเวศของแมลง
Jun 1st, 2012 by wanutwira 105 views

นักวิจัยพบว่า แสงไฟตามถนนนั้นมีผลกระทบอย่างมากต่อตัวเลขของจำนวนประชากรและจำนวนสปีชีส์ที่พบ จากการวิจัยดังกล่าวมักพบแมลงปีกแข็ง และสัตว์เปลือกแข็งเป็นจำนวนมากในที่ที่แสงไฟถนนเยอะ ขณะที่บริเวณที่ไม่ได้อยู่ใกล้แสงไฟถนนกลับไม่มีแมลงจำพวกนี้ นอกจากนี้สัตว์ที่อยู่ใกล้กับแสงไฟจะเป็นสัตว์จำพวกกินสัตว์อื่นเป็นอาหาร หรือไม่ก็กินซากสัตว์เป็นอาหาร

ผลการวิจัยนี้ชี้ว่า ความเปลี่ยนแปลงนี้แม้จะเล็กน้อย แต่ก็สามารถเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อาหารได้ ทำให้สัตว์บางสปีชีส์ดีขึ้น แต่บางสปีชีส์ก็แย่ลงได้ กล่าวคือแสงไฟตามถนนเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในระดับสูงในทางชีววิทยามากกว่าที่เราเคยรับรู้ ทำให้เป็นไปได้ที่ว่า แสงไฟอาจจะเปลี่ยนโครงสร้างหรือความเป็นไปของระบบนิเวศเลยก็ได้

งานวิจัยชิ้นนี้ยังระบุว่า พวกเขาเกรงว่าไฟตามถนนรุ่นต่อๆไปนั้นที่ใช้แสงเมทัลฮาไลด์ หรือ LED จะเป็นอันตรายในทางชีวภาพ เพราะเทคโนโลยีให้แสงสว่างเหล่านี้จะให้แสงในช่วงความยาวคลื่นที่กว้างกว่า ซึ่งอวัยวะบางอย่างก็ไวต่อบางช่วงคลื่นที่แสงเหล่านี้ปล่อยออกมา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก :

http://www.vcharkarn.com/vnews/154353

http://www.abc.net.au/science/articles/2012/05/23/3509209.htm

Share
การประเมินผลกระทบของการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขง : การสร้างเขื่อนบนแม่น้ำสาขาส่งผลเสียต่อปลามากกว่าการสร้างเขื่อนบนแม่น้ำโขง
Apr 27th, 2012 by wanutwira 270 views

Damsกลุ่มนักวิจัยกล่าวว่า เขื่อนที่สร้างขี้นบนแม่น้ำสาขาต่างๆ ของแม่น้ำโขงนั้น ยังไม่ได้รับการพิจารณา และศึกษาถึงผลที่จะตามมาอย่างละเอียดเทียบเท่ากับการสร้างเขื่อนบนแม่น้ำโขง ซึ่ง Guy Ziv นักวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมพบว่า การสร้างเขื่อนตอนบนของแม่น้ำจะส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพของสายพันธุ์ปลา และผลผลิตที่ได้จากปลา แต่ใกรณีที่สร้างเขื่อนที่ต่างกันก็มีความคุ้มค่าต่อการแลกเปลี่ยน (trade-off) ที่แตกต่างกันระหว่างปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ ต่อการสูญเสียดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม Ziv ยังกล่าวเน้นว่า การศึกษานี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น ควรต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงผลกระทบอีกหลายด้านที่มีความเป็นไปได้ต่อไป

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nstda.or.th/nstda-knowledge/8242-science-and-technology-news

Share
ผู้บริหารพบนักวิจัย : ผลงาน “เครื่องตรวจเบาหวานจากลมหายใจ” โดยนักวิจัยจากหน่วยวิจัยเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ ไบโอเทค
Apr 19th, 2012 by satapon 566 views

ดร.สรวง สมานหมู่ นักวิจัยจากหน่วยวิจัยเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ ไบโอเทค ผู้คิดค้นนวัตกรรมการพัฒนา “เครื่องตรวจวัดเบาหวานจากลมหายใจ” และได้รับรางวัลชนะเลิศ True Innovation Awards 2011 (Idea Seed) เมื่อเร็วๆ นี้

เครื่องตรวจเบาหวานจากลมหายใจ

ผลงานวิจัย
เครื่องตรวจเบาหวานจากลมหายใจ

ประเทศไทยต้องสูญเสียเม็ดเงินมหาศาลเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานที่มีอยู่ประมาณ 3 ล้านคน สูงถึง 100,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งหนึ่งในวิธีการรักษาเบาหวานที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด วิธีการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด สามารถทำได้โดยการตรวจปัสสาวะหรือการเจาะเลือดที่ปลายนิ้ว ซึ่งเป็นวิธีการที่ยุ่งยากใช้อุปกรณ์เยอะ ผู้ป่วยต้องเจ็บตัวและค่าตรวจที่มีราคาแพง Read the rest of this entry »

Share
เทคนิคการตรวจไวรัสก่อโรคในกุ้งตัวใหม่ IMNV (Infectious Myonecrosis Virus)
Apr 3rd, 2012 by pensiri 130 views

เทคนิคการตรวจนี้เป็นประโยชน์สำหรับเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายของโรคในบ่อเลี้ยง ช่วยลดระยะเวลาในการดำเนินงานและอัตรากรสูญเสียในเชิงอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างมาก เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายการตรวจต่อตวอย่างที่ถูกกว่า

IMNV (Infectious Myonecrosis Virus) เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสอีกโรคหนึ่งที่มีการกล่าวขวัญกันในหมู่ผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้ง เนื่องด้วยพบว่ามีการระบาดเกิดขึ้นในบางประเทศแล้ว โรคนี้พบตรั้งแรกที่บราซิลในปี พ.ศ. 2545 ซึ่งครั้งนั้นทำให้กุ้งขาวที่เลี้ยงมีอัตราตายสูงถึงประมาณ 60-85% คิดเป็นผลผลิตที่สูญเสียไปประมาณ 20,000 ตัน จากนั้นพบมีการระบาดไปที่อินโดนีเซีย ในปี พ.ศ. 2549 ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายไม่น้อยเช่นกัน

สำหรับประเทศไทย มีรายงานอย่างไม่เป็นทางการพบการระบาดของโรค IMNV ที่จังหวัดจันทบุรี ระยอง สตูล และสงขลา

อาการของโรคที่สังเกตได้ชัดคือ กล้ามเนื้อกุ้งจะขาวขุ่นและตาย หรืออาจพบลักษณะส่วนหางของกุ้งตาย (อัมพาต) หรืออาจมีอาการกล้ามเนื้อเป็นสีแดงเหมือนกุ้งต้มสุกแล้ว ทั้งยังสามารถเกิดได้กับกุ้งทุขนาด ตั้งแต่ในโรงเพาะฟัก และบ่อเลี้ยง

จุดเด่นเทคโนโลยี

  • เทคโนโลยีการตรวจไวรัส IMNV ด้วยเทคนิค LAMP ที่มีความสะดวก รวดเร้ว แม่นยำ เทียบเท่าเทคนิค NESTED PCR มากกว่า PCR 100-1000 เท่า)
  • เครื่องมือตรวจวัดที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่า แต่ใช้เวลาสั้นกว่าการตรวจสอบผลผลิตด้วยิวธี run gel eletrophoresis

รายการอ้างอิง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปี 2549-2554. ปทุมธานี : สำนักงานฯ, 2554.

Share
ชุดทดสอบไวรัสกุ้ง (WSSV) แบบ LAMP-LFD
Apr 1st, 2012 by pensiri 100 views

เป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการตรวจประเมินในภาคสนามได้ อีกทั้งมีราคาถูกกว่าเทคนิคเดิมที่ใช้กันในปัจจุบัน

โรคติดเชื้อไวรัสชนิดต่างๆ เป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากในอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งขาวในประเทศไทย เนื่องจากปัญหาการระบาดของโรคไวรัสในกุ้งขาวที่ใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ ซึ่งจะส่งผลต่อการติดเชื้อในลูกกุ้ง ดังนั้น การคัดเลือกลูกกุ้งที่มีคุณภาพปลอดเชื้อไวรัสจึงมีความจำเป็น โรคติดเชื้อไวรัสที่สำคัญ ได้แก่ โรคตัวแดงดวงขาว (White Spot Syndrome Virus, WSSV) โรคทอร่า (Taura Syndrome Virus, TSV) เป็นต้น

จุดเด่นเทคโนโลยี

  • ลดเวลาในการตรวจและประหยัดต้นทุนในการตรวจโดยไม่ต้องใช้เครื่อง PCR และมีความไว (sensitivity) ที่เทียบเท่ากับเทคนิค PCR หรือมากกว่า

รายการอ้างอิง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปี 2549-2554. ปทุมธานี : สำนักงานฯ, 2554.

Share
วัสดุชีวภาพ เพื่อทดสอบการตั้งท้องของแม่โค (โมโนโคลนัลแอนติบอดี ที่จำเพาะต่อ Progesterone)
Apr 1st, 2012 by pensiri 129 views

การตรวจวัดระดับฮอร์โมนนี้จะใช้ยืนยันการเป็นสัดของแม่โคในวันผสมเทียม

โปรเจสเตอโรนสเตียรอยด์ฮอร์โมนที่พบบนรังไข่ ทำหน้าที่หลักคือการเตรียมความพร้อมของมดลูกเพื่อการฝังตัวของตัวอ่อนและคงสภาพการตั้งท้องเอาไว้ พบได้ทั้งในเลือดและน้ำนมของสัตว์โตเต็มวัยที่มีวงรอบการเป็นสัดปกติ

จุดเด่นเทคโนโลยี

  • สามารถลดความผิดพลาดและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมทั้งใช้ในการตรวจการตั้งท้องของแม่โคหลังการผสมเทียม คือถ้าแม่โคมีระดับความเข้มข้นของฮอร์โมนนี้ต่ำหลังการผสมเทียมไปแล้ว 19-24 วัน แสดงว่าแม่โคไม่ได้ท้องจากการผสมเทียมนั้น และกำลังจะกลับมาเป็นสัดอีกครั้ง

รายการอ้างอิง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปี 2549-2554. ปทุมธานี : สำนักงานฯ, 2554.

Share
สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมและความปลอดภัยทางชีวภาพ
Apr 27th, 2011 by tipparat 111 views

ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมหรือจีเอ็มโอให้มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ เช่น ต้านทานต่อแมลงศัตรูพืช ทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม กันมากขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และการแพทย์ แต่ในขณะเดียวกันเกิดคำถามถึงความปลอดภัยของการใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมต่อสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และสุขอนามัยของประชาชน ดังนั้นจึงมีกฎหมายและคณะทำงานทางด้านความปลอดภัยทางชีวภาพมากำกับดูแลตั้งแต่การทดลองในห้องปฏิบัติการจนถึงการทดสอบในภาคสนาม

Read the rest of this entry »

Share
การควบคุมโรคพืชด้วยวิธีชีวภาพ
Feb 8th, 2011 by tipparat 89 views

การควบคุมโรคพืชมีอยู่หลายวิธี แต่วิธีที่เกษตรกรชอบใช้คือ การใช้สารเคมี ซึ่งเป็นวิธีที่มีข้อเสียหลายอย่างคือ สารเคมีที่ใช้อาจเป็นอันตรายต่อเกษตรกรและผู้บริโภค รวมถึงยังอาจเป็นอันตรายต่อแมลงและจุลินทรีย์ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ นอกจากนี้สารเคมียังสามารถสะสมก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในปัจจุบันจึงหันมาใช้การควบคุมโรคพืชด้วยวิธีชีวภาพ ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่เป็นอันตรายต่อเกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa