»
S
I
D
E
B
A
R
«
QIBook2012
May 16th, 2012 by jutaphet 311 views
หนังสือ ” พัฒนาการสารสนเทศเชิงควอนตัม (Development of Quantum Information)”
                                                    download :http://www.e-books.in.th/oqc-nectec

        หนังสือฉบับนี้ จัดอยู่ในขั้นแรกของชุดหนังสือสารสนเทศเชิงควอนตัมสี่ระดับขั้นที่จัดทำเพื่อเผยแพร่และกระตุ้นการ ตอบรับต่อความก้าวหน้าของศาสตร์ฟิสิกส์แขนงใหม่นี้ อันประกอบด้วยบทสรุปงานวิจัย และรายงานการสำรวจสำหรับผู้สนใจงานวิจัยเชิงลึกในขั้นแรก ระดับที่สองคือหนังสือแบบเรียนเชิงเทคนิคสำหรับการศึกษา ขั้นที่สามคือหนังสือบทความทางวิทยาศาสตร์ อภิธานศัพท์ สำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อพัฒนาความรู้เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสุดท้ายคือหนังสือบทวิจารณ์ การกำหนดแผนที่นำทางและวางยุทธศาสตร์งานวิจัยทางด้านสารสนเทศเชิงควอนตัมสำหรับผู้บริหาร ผู้กำหนดนโยบายหรือสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อวิเคราะห์แนวทางการวิจัยที่เหมาะสมต่อไป

คำถามท้ายบทที่ 1 (Questions and Answers) และอภิปราย (Discussions)

URL:http://www.stks.or.th/blog/?p=14164

คำถามท้ายบทที่ 2 (Questions and Answers) และอภิปราย (Discussions)

URL:  http://www.stks.or.th/blog/?p=14166

คำถามท้ายบทที่ 3 (Questions and Answers) และอภิปราย (Discussions)

URL:  http://www.stks.or.th/blog/?p=14168

คำถามท้ายบทที่ 4 (Questions and Answers) และอภิปราย (Discussions)

URL:  http://www.stks.or.th/blog/?p=14170

คำถามท้ายบทที่ 5 (Questions and Answers) และอภิปราย (Discussions)

URL:  http://www.stks.or.th/blog/?p=14172

คำถามท้ายบทที่ 6 (Questions and Answers) และอภิปราย (Discussions)

URL: http://www.stks.or.th/blog/?p=14174

 

ติดตามความก้าวหน้าของวิทยาการสารสนเทศเชิงควอนตัมได้ที่ URL:http://www.stks.or.th/blog/?p=17895

Share
เรียนรู้การพัฒนาเว็บด้วย Joomla ด้วย STKS
Apr 4th, 2010 by Courseware2u 241 views

STKS ได้จัดเนื้อหาบทเรียนออนไลน์เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย CMS เด่นอย่าง Joomla ไว้ที่ http://stks.or.th/wiki โดยท่านที่สนใจสามารถเข้าชมและศึกษาได้ตามเหมาะสม นับเป็นบทเรียนออนไลน์ที่ STKS บริการสำหรับทุกท่านบทเรียนหนึ่งครับ

Share
สร้างบทเรียนง่ายๆ ด้วย Udutu
Sep 26th, 2009 by Courseware2u 369 views

เว็บไซต์ udutu นวัตกรรมอีกชิ้นที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาระบบ e-Learning ที่ควรศึกษาฟังก์ชันเด่นๆ จากทุกเครื่องมือก่อนดำเนินการพัฒนา Udotu นับเป็นเครื่องมือพัฒนาบทเรียนออนไลน์ที่มากด้วยความสามารถ รองรับการทำงาน SCORM 2004 และ SCORM 1.2 มีแม่แบบหน้าบทเรียนให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ทำงานออนไลน์กับสื่อมัลติมีเดีย นำเข้าไฟล์ PowerPoint ประกอบบทเรียนได้ทัน เลือกรูปแบบบทเรียนได้ทั้งแบบ Linear และ Braching รวมทั้งการทำแบบทดสอบระหว่างเรียน

ลองสมัครสมาชิกเพื่อทดสอบระบบได้ที่เว็บไซต์ udutu หรือดูตัวอย่างบทเรียน เพื่อศึกษาความสามารถดูสิครับ

Share
เรียนรู้สู่โลกกว้างผ่าน Kid’s National Geographic
May 31st, 2009 by Courseware2u 467 views

สาระความรู้จาก National Geogrphics นับเป็นสาระความรู้ที่ได้รับความนิยมสูงมากช่องทางหนึ่งทั้งผ่านเว็บไซต์ โทรทัศน์ และสื่อต่างๆ สำหรับเด็ก และเยาวชนทุกใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือหลักของการเรียนรู้ อย่าพลาดเว็บไซต์ http://kids.nationalgeographic.com/ เสียละ เพราะเป็นเว็บหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และต่อการเรียนรู้ของตนได้อย่างเต็มเปี่ยม

http://kids.nationalgeographic.com/

Share
“อัตลักษณ์” & “เอกลักษณ์”
Mar 29th, 2009 by Thawatchai 2,721 views

เจอคำว่า “อัตลักษณ์” บ่อยเข้า ก็งงๆ ถามใครก็ไม่กระจ่าง
พออ่านจากเนื้อความ ก็เหมือนกับคำว่า “เอกลักษณ์” ที่คุ้นเคย
ไปเที่ยวค้นหามานิดๆ หน่อยๆ พอได้ความ มาเล่าสู่กันฟังครับ….
ตอนแรกนึกว่า “อัตลักษณ์” เป็นคำใหม่ ปรากฏว่ามีบัญญัติมาช้านาน พอๆ กับ “เอกลักษณ์” กระมัง จากพจนานุกรมศัพท์บัญญัติ อังกฤษ-ไทย ไทยอังกฤษ ของราชบัณฑิตยสถาน (พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2530) สรุปได้ว่า
อัตลักษณ์ บัญญัติขึ้นเพื่อแปลความหมาย character (แปลว่า “ลักษณภาพ” ได้ด้วย)
เอกลักษณ์ บัญญัติขึ้นเพื่อแปลความหมาย identity
(ในพจนานุกรม ไม่มีการอธิบายความหมาย)

แต่การอธิบายความหมายในที่ต่างๆ (ดูข้างล่าง) และการใช้งานในภาษาไทยในปัจจุบัน ดูจะสับสน ไม่ชัดเจน และใช้แทนกัน แถมในเว็บของราชบัณฑิตยสถานก็แย้งกับพจนานุกรมที่ยกมาข้างต้นนี้ด้วย
สรุปว่า ยังไม่สรุป ;) ใครใคร่ใช้คำไหนใช้ ใครไม่ใคร่ใช้คำไหน ก็ไม่ต้องใช้…
ดูเพิ่ม
http://www.nationejobs.com/citylife/content.php?ContentID=1451 (คม-ชัด-ลึก City Life)
http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=1583 (ราชบัณฑิตยสถาน)

Share
นิรุกติศาสตร์ และ ศัพทมูลวิทยา
Mar 12th, 2009 by Thawatchai 1,548 views

เมื่อพูดถึงประวัติที่มาของคำศัพท์ เรามักจะคิดถึงคำว่า “นิรุกติศาสตร์” ความจริงแล้ว คำว่า “นิรุกติศาสตร์” เป็นการบัญญัติศัพท์ จากคำว่า “philology “ (ไม่ใช่ philosophy นะ) ในภาษาอังกฤษมาอีกทีหนึ่ง

“นิรุกติศาสตร์” เป็นการเรียนรู้ถึงภูมิหลัง ประวัติและพัฒนาการของภาษา ปัจจุบันมีการใช้คำนี้น้อยลง โดยมีนัย (นัย-ยะ) แคบ หมายถึง “ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ” และนัยกว้าง หมายถึง “การศึกษาประวัติ ไวยากรณ์ และธรรมเนียมการใช้ภาษา

ส่วนคำว่า “ศัพทมูลวิทยา” เราคุ้นหูน้อยกว่า แต่ควรจะใช้งานมากกว่า เป็นศัพท์บัญญัติที่ใหม่กว่ามาก จากภาษาอังกฤษ “etymology” หมายถึง การศึกษาประวัติที่มาของคำ พัฒนาการ การยืมคำ การเปลี่ยนแปลงความหมาย ฯลฯ

Share
ภาษาน่าฉงน
Mar 5th, 2009 by Thawatchai 692 views

การเขียนภาษาไทยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทำได้ง่าย รวดเร็ว แต่ขาดการกลั่นกรอง จึงพบการใช้ภาษาแปลกๆ สะกดแปลกๆ ผันวรรณยุกต์แปลกๆ

ฉะนั้น ลองทดลองดูว่า คำศัพท์ สำนวนไทยต่อนี้ไป เราจำได้มากแค่ไหน (ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก)

1.ข้อใดเป็นพืช

 1. กีบแรด
 2. เท้าช้าง
 3. หางกระเบน
 4. หางกระรอก

2.มากขี้ควายหลายขี้ช้าง หมายถึง

 1. สกปรกมาก
 2. ไร้ประโยชน์
 3. การติฉินนินทา
 4. อุดมสมบูรณ์

3.ข้อใดหมายถึงช้าง

 1. มาตงค์
 2. กรี
 3. วาสุกรี
 4. หัตถี

4. จงต่อสำนวน “ผีบ้านไม่ดี….”

 1. ผีป่าก็ร้าย
 2. ผีป่าก็พลอย
 3. ผีซ้ำด้ำพลอย
 4. โทษผีโทษเปรต

5. จงต่อสำนวน “…………. ท้ายมังกร”

 1. หัวมงกุฏ
 2. หัวมังกุฏ
 3. หัวมันกุด
 4. หัวมังกุ

6.ข้อใดสะกดถูก

 1. เล่ห์
 2. โล่ห์
 3. เท่ห์
 4. สเน่ห์

7.มดยอบ อ่านว่า

 1. มะดะ-ยอบ
 2. มด-ยะ-อบ
 3. มด-ยอบ
 4. มอ-ดะ-ยอบ

8.ข้อใดสะกดถูก

 1. งูสวัสดิ์
 2. งูสวัด
 3. งูสะหวัด
 4. งูสวัติ

9. เขายอมรับโดย…

 1. สดุดี
 2. ดุษฎี
 3. ดุษณี
 4. ดุษณีย์

10. ข้อใดสะกดผิด

 1. กระพริบ
 2. กระทัดรัด
 3. กะทันหัน
 4. กระโหลก

Read the rest of this entry »

Share
e-Learning อย่างง่าย ฟรีด้วย Moodle
Mar 4th, 2009 by Courseware2u 575 views

สำหรับหน่วยงานหรือท่านที่สนใจพัฒนาระบบ e-Learning อย่ามัวเสียเวลากับการว่าจ้างด้วยงบมากๆ หรือราคาแพงเลยครับ Moodle ซอฟต์แวร์ัดร์จัดการ e-Learning ที่มากด้วยประสิทธิภาพแต่ฟรี และเปิดเผยรหัสโปรแกรมเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเยอะครับ

Share
การเตรียมภาพดิจิทัลเพื่อใช้งาน
Feb 22nd, 2009 by Courseware2u 438 views

การนำเสนอรูปภาพเพื่อประกอบการนำเสนอในลักษณะต่างๆ โดยภาพที่ได้มานั้น มีทั้งจากภาพที่ถ่ายด้วยกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล (Digital Camera) ภาพจากเครื่องกราดภาพ (Scanner) ซึ่งมีความแตกต่างทั้งในด้านความละเอียด (Resolution) ขนาดภาพ (Image Size) และแนวของภาพ (Orientation) เมื่อมีการนำภาพไปใช้ในลักษณะต่างๆ จึงควรมีการเตรียมภาพให้เหมาะสมกับรูปแบบการนำเสนอ เพื่อให้การแสดงผลสามารถแสดงได้รวดเร็ว การเก็บบันทึกประหยัดพื้นที่ของสื่อบันทึก ลองศึกษาจากบทความนี้ได้ครับ

Share
Moodle และ LearnSquare เลือกอะไรดี?
Feb 4th, 2009 by Courseware2u 1,209 views

คำถามที่มักได้รับอีกคำถามคือ เราควรเลือกใช้ Moodle หรือ LearnSquare ในการพัฒนา e-Learning ซึ่งตอบได้ยากอีกคำถามหนึ่งเหมือนกัน อย่างแรกอยากให้ถาัมกลับตนเองไปว่า e-Learning ของเรา ต้องการฟังก์ชันอะไรบ้าง โดยจดรายการแต่ละรายการ แล้วนำมาเปรียบเทียบกับความสามารถของ Moodle และ LearnSquare ว่าโปรแกรมใดรองรับกับความต้องการของเรามากที่สุด น่าจะเป็นคำตอบและวิธีที่เหมาะสมที่สุด

Read the rest of this entry »

Share
OSS ที่ใช้ในห้องสมุด
Dec 21st, 2008 by supaporn 1,244 views

โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ที่มีประโยชน์สำหรับการใช้งานในห้องสมุด มีหลายโปรแกรมด้วยกัน แบ่งเป็น

Library management system ก็จะมี Koha, PMP, PhpMyLibrary, OpenBiblio

Digital Library Software เช่น Greenstone

Content management system ได้แก่ Membo, eZ publish,  Phone

Courseware tools เช่น Moodle, Spaghettilearning, Claroline

Online journal publishing software: Open Journal System

Institutional archiving software คือ Eprints และ DSpace

Share
STKS Wiki
Sep 22nd, 2008 by Courseware2u 615 views

STKS ขอนำเสนอสาระความรู้หลากหลายในรูปแบบ Wiki เชิญทุกท่านติดตามได้ที่ http://stks.or.th/wiki

Share
อบรมการพัฒนา Multimedia e-Book สำหรับคนหูหนวก
Sep 10th, 2008 by Courseware2u 1,051 views

ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยา่มบรมราชกุมารี  โดยการดำเนินงานของสถาบันวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เนื้อหาเป็นการอบรมครูที่สอนโรงเรียนโสตศึกษา่จำนวน 3 แห่งได้แก่ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก ให้มีความรู้ในการพัฒนา Multimedia e-Book ประกอบการเรียนการสอนของนักเรียนหูหนวก โดยใช้โปรแกรม FlipAlbum Vista Pro โปรแกรมสร้าง 3D-Flip e-Book รุ่นล่าสุด Read the rest of this entry »

Share
สื่อสำหรับคนหูหนวก
Sep 9th, 2008 by Courseware2u 1,258 views

การพัฒนาเว็บไซต์ที่สะดวกในการเข้าถึง (Web Accessibility) และสื่อต่างๆ สำหรับคนหูหนวก จำเป็นต้องคำนึงถึงลักษณะการรับรู้ และการเรียนรู้ของคนหูหนวกเป็นสำคัญ โดยปกติคนหูหนวกจะมีสภาวะการอ่านเข้าใจต่ำกว่าคนปกติในระดับเดียวกัน คือ อ่านหนังสือไม่แตก ไม่เข้าใจความหมายของคำเฉพาะหลายๆ คำในประโยค ดังนั้นการสื่อสารหลักของคนหูหนวกคือภาษามือซึ่งประกอบด้วยท่ามือและการสะกดนิ้วมือ ดังนั้นการพัฒนาสื่อสำหรับคนหูหนวกควร

 • สรุปเนื้อหาสาระสำคัญจากสื่อ และ ใช้ข้อความที่เข้าใจง่าย สั้นๆ
 • คำเฉพาะ ควรมีการอธิบายความหมายแยกเป็นตอนๆ โดยอาจจะต้องใช้วิธีการอธิบายแบบอุปมาอุปนัยประกอบในบางคำ
 • ข้อความที่ใช้ ไม่ควรใส่ Effect ลูกเล่นและสีสันมากเกินไป เพราะคนหูหนวกจะมีความไวในการรับรู้สีและแสงที่เร็วมาก และมีผลต่อสายตาของคนหูหนวก (หูหนวก แต่สายตาไวมาก)
 • ไม่ควรใส่เสียงประกอบ ไม่ว่าจะเสียงใด เพราะคนหูหนวกบางกลุ่มจะเป็นกลุ่มหูตึง ซึ่งเสียงประกอบอาจจะไปรบกวนการรับรู้ได้ (ฟังไม่รู้เรื่องแต่รู้ว่ามีเสียงมากวน)
 • หากสามารถบันทึกท่าภาษามือ หรือใช้การสะกดนิ้วมือประำกอบได้บ้างก็จะดีมาก

ดังนั้นการพัฒนาเว็บไซต์ เนื้อหา หรือสื่อใดๆ ให้คนพิการ ควรจะต้องแยกให้ชัดเจน ไม่ได้หมายความว่าเว็บไซต์ที่ผ่าน WAI Validator จะสนับสนุนการเข้าถึงหรือเรียนรู้ของคนพิการทุกกลุ่ม

Share
ภาษาไทยกับ FireFox
Jul 5th, 2008 by Courseware2u 571 views

ท่านที่ติดตั้ง FireFox แล้ว อย่าืลืมไปดาวน์โหลด Thai Word Separator ด้วยคำสั่ง Tools, Add-ons ของ FireFox ด้วยน่ะครับ เพื่อให้สามารถแสดงผลภาษาไทยได้ถูกต้อง

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa