»
S
I
D
E
B
A
R
«
การจัดการความรู้ กรณีศึกษา บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
Dec 17th, 2010 by satapon 1,705 views

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ STKS จัดกิจกรรม STKS Talk ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุม ๑๑๓ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานกลาง สวทช. เป็นรูปแบบการบรรยาย ในหัวข้อ “การจัดการความรู้ของ บริษัท ที.โอ.ที” โดยได้รับเกียรติจาก นายยงยศ โกยกุล ผู้จัดการส่วนพัฒนาองค์ความรู้และสนับสนุนการเรียนรู้ สถาบันวิชาการ ที.โอ.ที. บริษัท ที.โอ.ที จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๗ โดยแปลงสภาพมาจาก องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรที่ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลากว่า ๕๖ ปีและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่า ทีโอที มีพัฒนาการและรูปแบบการจัดการความรู้อย่างไร? วิทยากรเริ่มด้วยการนำเสนอ  TOT KM Roadmap ก้าวแรกของการจัดการความรู้ของทีโอทีเริ่มต้นเมื่อปลายปี ๒๕๔๖
Read the rest of this entry »

Share
Smart Change
Nov 11th, 2010 by suthiwan 156 views

งานสัมมนา “FTPI 15th  Anniversary Productivity Conference:Productive Work in the Creative Economy  เพิ่มผลิตภาพด้วยความคิดสร้างสรรค์ ” จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ วัีนที่  3-5  พฤศจิกายน 2553  โรงแรม มิราเคิลแกรนด์  หลักสี่ กรุงเทพฯ  การจัดงานดังกล่าวมุ่งหวังให้องค์กรยกระดับการบริหารงานให้สามารถก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง  สร้างสรรค์แนวคิดใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม กระตุ้นและจูงใจ เปิดโอกาสให้พนักงานให้กล้าคิด กล้าฝัน และกล้าที่จะทำในสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิม จนเกิดเป็นวัฒนธรรม ย่อมสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และก้าวขึ้นเป็นผู้นำตลาดในที่สุด
องค์ประกอบที่จะทำให้องค์กร เปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพื่อเพิ่มผลิตภาพอย่างชาญฉลาด ใช้วิธีการที่เรียกว่า Smart Change : Productivity Enrichment for Workforce  ซึ่งประกอบไปด้วย

Read the rest of this entry »

Share
What makes P&G the no.1 consumer products company in the world?
Apr 23rd, 2010 by titima 1,903 views

เจาะลึกเคล็ดลับที่ทำให้บริษัท P&G ครองอันดับ 1 เจ้าของกิจการ consumer products รวมถึงการก้าวขึ้นสู่อันดับที่ 2 ของ “Top Companies for Leaders” จากการสำรวจของนิตยสาร Fortune
Read the rest of this entry »

Share
Brand legal management กรณีศึกษาบริษัท Kao
Nov 4th, 2009 by titima 1,288 views

กรณีศึกษาการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท Kao เจ้าของกิจการยักษ์ใหญ่สัญชาติญี่ปุ่น ที่มีอายุกว่า 120 ปี และมียอดขายทั่วโลกทั้งในเอเชีย อเมริกา และยุโรป รวมกว่า 1,276,300 ล้านเยน (ข้อมูลปี 2008) เค้ามีวิธีการอย่างไร?

Read the rest of this entry »

Share
Slideshare เครื่องมือที่คุณควรศึกษาและนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
Sep 13th, 2009 by Courseware2u 537 views

เว็บไซต์ slideshare.net เป็นอีกหนึ่งเว็บในกลุ่ม Social Networking ที่รองรับการทำคลังเอกสารส่วนตัว และคลังเอกสารสาธารณะได้เป็นอย่างดี ท่านที่มีเอกสาร word, presentation และต้องการเผยแพร่ออกสู่อินเทอร์เน็ตเพื่อบริการความรู้ออนไลน์ ลองใช้บริการ Slideshare ดูสิครับ เอกสารที่เผยแพร่นี้จะถูกแปลงเป็น Flash Presentation และนำไปใช้งานต่อได้ง่าย ไม่ต้องมาเสียเวลากับการคลิกดาวน์โหลดและเปิด หรือปัญหาเกี่ยวกับ Version ของโปรแกรมที่ใช้เปิดไม่ตรงกับโปรแกรมที่ใช้สร้างผลงาน นอกจากนี้ยังมีคำสั่งเพื่อช่วยนำเสนอผ่านเว็บต่างๆ ได้ง่าย ผสานกับ Facebook, LinkedIn, WordPress ได้ทันที

อย่างไรก็ตามก็ขอให้มั่นใจว่าเอกสารที่นำเข้า Slideshare เป็นเอกสารที่เหมาะสมทั้งที่จะเผยแพร่ได้นะครับ หรือหากท่านต้องการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงก็ไปเลือกระบุเงื่อนไข Privacy กำกับเอกสารแต่ละชิ้นได้อิสระ รวมทั้งกำหนดสิทธิ์ดาวน์โหลดเอกสารต้นฉบับได้เช่นกัน

เครื่องมือชิ้นนี้น่าจะนำไปประยุกต์ใช้ทั้งส่วนตัว การเรียนการสอน และหน่วยงานได้นะครับ ลองดูสิครับ

Share
การเปลี่ยนแปลงบทบาท : กรณีศึกษาห้องสมุดมหาวิทยาลัยฮ่องกง
Sep 10th, 2009 by titima 766 views

“การเปลี่ยนแปลง” คือ? ความท้าทาย หรือ ความหวาดกลัว วิถีใหม่ที่ดีกว่า หรือ ความร้าวฉาน การลดค่าใช้จ่าย หรือ การสิ้นเปลือง เรียนรู้หลักพื้นฐานการจัดการการเปลี่ยนแปลง และกรณีศึกษาการจัดการการเปลี่ยนแปลงบทบาทของห้องสมุดและบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยฮ่องกง มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดอันดับที่ 1 ของภูมิภาคเอเชีย จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด 200 อันดับแรกของภูมิภาคเอเชียของ QS Asian Universities Ranking 2009 และ อันดับที่ 93 จาก Top 200 Colleges and Universities in the world/top200
Read the rest of this entry »

Share
3 องค์กรยักษ์ใหญ่กับวิธีบริหารจัดการนักวิจัยอย่างมืออาชีพ (ตอนจบ)
Sep 8th, 2009 by titima 425 views

จากตอนที่แล้วที่ได้เสนอถึงวิธีบริหารจัดการนักวิจัยของ NASA ซึ่งจะเหมือนหรือแตกต่างกับบริษัทเอกชนอย่าง IBM บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก และ Lucent-Bell Labs เจ้าของกิจการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงเทคโนโลยีโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่
Read the rest of this entry »

Share
3 องค์กรยักษ์ใหญ่ กับวิธีบริหารจัดการนักวิจัยอย่างมืออาชีพ
Sep 7th, 2009 by titima 603 views

สำหรับองค์กรที่ดำเนินงานด้าน R & D เพื่อสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วงชิงพื้นที่ทางการตลาด หรือมีตัวชี้วัดที่ต้องส่งมอบ เพื่อตอบโจทย์ แต่จะทำอย่างไรให้ทีมงานของเราที่มีนั้นเหนือไปอีกขั้น เพื่อผลลัพธ์ที่คุ้มค่า เรียนรู้วิธีบริหารจัดการนักวิจัยจาก 3 องค์กรอย่าง NASA IBM และ Lucent-Bell Labs
Read the rest of this entry »

Share
“Dialogue” สุนทรียแห่งการสนทนา ปัญญาที่ก่อเกิด
Aug 26th, 2009 by titima 1,511 views

นัดประชุม หารือ แต่ที่ประชุมไม่มีใครพูดหรือแสดงความคิดเห็น หรือที่ประชุมแย่งกันไม่พูดไม่มีใครฟังใคร ต้องการคุยเพื่อแตกยอดความคิดในงาน แต่กลายเป็นแตกคอ บรรยากาศตึงเครียด หมดเวลาแต่กลับไม่ได้อะไร คุณตกอยู่ในสถานการณ์นี้บ้างหรือไม่ แล้วเราจะจัดการ หรือรับมือกับมันอย่างไร เพื่อให้งานที่รออยู่ได้ผลสำเร็จ
Read the rest of this entry »

Share
เรียนรู้สู่โลกกว้างผ่าน Kid’s National Geographic
May 31st, 2009 by Courseware2u 467 views

สาระความรู้จาก National Geogrphics นับเป็นสาระความรู้ที่ได้รับความนิยมสูงมากช่องทางหนึ่งทั้งผ่านเว็บไซต์ โทรทัศน์ และสื่อต่างๆ สำหรับเด็ก และเยาวชนทุกใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือหลักของการเรียนรู้ อย่าพลาดเว็บไซต์ http://kids.nationalgeographic.com/ เสียละ เพราะเป็นเว็บหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และต่อการเรียนรู้ของตนได้อย่างเต็มเปี่ยม

http://kids.nationalgeographic.com/

Share
ลองแวะเว็บไซต์ KM
May 16th, 2009 by supaporn 729 views

ขอเสนอเว็บไซต์ทางด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ที่น่าสนใจค่ะ ลองเข้าไปเยี่ยมชมนะคะ Read the rest of this entry »

Share
สัมมนา STKS สัญจรร่วมกับภาควิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
Mar 6th, 2009 by Courseware2u 509 views

ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศษสตร์ หมาวิทยาลัยบูรพา จัดสัมมนา การพัฒนาห้องสมุดยุคใหม่ตามเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส  โดยมีผู้สนใจร่วมจำนวนมากกว่า 80 ท่าน ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างเครือข่ายความรู้สำหรับบรรณารักษ์ อาจารย์ และนักวิชาการ รวมทั้งผู้สนใจทุกท่าน

Share
แด่เมล็ดพันธุ์แห่งอนาคต
Mar 3rd, 2009 by Courseware2u 544 views

หนังสือรวบรวมข้อคิดด้านการพัฒนาอัจฉริยภาพ และการเรียนรู้ เหมาะสำหรับนักวิทยาศาสตร์ ครูอาจารย์ ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเยาวชน

แด่เมล็ดพันธุ์แห่งอนาคต

Share
PATMAP
Feb 18th, 2009 by Faci' 645 views

PATMAP ย่อมาจากคำว่า Patent Mapping หรือการทำแผนที่สิทธิบัตร แผนที่สิทธิบัตรก็คือรูปแบบหนึ่งของการวิเคราะห์เอกสารสิทธิบัตร (Patent Analysis) ในเรื่องที่สนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อวิเคราะห์สรุปผลออกมาเป็นแผนภาพ ของความซับซ้อนของเอกสารสิทธิบัตรใช้ประกอบการศึกษาศักยภาพของเรื่องที่สืบค้นในเชิงการทำวิจัยและการลงทุนเชิงพาณิชย์

Read the rest of this entry »

Share
Wit-on-Web
Feb 18th, 2009 by Faci' 511 views

STKS นำเสนอสิ่งดีๆให้กับท่านและสังคมไทยอีกครั้งหนึ่งด้วยโครงการสารานุกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับประเทศไทย หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า”วิทย์ในเว็บ” ใช้ภาษาอังกฤษว่า Wit-on-Web

วิทย์ในเว็บนี้เป็นสารานุกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบนอินเทอร์เน็ตที่ใช้ Mediawiki เป็นเครื่องมือในการนำเสนอ โดยอยู่บนพื้นฐานของสังคมแห่งการเรียนรู้และแบ่งปัน สาระความรู้จะมาจากผู้เขียนที่อยู่ในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาต่างๆในประเทศ ที่มีจุดหมายเดียวกันที่จะร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้นี้ร่วมกัน

คอยพบกับ วิทย์ในเว็บ (Wit-on-Web) ในเดือนมีนาคม 2552 นี้และขอเชิญท่านผู้มีความรู้พร้อมแบ่งปันและสร้างฐานความรู้ให้สังคมไทย ร่วมเขียนเนื้อหาลงในระบบหรือส่งเนื้อหาให้ทีมงาน STKS เพื่อนำลงให้ท่านในโอกาสต่อไป

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa