»
S
I
D
E
B
A
R
«
Zotero เครื่องมือช่วยทำอ้างอิง/บรรณานุกรม ฟรีและแจ๋ว
Apr 12th, 2010 by Courseware2u 315 views

เครื่องมือในกลุ่ม Open Source อีกตัวที่ STKS อยากแนะนำให้ห้องสมุด ครู อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไปได้ลองศึกษาก็คือ Zotero เครื่องมือช่วยบริหารจัดการและจัดทำรายการอ้างอิง/บรรณานุกรม (Citation/Bibliography) ที่ทำงานบน Firefox ได้เป็นอย่างดี รองรับการทำ Citation style ที่หลากหลาย อีกทั้งสามารถปรับแก้ไข/เพิ่มเติมของตนเองได้ ทำงานได้กับ Microsoft Word 2003/2007 และ OpenOffice.org Writer ได้ดีมาก รวมทั้งอีกหลากหลายความสามารถเช่น Extract PDF Metadata, Timeline, OpenURL Support ยังไงน่าจะลองเล่นด้วยตนเองดูไหมครับ โดยศึกษารายละเอียดได้ที่ STKS-Wiki

Share
ตัวอย่างการค้นวิทยานิพนธ์
Feb 9th, 2009 by supaporn 1,262 views

วิธีการสืบค้นอีกวิธีหนึ่ง ที่จะมีส่วนใช้ให้การสืบค้นของเรามีผลการสืบค้นที่ดี และตรงใจมากขึ้น โดยการใช้ Boolean Strategy หมายถึง การนำคำว่า and or not มาเชื่อมโยงกับคำที่ต้องการค้น เช่น

(Aged OR elderly) AND (Care or Caregivers) AND (Policy or policies)

จากประโยคการสืบค้นข้างต้น หมายถึง ให้ระบบค้นเีรื่องที่มีทั้งคำว่า aged และ elderly (เนื่องจากมีความหมายที่เหมือนกัน) ออกมา โดยเรื่องที่สืบค้นได้ต้องเกี่ยวข้องกับ Care และ Caregivers และโยงไปถึงรายการที่เป็นเรื่องที่มีคำ่ว่า policy และ policies ออกมาค่ะ

ลองสืบค้นโดยใช้ boolean ดูนะคะ

Share
ตัวอย่างการค้นวิทยานิพนธ์
Feb 9th, 2009 by supaporn 1,427 views

ลองเขียนเรื่องที่ต้องการค้นลงในกระดาษ เช่น

Who should take care of elderly : the family or the government?

ตีประเด็นจากโจทย์ออกมาเป็นความคิดหลัก เช่น จากโจทย์ข้างต้น สามารถแตกได้เป็น

Elderly, Care, Family, Government

เขียนรายการคำที่น่าจะเกี่ยวข้องกับคำที่เป็นประเด็นหลัก หรือ main concept ข้างต้น เช่น
Elderly อาจจะมีคำที่เกี่ยวข้องหรือคำทีเ่หมือนกันคือ Aged, Senior citizen, Old folks เป็นต้น
Care อาจจะมีคำที่เกี่ยวข้องหรือศัพท์ที่เหมือนกัน คือ Caregivers, Looking after, Home care เป็นต้น

ถ้าสามารถแยกแยะคำได้แบบนี้ จะสามารถช่วยให้ค้นเรื่องที่ต้องการได้มากขึ้นค่ะ

Share
จะเริ่มต้นสืบค้นวิทยานิพนธ์อย่างไรดี
Feb 9th, 2009 by supaporn 1,358 views

การสืบค้นคงทำได้หลายวิธี เช่น อาจจะทราบแล้วว่า ต้องการค้นชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ เพื่อต้องการอ่านวิทยานิพนธ์เรื่องนั้นๆ เลย ก็ต้องระบุที่ช่อง ชื่อเรื่อง แล้วใส่ชื่อเรื่องที่ต้องการค้นลงไป ในฐานข้อมูลส่วนใหญ่แล้วจะมีช่องทางการสืบค้นให้เราระบุคำค้นได้เองเลยค่ะ

Read the rest of this entry »

Share
จะสืบค้นว่าใครทำวิทยานิพนธ์เรื่องอะไรบ้าง
Feb 9th, 2009 by supaporn 535 views

สามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยที่ STKS ให้บริการได้ค่ะ ที่ http://thesis.stls.or.th เพราะรวบรวมรายการที่แต่ละมหาวิทยาลัยทำวิทยานิพนธ์ไ้ว้ประมาณ 90,000 ระเบียน ลองเข้ามาสืบค้นก่อนนะคะ แต่จะมีข้อมูลเฉพาะรายการทางบรรณานุกรมของวิทยานิพนธ์แต่ละเรื่อง และมีบทคัดย่อ เพื่อให้สามารถอ่านก่อนว่า ตรงกับหัวข้อที่กำลังทำวิทยานิพนธ์อยู่หรือเปล่่าค่ะ

แต่ถ้าต้องการอ่านฉบับเต็มเลย สามารถเข้าไปที่ http://202.28.18.227/dcms/basic.php ซึ่งเป็นโครงการ ThaiLIS ที่ สกอ. เป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม หรือถ้าเป็นนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยใดก็ตาม ก็จะมีทางเลือกให้สืบค้นจาก ThaiLIS จากหน้าจอการสืบค้นของห้องสมุดได้ค่ะ โดยจะสามารถดูวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มได้เลยค่ะ

Share
ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์
Feb 2nd, 2009 by supaporn 1,685 views

ในแต่ละสถานศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จะมีข้อกำหนดในการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ที่คล้ายคลึงกัน โดยส่วนใหญ่แล้ว จำแนกได้เป็น 3 ส่วน คือ Read the rest of this entry »

Share
การทำ (เขียน) วิทยานิพนธ์
Jan 29th, 2009 by supaporn 1,010 views

เมื่อ defend หัวข้อวิทยานิพนธ์ผ่าน ก็ต้องลุยกันใหม่ ตั้งแต่บทที่ 1,2,3,4,5 เพื่อให้จบเป็นรูปเล่ม แต่จะทำให้เป็นรูปเล่มได้นั้นก็ต้องบอกว่า หิน อีกนั่นแหละ ยากที่สุด ก็คงจะเป็นบทที่ 3 กระมัง เพราะบทที่ 3 คือ วิธีดำเนินการวิจัย เพราะต้องออกแบบวิธีการดำเินินการวิจัยให้ได้ซะก่อน ว่าจะใช้เครื่องมือใดเป็นตัวเก็บข้อมูล จะออกแบบสอบถามอย่างไร ถึงจะครอบคลุมประเด็นที่เราจะศึกษา และต้องโยงไปถึงการทำสถิติเวลาต้องประมวลอีกด้วย หรือถ้าเป็นการเขียนโปรแกรม ก็คงจะยากตอนที่ต้องเขียนโปรแกรมออกมาให้ได้น่ะ หรือต้องสร้างสื่อการสอนประกอบอะไรต่อมิอะไร โอย สารพัด สารเพ

Share
Defend หัวข้อ (วิทยานิพนธ์)
Jan 29th, 2009 by supaporn 2,488 views

การจะ defend หัวข้อวิทยานิพนธ์ ก็จะเป็นศึกหนัก ศึกแรก สำหรับนิสิต นักศึกษาเลยทีเดียวค่ะ เพราะต้องมีคณะกรรมการ มาซักถาม ตั้งแต่ 3-5 ท่าน มาตั้งคำถามเราเกี่ยวกับหัวข้อ หรือเรื่องที่จะทำวิทยานิพนธ์ ตอนโดนอาจารย์ที่ปรึกษาซักถาม ก็เป็นด่านเล็กๆ ก็ถูกแก้ไขไปหลายรอบแล้ว แต่เมื่อต้องโดนอาจารย์อีก 3-5 ท่าน ซึ่งแต่ละท่านก็จะมีมุมมองในหัวข้อที่สอบแตกต่างกันไป คิดดูเองแล้วกันว่าความตื่นเต้นจะมีมากแค่ไหน Read the rest of this entry »

Share
พบอาจารย์ที่ปรึกษา (วิทยานิพนธ์)
Jan 29th, 2009 by supaporn 1,012 views

วันสำคัญก็มาถึง เมื่อ (ว่าที่) อาจารย์ที่ปรึกษาอนุญาตให้เข้าพบ ข้อมูลพร้อม การเตรียมตัวก็ต้องพร้อม  อาจารย์จะซักถาม ตั้งแต่หัวข้อ ทำไมถึงศึกษาเรื่องนี้ ต้องอธิบายให้ได้อย่างชัดเจน และแจ่มแจ้งค่ะ เพราะถ้าอธิบายไม่ได้ อาจารย์ก็จะซักจนกว่าเราจะพูดให้ได้ว่า ทำไมถึงศึกษา แต่คำตอบที่อาจารย์ได้รับ อาจจะไม่เป็นพอใจก็ได้ค่ะ การตอบของเรา จะแสดงให้เห็นถึงว่า เราได้มีการศึกษาเอกสาร ทบทวนเอกสาร หรือ review literature มาอย่างหนักหรือเปล่า Read the rest of this entry »

Share
อาจารย์ที่ปรึกษา (วิทยานิพนธ์) อีกสักครั้ง
Jan 29th, 2009 by supaporn 1,315 views

ขอพูดเรื่องอาจารย์ที่ปรึกษา (วิทยานิพนธ์) อีกหน หรืออาจจะอีกหลายหน เพราะตัวเองเคยมีประสบการณ์ทั้งในสถานะการเป็นนิสิต ที่ขอไปเรียนเชิญอาจารย์เป็นที่ปรึกษา และในฐานะที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม การจะเข้าไปหาอาจารย์ที่ปรึกษา จะต้องมีข้อมูลมาพร้อม ประมาณว่า ได้ศึกษาเรื่องที่เราจะทำวิทยานิพนธ์มาละเอียดพอสมควร คงจะไม่ทะลุปรุโปร่งหรอกค่ะ เพราะความคิดของเรายังไม่กว้างไกล ต้องอาศัยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญของท่านอาจารย์มาคอยชี้แนะให้กับเรา Read the rest of this entry »

Share
อาจารย์ที่ปรึกษา (วิทยานิพนธ์)
Jan 29th, 2009 by supaporn 916 views

ได้หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ว่าจะศึกษาเรื่องนี้) ก็ต้องเริ่มมองหาอาจารย์ที่ปรึกษา หรือในระหว่างหาหัวข้อ ก็ควรจะมีการปรึกษาพูดคุยกับอาจารย์หลายๆ ท่านเพื่อจะขอคำแนะนำ หรือถ้าเราสนใจเรื่องใด ที่ทราบว่า อาจารย์ท่านใดถนัดเรื่องนั้น หรือสาขานั้นอยู่ ก็น่าที่จะมีการเรียนปรึกษากับอาจารย์ไปพร้อมๆ กับเรียนเชิญให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจะทำให้ไม่เสียเวลา จะเป็นวิธีการที่ดีกว่า จะไปหาหัวข้อจนเป็นที่พอใจ (เรา) แล้วค่อยไปเข้าพบอาจารย์เพื่อเรียนเชิญเป็นที่ปรึกษา Read the rest of this entry »

Share
เกือบได้หัวข้อวิทยานิพนธ์
Jan 29th, 2009 by supaporn 1,028 views

การจะหาหัวข้อวิทยานิพนธ์ คงต้องเริ่มจากว่า เราสนใจเรื่องไหนเป็นประการสำคัญ เพราะถ้าหาเรื่องที่ไม่ชอบหรือถูกยัดเยีียดให้ทำ ก็ใจมันไม่อยากทำ ใจไม่ชอบ มันก็ไม่ไปถึงไหน เพราะทุกสิ่งอย่างอยู่ที่ใจเป็นที่ตั้ง เมื่อรู้ว่าตัวเองสนใจเรื่องใดแล้ว ก็ต้องศึกษาและตอบคำถามตัวเองให้ได้ว่า สนใจเรื่องใด ศึกษาไปทำไม ได้ประโยชน์อะไร ถ้าตอบคำถามเหล่านี้ได้ ก็เริ่มต้นสืบเสาะได้เลย ว่ามีใครทำเรื่องแบบนี้บ้าง Read the rest of this entry »

Share
เริ่มหาหัวข้อวิทยานิพนธ์
Jan 29th, 2009 by supaporn 2,853 views

พยายามหาหัวข้อวิทยานิพนธ์ เพื่อจะได้เสนอโครงการ (Proposal) ให้ทันภาคปลาย และปัจจัยจำเป็นอีกอย่างนึงก็คือ ประหยัดเงินค่าลงทะเบียนด้วย เพราะยังไม่ทำงาน ยังต้องแบมือขอเงินบุพการี ก็เลยต้องขยัน จะได้จบโดยเร็ว แต่โชคชะตาก็ไม่ค่อยจะเป็นใจ กว่าจะผ่านด่านหาหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้ ก็สาหัสเอาการ Read the rest of this entry »

Share
หัวข้อวิทยานิพนธ์
Jan 29th, 2009 by supaporn 1,872 views

คราวที่แล้ว เริ่มหาหัวข้อวิทยานิพนธ์ เพราะ้ต้องเขียน proposal เสนอว่า เรื่องที่จะทำวิทยานิพนธ์นั้น มีความเหมาะสมกับการศึกษา วิจัยหรือไม่ คำว่า Proposal, adviser, thesis, defend เริ่มคุ้นหูมากขึ้น และมีความวิตกกังวลสอดแทรกขึ้นมาเป็นระยะๆ Read the rest of this entry »

Share
วพ. ก็ (ก้อ) วิทยานิพนธ์
Jan 29th, 2009 by supaporn 958 views

เมื่อตอนที่ยังศึกษาปริญญาโท อย่าให้บอกเลยค่ะ ว่าปีไหน เดี๋ยวจะทราบอายุคนเขียน เอาเป็นว่า ตอนที่เริ่มเข้าไปเรียนน่ะ ไม่รู้หรอกค่ะ เพราะต้องทำวิทยานิพนธ์่น่ะ เพราะตอนนั้นยังละอ่อนอยู่แล้ว เรียนปริญญาตรี จบปุ๊ปก็เรียนต่อโทปั๊ป แต่จะหลีกเลี่ยงไม่ทำก็ไม่ได้ เพราะเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาในระดับมหาบัณฑิต ก็ปริญญาโทนั่นแหละ แม้ว่า จะมีแผน ข (ในสมัยนั้น ไม่ทราบว่าตอนนี้ยังเรียกแบบนี้อยู่หรือเปล่า) ที่ไม่ต้องทำวิทยาินิพนธ์ก็ได้ แต่ได้ฟังตำนานมารู้สึกจะโหดเกินไปสำหรับเด็กน้อยอย่างเรา ก็เลยเลือกลงวิทยาินิพนธ์ Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa