»
S
I
D
E
B
A
R
«
3D Printing เทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นงาน
Sep 21st, 2012 by Valaiporn Changkid 212 views

3D Printing เป็นเทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นงานโดยอาศัยการก่อหรือสร้างเนื้อวัสดุขึ้นมาทีละชั้น โดยไม่ต้องสร้าง แม่พิมพ์ก่อน เป็นการลดต้นทุนในการผลิตชิ้นงานจำนวนน้อย อีกทั้งการผลิตชิ้นงานสามารถใช้วัสดุได้หลาย ประเภท โดยอัจจุบันราคาเรื่องพิมพ์ 3 มิติมีราคาถูกลงมาก จึงเป็นไปได้ที่ในอนาคตอันใกล้จะมีการใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติอย่างแพร่หลาย รวมถึงในระดับครัวเรือนด้วย

Share
10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ ประจำปี 2555
Sep 20th, 2012 by Valaiporn Changkid 225 views

10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามมองในปี 2555 นำเสนอเทคโนโลยีใน 4 สาขาที่กำลังได้รับความสนใจ ได้แก่ เทคโนโลยีด้านสุขภาพ เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีวัสดุ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีทั้ง 4 ด้านนี้เป็นที่น่าจับตามอง เนื่องจากเทคโนโลยีเหล่านี้อาจมีผลต่อธุรกิจ และชีวิตประจำวันทั้งในปัจจุบันและอนาคต

NSTDA Invester’s Day 2012
10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ ปี 2555

Read the rest of this entry »

Share
รู้ไหมว่า ไทยโชคดีที่ตั้งอยู่บน “เส้นศูนย์สูตรสนามแม่เหล็กโลก”
Sep 19th, 2012 by wanutwira 946 views

รู้ไหมว่า ไทยโชคดีที่ตั้งอยู่บน “เส้นศูนย์สูตรสนามแม่เหล็กโลก” ที่กล่าวเช่นนี้ เนื่องจากในขณะที่เรากำลังดำเนินชีวิตอยู่บนความวุ่นวายทั้งจากมนุษย์ด้วยกันเองแล้ว ยังถูกกระหน่ำด้วยความวุ่นวายจากภัยธรรมชาติทุกรูปแบบอีก หลายคนอาจจะไม่รู้ตัวว่ากำลังได้รับการปกป้องจาก “สนามแม่เหล็กโลก” ที่กันไม่ให้อนุภาคที่มีประจุรุนแรงลงมาทำลายชีวิตบนโลกได้ และโชคดีกว่าใครที่ไทยตั้งอยู่บน “เส้นศูนย์สูตรแม่เหล็กโลก” ที่มีพลังปกป้องเข้มข้นกว่าใครๆ

Read the rest of this entry »

Share
เครื่องวัดและวิเคราะห์ขนาดฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ (DustDETEC)
Sep 13th, 2012 by Valaiporn Changkid 214 views

เครื่องวัดและวิเคราะห์ขนาดฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ (DustDETEC) เครื่องมือวิเคราะห์และเก็บตัวอย่างอากาศโดยวิธีการทางไฟฟ้าสำหรับตรวจวัดฝุ่นละอองลอยขนาดเล็กกว่า 2.5 และ 10 ไมโครเมตร สำหรับใช้ในการศึกษามลพิษทางอากาศและการปนเปื้อนของอนุภาคในผลิตภัณฑ์ เทียบเคียงได้กับอุปกรณ์ที่มาจากต่างประเทศ และมีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา ขนาดเล็ก ทนทาน ผลิตโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ แรงงานและเครื่องจักรในการประกอบติดตั้งและสร้างภายในประเทศ

เครื่องวัดและวิเคราะห์ขนาดฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ (DustDETEC) เป็นหนึ่งใน 5 ของผลงานเด่นจาก สวทช. ที่มีศักยภาพพร้อมสำหรับการลงทุน
สามารถชมผลงานเด่นทั้ง 5 ของ สวทช. ได้ในงาน NSTDA Investor’s Day 2012 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิล์ด ในวันที่ 20 กันยายน 2555 ข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ http://www.nstda.or.th/investorsday/2012/index.php
Share
ชุดทดสอบออกซิเจนละลายน้ำแบบพกพาภายใน 3 นาที (DO-DEE)
Sep 13th, 2012 by Valaiporn Changkid 218 views

ชุดทดสอบออกซิเจนละลายน้ำแบบพกพาภายใน 3 นาที (DO-DEE) ชุดตรวจสอบและวิเคราะห์ออกซิเจนละลายน้ำแบบพกพา ประกอบด้วยน้ำยาเคมี 3 ขวด เข็มเก็บตัวอย่างน้ำ และหลอดทดสอบน้ำตัวอย่าง โดยขั้นตอนการทดสอบจะเป็นขั้นตอนง่ายๆ ด้วยการเติมน้ำยาทั้ง 3 ชนิด ผสมเข้าด้วยกัน แล้วรอปฏิกิริยาให้เกิดขึ้นใช้เวลาประมาณ 1 นาที จากนั้น ใช้เข็มเก็บน้ำตัวอย่างมาใส่ลงหลอดทดสอบที่มีสารเคมีดังกล่าวอยู่ หากน้ำตัวอย่างมีออกซิเจนละลายน้ำอยู่ สารละลายจะเปลี่ยนจากไม่มีสีเป็นสีฟ้า โดยปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำสามารถบอกได้โดยเทียบสีของสารละลายที่เปลี่ยนแปลงกับแถบสีมาตรฐานที่ให้มาพร้อมกับชุดทดสอบ ชุดตรวจสอบนี้มีความสะดวก ใช้งานง่าย ราคาถูกกว่าวิธีทางเคมีวิเคราะห์ และแบบหัวตรวจไฟฟ้า

ชุดทดสอบออกซิเจนละลายน้ำแบบพกพาภายใน 3 นาที (DO-DEE) เป็นหนึ่งใน 5 ของผลงานเด่นจาก สวทช. ที่มีศักยภาพพร้อมสำหรับการลงทุน

สามารถชมผลงานเด่นทั้ง 5 ของ สวทช. ได้ในงาน NSTDA Investor’s Day 2012 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิล์ด ในวันที่ 20 กันยายน 2555 ข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ http://www.nstda.or.th/investorsday/2012/index.php

Share
เครื่องมือตรวจวินิจฉัยไส้เดือนฝอย (F4-KIT)
Sep 13th, 2012 by Valaiporn Changkid 121 views

เครื่องมือตรวจวินิจฉัยไส้เดือนฝอย (F4-KIT) เป็นเครื่องมือช่วยในการตรวจจำแนกชนิดสกุลของไส้เดือนฝอยในกลุ่ม endoparasite ที่เป็นศัตรูพืชกักกัน ใช้งานง่าย พกพาสะดวกในภาคสนาม มีความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบมือถือได้พร้อมกัน (Remote Microscope Real Time Diagnostics) และบันทึกข้อมูลเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน

เครื่องมือตรวจวินิจฉัยไส้เดือนฝอย (F4-KIT) เป็นหนึ่งใน 5 ของผลงานเด่นจาก สวทช. ที่มีศักยภาพพร้อมสำหรับการลงทุน

สามารถชมผลงานเด่นทั้ง 5 ของ สวทช. ได้ในงาน NSTDA Investor’s Day 2012 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิล์ด ในวันที่ 20 กันยายน 2555 ข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ http://www.nstda.or.th/investorsday/2012/index.php

Share
ตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็งจากเปลือกไข่เพื่อการผลิตไบโอดีเซล (Eco Catal)
Sep 13th, 2012 by Valaiporn Changkid 287 views

การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลในปัจจุบันใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดของเหลว ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ของผสมระหว่างตัวเร่งปฏิกิริยา น้ำมันไบโอดีเซล กลีเซอรอล และแอลกอฮอล์ที่เหลือจากการทำปฏิกิริยา จึงต้องมีกระบวนการชะล้างของผสมเหล่านี้ออกจากน้ำมันไบโอดีเซล ซึ่งจะก่อให้เกิดน้ำเสียปริมาณมากและการสูญเสียตัวเร่งปฏิกิริยาในทุกรอบการผลิต และนำไปสู่ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น อีกทั้งกลีเซอรอลที่ได้จะมีความบริสุทธิ์น้อยลง ดังนั้น ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดของแข็งสำหรับการผลิตไบโอดีเซลที่ผลิตจากเปลือกไข่เหลือทิ้ง “Eco Catal” สามารถช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ด้วยคุณสมบัติที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ ราคาถูก ใช้ในปริมาณน้อย ไม่เกิดน้ำเสียจากการชะล้าง และได้กลีเซอรอลที่มีความบริสุทธิ์สูง

ตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็งจากเปลือกไข่เพื่อการผลิตไบโอดีเซล (Eco Catal) เป็นหนึ่งใน 5 ของผลงานเด่นจาก สวทช. ที่มีศักยภาพพร้อมสำหรับการลงทุน

สามารถชมผลงานเด่นทั้ง 5 ของ สวทช. ได้ในงาน NSTDA Investor’s Day 2012 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิล์ด ในวันที่ 20 กันยายน 2555 ข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ http://www.nstda.or.th/investorsday/2012/index.php

Share
เทคโนโลยีไดโอดเปล่งแสง (LED) และโอกาสของไทย
Aug 25th, 2012 by boonkiat 111 views

วันที่ 23 สิงหาคม 2555 ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และคณะ ได้เข้านำเสนอข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ที่อาคารรัฐสภา ๓ ในหัวข้อ “เทคโนโลยีไดโอดเปล่งแสง (LED) และโอกาส ของไทย” โดยเนื้อหาหลักได้กล่าวถึง องค์ความรู้ด้าน LED การ ประยุกต์ใช้งาน สถานภาพและโอกาสของอุตสาหกรรม แนวทางสนับสนุนการวิจัยพัฒนา ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม LED ของไทย (ดาวน์โหลดเอกสารนำเสนอ)

ในที่ประชุมคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีให้ความสนใจต่อเรื่อง LED อย่างมาก เนื่องจากในปัจจุบันได้เริ่มมีการนำ LED มาใช้งาน กันอย่างกว้างขวางมากขึ้น โดยในที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการวิจัยพัฒนาเพื่อสร้างขีด ความสามารถของประเทศเพื่อการต่อยอดในอุตสาหกรรม รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรฐาน LED ในอนาคต อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคที่นำ LED ไปใช้งาน

นอกจากนี้ ทางกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังได้เรียนเชิญผู้ แทนจากสำนักมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าร่วมนำเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับมาตรฐาน และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ LED ในครั้ง นี้ด้วย

Share
ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม
Aug 24th, 2012 by Valaiporn Changkid 144 views

ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม สูตรใหม่ จาก สวทช. เป็นผลงานการวิจัยที่นักวิจัยไทยได้พัฒนาขึ้นจากไรโซเบียมซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ปมรากถั่วเหลืองที่สามารถเปลี่ยนไนโตรเจนจากอากาศให้เป็นแอมโมเนีย ที่ถั่วเหลืองสามารถนำไปใช้แทนปุ๋ยยูเรียได้เหมาะกับการปลูกถั่วเหลืองเป็นพืชเศรษฐกิจ ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมี ลดต้นทุนการผลิต และยังช่วยบำรุงดินเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนได้ด้วย (พัฒนาโดย บริษัท วี ไบโอเทค จำกัด และได้รับการสนับสนกนจาก ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สวทช.)

หากผู้ประกอบการท่านใดสนใจนำผลงานวิจัยไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center 0 2564 8000

รายการอ้างอิง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. นวัตกรรมดี ชี้ทางรวย. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.youtube.com/watch?v=uuUFKt2WFd8&feature=player_detailpage

Share
หนูสะอาด
Aug 24th, 2012 by Valaiporn Changkid 76 views

หนูสะอาด คือ ผ้าขนหนูที่ใช้ทำความสะอาดยับยั้งและฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา และ แบคทีเรียต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพสูง เทคนิคในการพัฒนาผ้าขนหนูสะอาด คือนำผ้าขนหนูไปชุบกับสารออกฤทธิ์ โดยสารออกฤทธิ์เป็นสารสกัดที่ได้จากธรรมชาติและใช้วิธีการทางนาโนเทคโนโลยีให้อยู่ในรูปของนาโนอิมัลชั่น ซึ่งสารออกฤทธิ์นี้จะมีขนาดเล็กอยู่ในระดับนาโนและเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสในการออกฤทธิ์กับเชื้อโรค หรือ เชื้อแบคทีเรียต่างๆ ประสิทธิภาพจากการทดสอบ “ผ้าขนหนู” ได้มีการทดสอบกับเชื้อจากสิ่งแวดล้อม และเชื้อจากน้ำเน่า น้ำขังจริงๆ ผลปรากฏว่าผ้าขนหนูที่มีสารออกฤทธิ์สามารถยับยั้งเชื้อได้เป็นอย่างดี

นักวิจัยได้นำสารสกัดจากธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรคต่างๆ มาผสมกันและพัฒนาให้อยู่ในรูปของอนุภาคนาโน แล้วทำการเคลือบลงบนผ้าขนหนู เพื่อใช้เช็ดทำความสะอาดร่างกายเมื่อต้องสัมผัสกับน้ำหรือสิ่งสกปรก ซึ่งผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการพบว่าผ้าขนหนูสะอาดนี้สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคผิวหนังได้เป็นอย่างดี

“หนูสะอาด” พกพาสะดวก และใช้งานง่ายนำไปใช้ได้ในทุกสถานที่ สามารถประยุกต์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบสเปรย์เพื่อใช้กับกิจการทางทหาร หรืออยู่ในสถานที่อยู่ในภาวะที่หาน้ำสะอาดทำความสะอาดได้ยาก

หากผู้ประกอบการท่านใดสนใจนำผลงานวิจัย “หนูสะอาด” ไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center 0 2564 8000

รายการอ้างอิง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. หนูสะอาด พกง่าย ใช้สะดวก. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.youtube.com/watch?v=7DV9TnWSrvY&feature=g-all-u

Share
“แลมป์สี” ชุดตรวจโรคในกุ้ง
Aug 22nd, 2012 by Valaiporn Changkid 99 views

ชุดตรวจแลมป์สี คือ ชุดตรวจโรคในกุ้ง โดยใช้เทคนิคแลมป์่ร่วมกับการใช้สีหรือที่เรียกกันว่าแลมป์สีเพื่อตรวจหาไวรัสตัวแดงดวงขาวในกุ้ง ซึ่งวิธีนี้เกษตรกรสามารถตรวจสอบและสามารถอ่านผลตรวจได้ด้วยตัวเอง เกษตรกร หรือ ผู้ประกอบการจะประหยัดเวลาและที่สำคัญชุดตรวจนี้ราคาไม่แพง แถมยังสามารถนำเทคโนโลยีนี้ไปประยุกต์ใช้ตรวจหาการติดเชื้อในกุ้งชนิดต่างๆ และสัตว์พาหนะได้ด้วย วิธีนี้จะช่วยป้องกันและลดความเสียหายที่เกิดจากการระบาดของโรคในกุ้ง ชุดตรวจโรคกุ้ง “แลมป์สี” เป็นผลงานการวิจัยร่วมกันระหว่าง ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และ มหาวิทยาลัยมหิดล หากเกษตรกร หรือ ผู้ประกอบการท่านใดสนใจชุดตรวจแลมป์สี สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ Call Center 0 2564 8000 หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลไปยัง ไบโอเทค หมายเลขโทรศัพท์ 0 2564 6700

รายการอ้างอิง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ตรวจโรคกุ้งง่ายๆ ใช้ชุดตรวจแลมป์สี. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.youtube.com/watch?v=IdMH6-rM5p0

Share
เทคโนโลยี “iGUARD Nano”
Aug 21st, 2012 by Valaiporn Changkid 70 views

iGUARD Nano คือแผ่นกรองอากาศแบบมัลติฟังก์ชั่นที่ช่วยในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียในอากาศ กำจัดแก๊ส กำจัดกลิ่น กำจัดไอระเหย สารเคมี ที่ถูกปล่อยจากระบบอุตสาหกรรมต่างๆ โดยนักวิจัยจากศูนย์นาโนเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้คิดค้นขึ้นเพื่อใช้ติดตั้งกับเครื่องกรองอากาศที่มีหลอดไฟ หรือหลอดยูวี และยังสามารถตัดแผ่นกรองอากาศให้ได้ขนาดตามที่ต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องกรองอากาศภายในบ้าน เครื่องกรองอากาศภายในสำนักงาน หรือแม้แต่ในรถยนต์ เพียงเท่านี้เราก็หมดกังวลกับมลพิษทางเคมี และชีวภาพ

รายการอ้างอิง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. แผ่นกรองอากาศเพื่อสุขภาพ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.youtube.com/watch?v=YO9CZS1l-y8&feature=relmfu

Share
พาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ของ Smithsonian Institute
Aug 21st, 2012 by satapon 94 views

พาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ของ Smithsonian Institute

พาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ของ Smithsonian Institute

ช่วง ฤดูร้อน เป็นช่วงที่มีคนมาเยี่ยมเยือนกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มากที่สุด เนื่องจากสภาวะอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการท่องเที่ยวและ เดินชมสถานที่ ต่างๆ อีกทั้งยังเป็นช่วงปิดภาคเรียนของโรงเรียนส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา จุดเด่นหนึ่งของกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่ควร พลาดคือการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ของ Smithsonian Institute พูดได้ว่า หากคุณไม่ได้แวะเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของ Smithsonian แล้ว ก็เหมือนกับยังมาไม่ถึงกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

Smithsonian Institute คือสถาบันวิจัยและให้การศึกษาที่บริหาร และได้รับการสนับสนุนด้านการเงินโดยรัฐบาลของสหรัฐฯ ประกอบ ด้วยพิพิธภัณฑ์จากหลากหลายสาขา เช่น เทคโนโลยีการบินและอวกาศ (National Air and Space Museum) ศิลปะ (Smithsonian American Art Museum) ประวัติศาสตร์ (National Museum of Natural History) และอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 19 พิพิธภัณฑ์ซึ่งถือเป็นองค์กรพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/nstda-knowledge/8725-science-and-technology-news
Share
Application “BaiKhaoNK” (ใบข้าวเอ็นเค)
Aug 10th, 2012 by Valaiporn Changkid 1,267 views

Application “BaiKhaoNK” (ใบข้าวเอ็นเค) ผลงานการวิจัยของนักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เป็นโปรแกรมประมาณความต้องการธาตุอาหารของต้นข้าวในนาโดยใช้โทรศัพท์มือถือ พร้อมแสดงปริมาณปุ๋ยไนโตรเจนที่เหมาะสมกับต้นข้าวในระดับต่างๆ ของการเจริญเติบโต ซึ่งมีการสอบเทียบและอ้างอิงปริมาณการใส่ปุ๋ยยูเรียด้วยวิธีการวัดแบบกำหนดเวลาจากแถบวัดระดับสีจากใบข้าว หากใครมีโทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone ที่มีระบบปฏิบัติการ android 2.0 ขึ้นไป สามารถดาวน์โหลด application ไว้ใช้คำนวณปริมาณการใส่ปุ๋ยให้กับต้นข้าวได้อย่างเหมาะสม และตรงตามความต้องการของต้นข้าว เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการใส่ปุ๋ยในปริมาณที่มากเกินความจำเป็น หรือลดอัตราการสูญเสียความเจริญเติบโตของต้นข้าวจากกรณีที่ใส่ปุ๋ยบำรุงไม่เพียงพอ

รายการอ้างอิง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ถูกวิธี มีมาตรฐาน ข้าวงอกงาม ใช้ BaiKhao. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.youtube.com/watch?v=3MRaZAXPxrw&feature=player_detailpage. (วันที่เข้าถึงข้อมูล 9 สิงหาคม 2555 เวลา 11.45น.)

Share
การผลิตมะขามผงสำหรับปรุงรสสำเร็จรูป
Aug 9th, 2012 by Valaiporn Changkid 331 views

ภาพประกอบจาก http://www.eiei.net/roaddata/2010/06/

ข้อมูลเทคโนโลยี : จากกระแสความนิยมอาหารไทยในต่างประเทศและแนวโน้มค่านิยมความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันทั้งการอุปโภคบริโภคที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้เครื่องปรุงรสแบบไทยต่างๆ ได้รับการพัฒนาให้พร้อมใช้ เช่น ผงปรุงรสอาหารสำเร็จรูป

มะขามเปียกเป็นอีกหนึ่งเครื่องปรุงที่นิยมใช้ประกอบการทำอาหารไทยทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน เช่น แกงส้ม ต้มยำ และอาหารรสจัดจ้านอื่นๆ ขั้นตอนการได้มาซึ่งน้ำมะขามเปียกเพื่อนำมาประกอบอาหารนั้นค่อนข้างยุ่งยาก ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีกระบวนการผลิตที่ไม่ซับซ้อน ได้ออกมาเป็น “มะขามผง” สำหรับปรุงรสสำเร็จรูป

ประโยชน์สำหรับผ้ประกอบการ : ผลิตภัณฑ์พร้อมใช้แบบก้อน ถือเป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนี้ เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการทั้งผู้ผลิต ผู้ขาย และ ผู้ใช้

รายการอ้างอิง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. รวมผลงานเด่น งานวิจัยของสวทช. ที่พัฒนาสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์. ปทุมธานี : สำนักงานฯ, 2555.

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa